Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
КУРСОВА ЗАДАЧА
ПО
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
ТЕМА:
ПРАВОМОЩИЯ НА
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ралица Трифонова Гъмзова Проверил: ас.З.Йорданова
Факултетен №: 087002
Курс: втори
Специалност: право
Юридически факултет
Конституционният съд е едно от най-важните нововъведения на новата ни
Конституция. Конституционният съд е висш орган със специална
компетентост, заемащ специално място в системата на държавните органи,
независим е от трите власти и се ръководи само и единствено от
разпоредбите на конституцията и специалния закон. Негова основна
функцияция е да „осигурява върховенство на конституцията” и в този
смисъл се приема, че притежава т.нар. „върховна политическа
юрисдикция”.
Конституционният съд на Република България е създаден с конституцията
от 1991г. Органиязацията и редът на дейността му се уреждат от
конституцията, Закона за Конституционния съд и от Правилника за
организацията и дейността на Конституционния съд.
Конституционният съд се състои от 12 съдии - 1/3 се избират от Народното
събрание; 1/3 се назначават от президента; 1/3 се избира от колегия,
съставена от общите събрания на ВКС и ВАС. За съдии в
Конституционния съд се избират само юристи с високи професионални и
нравствени качества с най-малко 15-годишен стаж, само с българско
гражданство.
Правомощията на Конституционния съд са отразени в чл.139 от
Конституцията.
В съвременната правна наука преобладава подреждането на правомощията
на Конституционния съд в две групи:
-основни – такива, които са ядрото и въплъщават същността на
конституционното правосъдие.
-други – чрез които са гарантирани „резервни” функции по опазването на
Конституцията.
Правомощията на Конституционния съд са установени само на
конституционно равнище. Със закон не могат да се предоставят или
отнемат правомощия на съда (чл. 149, ал. 2). Това придава стабилност и
точна определеност на границите на компетентността му.
Първото и най-важно правомощие на Конституционния съд е
изключителното му овластяване да дава задължителни тълкувания на
конституцията. В решението си той определя обхвата, духа и принципите
на конституционната норма, очертава нейното точно съдържание и
нормативен смисъл. Даденото от съда тълкуване може да бъде преодоляно
само с изменение на конституцията по предвидения за това ред. Народното
събрание е длъжно да се съобразява с тълкувателните решения на съда при
създаване на законите на Република България. Тази задължителност се
разпростира и върху органите на изпълнителната власт при издаването на
общи административни актове с нормативен характер. Тълкувателните
2
решения на Конституционния съд са задълйителни също за всички съдебни
и административни органи в процеса на правоприлагане.
С голяма практическа важност е правомощието на Конституционния
съд да се произнася по искане за установяване на
противоконституционност на законите и на други актове на Народното
събрание, както и на актовете на президента. В границите на това свое
правомощие Конституционният съд упражнява контрол за
конституционосъобразност. От този контрол не е изключена нито една
категория актове на висшия законодателен орган или на президента. По
отношение на законите този контрол винаги има абстрактен и последващ
характер. Упражняването му е възможно едва след обнародване на закона
в Държавен вестник и не е ограничено със срок във времето. До влизане в
сила на решение на съда, с което определен закон се обявява за
противоконституционен, той упражнява своето действие. Съдът не е
оправомощен да спира действието на атакуван пред него закон.
Контролът за конституционност на законите и другите актове се
осъществява по отношение на вече приети и обнародвани актове.
Конституцията предвижда по изключение и упражняване на предварителен
контрол в определени случаи. Актът, обявен за противоконституционен, не
се прилага от деня на влизането на решението в сила. Последицата е
неприлагане на закона в бъдеще. Законът продължава да съществува в
правната действителност и само Народното събрание може да го отмени –
да го превърне в правно нищо.
Конституционният съд контролира съответствието на законите също
с общопризнатите норми на международното право и с международните
договори, по които България е страна, както и съответствието на
сключените от Република България международни договори с
конституцията преди ратификацията им от Народното събрание. Целта е да
не се допусне противоречие на норми от договорите с разпоредбите на
Конституцията. В резултат на контрола за конституционност на актовете
Съдът приема решения. Те имат конститутивен ефект.
Решенията на Съда са задължителни за всички държавни органи,
юридически лица и граждани. Те са окончателни и не подлежат на
обжалване по съдебен или административен ред.
Тези правомощия са от изключителна важност за правилното и
пълноценно приобщаване на България към общоевропейското правно
пространство, особено в утвърждаването и защитата на основните права на
човека.
Важни са и правомощията на Конституционния съд при
изграждането и функционирането на системата от държавни органи.
Такова е правомощието на съда да решава спорове за компетентност
между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и
между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правомощия на конституционния съд на република България

Конституционният съд е едно от най-важните нововъведения на новата ни Конституция. Конституционният съд е висш орган със специална компетентост
Изпратен от:
rr9
на 2011-01-10
Добавен в:
Курсови работи
по Конституционно право
Статистика:
169 сваляния
виж още
 
 

Правомощия на конституционния съд на република България

Материал № 595276, от 10 яну 2011
Свален: 169 пъти
Прегледан: 197 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,823
Брой символи: 11,737

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правомощия на конституционния съд на република  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала