Големина на текста:
Здравословни и безопасни условия на труд
Основната цел за здравословна и безопасна работа е предотвратяването на
злополуки и болести на всички работни места
Работодателят е длъжен да установи потенциалните рискове /ако има
потенциална причина за повреда/ и да оцени риска /вероятността да настъпи
повреда и степента на тази повреда/, да предвиди и предприеми мерки с цел
защита на живота, здравето и работоспособността на работещите.
I. Термини и определения
Безопасност на труда – състояние на условията на труд, при което е изключено
действието на опасни и вредни производствени фактори върху работещите или
нивото на вредните фактори е сведено до допустимите здравно-хигиенни норми.
Хигиена на труда – това е система, която осигурява и поддържа максимално
високо равнище н физическото, умственото и социалното благосъстояние на
работещите от всички професии.
Вредни фактори за здравето и безопасността са :
- физически /механични, акустични, електрически, оптически лъчеви,
йонизиращи, вибрационни и др./
- химически
- биологически
- психологически
- организационни и др. въздействия, които влияят негативно или заплашват
здравето и безопасността на работещите.
Трудова злополука- /определение дадено в Правилника за регистриране и
отчитане на трудови злополуки /. Това са всички травматични увреждания, ако
са довели до временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника,
станали по време или по повод на извършваната от него работа, както и при всяка
работа, извършена в интерес на предприятието, което е причинило
неработоспособност или смърт.
Злополуката е трудова ако е станала:
-по време на каквато и да е работа, извършвана по нареждане на
ръководството в предприятието или фирмата;
-през време на почивките прекарани в организацията
-когато работещият спасява обществено имущество или човешки живот
-когато работещият отива или се връща от работа в рамките на 1 час
Всички травматични увреждания и болестни състояния, възникнали при
посочените обстоятелства се наричат още производствени злополуки.
Всички останали злополуки, не посочени в правилника, са битови.
Производствените злополуки се делят на:
-аварийни при които са пострадали едновременно трима или повече
работещи
- тежки – водят до загуба на работоспособност над 50% на работещия
- смъртни – водят до смърт на работещия
- всички останали – обикновени
Трудовите злополуки се декларират чрез попълване на декларация по образец
в четири екземпляра. Трудовите злополуки се регистрират и отчитат от
осигурителя. На пострадалия при трудова злополука се заплаща дневно
обезщетение в размер на 90% от среднодневното брутно трудово
възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени
осигурителните вноски за предните 6 месеца преди трудовата
злополука./Съгласно кодекса за социално осигуряване/.
Професионална болест – заболяване, което е настъпило изключително или
предимно под действие на вреден производствен фактор на работната среда или
на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните
болести. Те задължително се регистрират, съобщават и отчитат по установен ред.
Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд, които не
водят до професионални болести и злополуки при работа и създават
предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на
работещите лица/ според Закон за ЗБУТ/.
II. Нормативни документи
Нормативните актове, засягащи въпросите по безопасност на труда, хигиена на
труда и пожарна безопасност са:
-Кодекс на труда /глава 13/
-Единни правила по безопасност на труда – прилагат се за всички
отрасли и дейности на икономиката
-Отраслови правила по безопасност на труда прилагат се за
всички предприятия и дейности на даден отрасъл /напр. туризъм/
-Ведомствени правила – регламентират специфичните условия за
здравословен и безопасен труд в дадено предприятие или фирма
-Нормативни актове с общо предназначение
-Нормативни актове за съоръжения с повишена опасност
-Стандартизирани документи
-Международни конвенции по труда
-Закон за здравето
-Нормативни документи засягащи въпросите по опазване на
околното среда и др.
III. Организации по безопасност на труда
1.В Република България:
? Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда” към министъра
на труда и социалната политика. Състои се от 30 дирекции. Извършва
инспектиране по труда, като:
-контролира спазването на трудовото законодателство по
осигуряване на ЗБУТ
-дава сведения и съвети на работодателите и работещите по най-
ефективните методи за спазване на трудовото законодателство
-уведомява компетентните органи за установени пропуски и
недостатъци, не обхванати от действащото трудово
законодателство
? Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско
обслужване”
? Дирекция „Методология на инспектирането” – оказва експертна помощ
при разследване на производствени аварии и различни видове злополуки,
анализира ги, проучва причините
? Дирекция „Областна инспекция по труда” – решава по компетентност
жалби, молби, сигнали и запитвания по осигуряване на ЗБУТ на областно и
общинско равнище
? Инспектор по труда, към „Областна инспекция по труда” – задължения:
-има правомощия на контролен орган по труда
-проучва и анализира причините за допуснати трудови злополуки и
аварии и прави предложение за отстраняване или намаляване на
риска
-участва в разследването на видовете злополуки
? Агенция за ядрено регулиране
?Български институт по стандартизация /БИС/
?Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване”
?Държавна агенция за метрология и технически надзор /ДАМТН/
2.Международни организации по безопасност на труда
?Международна организация по труда /МОТ/ - създадена през 1919 год. Със
седалище Женева
?Международна асоциация по инспектиране на труда – съществува от 1972 год.
?Световна здравна организация
?Международна агенция за атомна енергия – за ядрена безопасност и
безопасност при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
?Международна асоциация по ергономия / това е наука за взаимоотношенията
човек-машина-работна среда/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здравословни и безопасни условия на труд

Основната цел за здравословна и безопасна работа е предотвратяването на злополуки и болести на всички работни места...
Изпратен от:
ivka_14
на 2011-01-10
Добавен в:
Лекции
по Хигиена
Статистика:
208 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Хигиена и епидемиология

01 фев 2011
·
395
·
20
·
5,577
·
817

Хигиена – цел и основни задачи. Методи и функции на хигиенната наука. Връзка на хигиената с другите науки. Хигиена и екология – прилики и разлики. Екология – основни понятия...
 

Умора, преумора. Физиологическа характеристика на умората

19 мар 2011
·
335
·
39
·
2,095
·
349
·
1

Умората се изразява във временно намаляване на функционалните възможности на организма и на неговата работоспособност, предизвикани от продължителна и интензивна работа, до пълното й преустановяване и се развива след извършването на определена работа...
 

Хигиена на обучението

22 май 2011
·
36
·
3
·
525

Основно изискване за хигиенизиране на учебно възпитателната работа е запазването на работоспособността на учащите се. Работоспособността има дневна,седмична годишна динамика. В дневната динамика работоспособността...
 

Хигиена на труда

22 май 2011
·
113
·
3
·
475

Хигиената на труда разработва физиологично обосновани норми, правила и изисквания с оглед създаване на благоприятни условия за здравето и работоспособността на работещите. При разработване на хигиенните норми значение...
 

Ергономични фактори

22 май 2011
·
32
·
2
·
357
·
70

Под работно място се разбира част от работното помещение,оборудвано и снабдено с необходимите материално-технически средства на труда,където човек осъществява трудовата си дейност и където прекарва по- голямата част от работното време...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Хигиена
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Хигиена за Студенти от 1 курс
Тест по Хигиена и здравно образование при доц. д-р Георги Йорданов Проданов. Великотърновски университет, специалност ПНУП. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
41
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по хигиена

Здравословни и безопасни условия на труд

Материал № 594560, от 10 яну 2011
Свален: 208 пъти
Прегледан: 391 пъти
Предмет: Хигиена, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,040
Брой символи: 13,499

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопасни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала