Големина на текста:
3.Финансовата система се разглежда в два аспекта - икономически и институционален.Разгледана чрез
икономическия аспект, финансовата система е съвкупност от финансови отношения, на базата на които
се образуват съответните фондове и се преразпределя обществената продукция. Финансовата система се
състои от две структурни звена – фискални отношения, които са финансови отношения, изразяващи
приходите и разходите на публично-правните дела и нефискални отношения, разглеждащи приходите и
разходите на физическите и юридическите лица.Фискалните финансови отношения включват: държавни
приходи, държавни разходи, държавен бюджет, извънбюджетни парични фондове, приходи и разходи на
местните бюджети.Нефискалните финансови отношения включват: приходи и разходи на
предприятията, банков кредит и спестовност, застраховане, социално осигуряване, лизинг,
международни финанси, семейно-индивидуални финанси.Според институционалния аспект
финансовата система включва всички институции и учреждения, чрез които се осъществява управление
на финансови отношения. Съществуват централизирани и децентрализирани финансови институции.
Централизирани финансови институции са Министерство на финансите, БНБ, Сметна палата. МФ е
подчинено на правителството, БНБ - подчинена на парламента, Сметната палата извършва контрол на
бюджетните средства.Децентрализираните институции са поделенията на МФ, БНБ, Сметната палата.
Финансовата политика е сърцевината на всяка икономическа и социална политика. В тесен смисъл на
думата тя представлява постигането на по-висока ефективност в процеса на набирането, разпределението
и разходването на финансовите ресурси, т.е. как, по какъв начин, чрез какви инструменти се осъществява
това. В широк смисъл, финансовата политика определя начина за използване на финасите за постигане
на икон-те и соц. цели на обществото.Фин. политика се реализира на практика от две държ.институции:
МФ и БНБ. Общата фин.политика обхваща:-приходно данъчна пол.; -кредитна пол-ка на държ.като част
от нейната приходна и бюджетна пол-ка; -разходна пол-ка; -пол-ка по регламентиране и осъществяване
на бюджетния пр-с и на фин.взаимоотношения м/у отделните бюджетни звена; -пол-ка в областта извън
бюджетните фондове и сметки; -парафискалната пол-ка-това е пол-ка в областта на дейностти,които
имат обществен хар-р и собствени източници на приходи,но са под контрола на държ-та и МФ.
Финансовата политика може да бъде два типа според общите й характеристики:-Кейнсианска
финансова политика - характеризира се със силна държавна намеса за сметка на големи държавни
разходи и високи данъци; -Либерална финансова политика - ограничаване регулативните функции на
държавата, намаляване на държавните разходи, намаляване на данъците. Паричната политика си служи
със следните инструменти: определяне на дисконтовия процент; политика на задължителните минимални
резерви; политика на открития пазар. Главната цел на общата финансова политика на държавата е
повишаването на ефективността на икономиката като основа за подобряване качеството на живота.
По-важните принципни задачи в областта на политиката на публичните финанси са:-изграждане и
поддържане на уравновесен държавен бюджет;рационално и икономично използване на финансовите
ресурси;поддържане на стабилността и покупателната способност на паричната единица;поддържане на
цялостна финансова балансираност в икономиката и в отделни нейни звена и подсистеми;действия чрез
финансовата политика за повишаване на икономическия растеж.
2.Потребностите на хората биват 2 вида:лични и обществени(публични).Личните се задоволяват от
частния пазар,а обществените чрез публичните финанси,чрез специализирани държ.предпр-я.Причината
за създаване на блага и услуги е недостик или дефекти на пазара.Главните причини,които пазарът не
може да оцени за действието или бездействието на даден субект са т.нар.външни ефекти,необходимост
от публични блага и асимитрична инфо-я.Външните ефекти се появяват всеки път,когато действия и
бездействия на участниците в обществения живот пораждат последствия благоприятни или не за
др.участници без това да получи паз.оценка.Външ.ефекти са (+) и (-),потребителски и
производстевени.Външ.негативни ефекти достигнаха параметри,които наложиха държ.намеса,по
конкретно определяне на права на собственост,създаване на емисионни стандарти и такси,трансферни
емисионни права. Публичните блага са такива блага ,които едновременно и без нито едно изключение
отговарят на:1)използват се от всички 2)поради съвместното изпозване не е възможно да бъдат
изключени онези,които не плащат 3)те са неконкурентни стоки,тъй като пределните разходи за
доставката им на произволен брой потребители са нулеви.Но има блага,които нямат тези хар-ки,те се
наричат смесени.Такива блага са здравеопазването и образованието и при тях винаги съществува спора
за начина на функционирането им.Те биха могли да се изградят изцяло на частната паз.основа.но поради
огромната им обществена значимост държ-та винаги се е вкл.в фиансиране и управление.Асимитрична
инф-я-за да действат свободно всички участници трябва да разполагат с пълна инф-я за пазара,но на
практика не е така.Има много пазари,в които учстниците не знаят нищо за другия.Държ-та се намесва
чрез лицензиране,стандарти,сертифициране,изисквания за добра търговска практика и др.,но възниква
въпроса какви средства да се отделят за тези потребности.Теоритичните изследвания извеждат
заключението,че единодушно решение се взема от 1 човек.Теорията на обществения избор се стреми да
намери обяснение за начина на вземане на тези решения от колективни образувания.Според нея
политиците могат да определят този негативен ефект чрез конкуренция пом/у си,чрез полит.реклама,чрез
ясно представяне на пол.продукт.Това разкрива връзката между публичните финанси и
осъвършенстването на полит.с-мана обществото.Решенията се взимат от политиците,които отразяват
интересите на избирателите.Техните действия се подпомагат от административния
апарат,т.е.бюрокрацията.Политиците заедно с бюрократите образуват етакрацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финанси пищови

3.Финансовата система се разглежда в два аспекта - икономически и институционален.Разгледана чрез икономическия аспект, финансовата система е съвкупност от финансови отношения, на базата на които се образуват съответните фондове...
Изпратен от:
nadiqh
на 2011-01-10
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Публични разходи

17 апр 2011
·
183
·
5
·
1,252
·
330

Същност и характеристика на публичните разходи. Анализ разходи - ползи. Видове публични разходи ...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,608
·
1
·
1,184
·
344
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Публични финанси

14 мар 2008
·
1,731
·
19
·
3,832
·
749
·
1

Лекции по публични финанси от ИУ гр.Варна. Съдържат темите финанси и финансови системи, публично стопанство и публични блага, държавни доходи, обща теория на данъка, косвени данъци, акцизи, ДДС, организация на облагането с ДДС, мита и др. теми
 

Тестове по Публични финанси

23 мар 2009
·
448
·
5
·
796
·
8
·

Тестове по Публични Финанси 1. В едно стопанство (общество) от двама души (А и Б), което произвежда две блага (Х и У), използвайки два фактора на производството (L и C), условието за разменна ефективност има следния вид: MRSAx,y = MRSBx,y 1....
 

Публични блага

28 апр 2010
·
97
·
3
·
1,047
·
193

Лекция на тема публични блага, използвана в 3-ти курс...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
2
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси пищови

Материал № 594657, от 10 яну 2011
Свален: 39 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 776
Брой символи: 5,046

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения