Големина на текста:
Отчитане на приходите
Същност – Съгласно СС 18 ( приходи), приходите представляват нарастване на
икономическата изгода по време на отчетния период под формата на въвеждане или
придобиване на активи и намаление на пасиви, което води до нарастване на чистата стойност
на капитала или на собствения капитал, отделно от дяловите вноски, които се дължат на
капиталовложителите.Съгласно СС 18 и закона за счетоводството, приходите се отчитат като
приходи от дейността (от продажба на стоки, услуги, финансирания и приходи от други
продажби( финансови приходи и извънредни приходи. Може да се прилага и друга
класификация, когото това е предвидено в приложим счетоводен стандарт.
Не се считат за приходи събраните суми от имота на трети лица например: ДДС,
застраховки, суми събрани от името на възложителя и други, които предприятието получава, но
те не водят до увеличаване на собствения капитал.
Оценка на приходите – приходът се определя по справедливата стойност на
полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства
или парични еквиваленти.
Приходите от продажба на продукция и стоки се признават когато са изпълнени
едновременно следните условия:
а) продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със
собствеността на продукцията и стоките.
б) продавачът не запазва участие в управлението или ефективен контрол върху
продаваната продукция и стоки.
в) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена.
г) продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата.
д) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със
сделката могат надеждно да бъдат изчислени.
В т. 6.2 и 6.3 от СС 18 са посочени значителните рискове, свързани със собствеността
на продавача.
Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги се признава в зависимост от
етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при
условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
Приходът не се признава, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени.
При тези обстоятелства всяко получено плащане се признава за пасив (задължение). Когато
възникне неяснота по събирането на суми, когато вече включена в прихода от продажбата,
несъбраната сума се признава като разход, а не като корекция на сумата на първоначално
признатия приход.
Отчитане на приходите от продажба на продукция
1. Счетоводни документи:
Фактура
Митническа декларация – чрез нея се дава информация за начислените
митнически такси, мита на границите.
1
Сертификат за качество
Спецификация – издава се, когато продаваната продукция е в по-голям
асортимент.
Опаковъчни листове – разрешение за изнасяне на продукция
Касова бележка – въз основа на нея се изготвя дневен отчет за продажбите.
2. Счетоводни сметки – от гр. 70- приходи от продажба:
Сметка 701 – Приходи от продажба на продукция.Отчита постъпленията от
продажба на продукция в промишлеността, селското стопанство, строителната
дейност, общественото хранене, за извършените транспортни и експедиторски
услуги. Тя е пасивна, синтетична, операционно-резултатна, небалансова.
Кредитира се с продажната стойност на продукцията, която се договаря с
клиента, а се дебитира със себестойността на произведената продукция ,
формирана от основните производствени разходи, административни разходи и
разходи за продажба на продукцията. Сметка 701 се приключва в края на
отчетния период със сметка 123. За целта се съпоставят дебитния и кредитния
оборот и се установява финансовия резултат от продажбата:
ДО ‹ КО - печалба
ДО › КО – загуба
3. Счетоводно отчитане и стопански операции – възможни са два момента на отчитане на
приходите от продажба на продукция.
А . Вземанията от клиентите се приемат със сигурност в плащането и за момента на отчитане
на приходите от продажба на продукция се приема изпращането на готовата продукция на
клиентите.
Б . Когато за момента на отчитане на приходите от продажбата на продукция се приема
получаването на равностойността на продадената продукция. В този случай се използва сметка
305 - изпратени стоки и предадени работи.
Стопански операции за А:
а) отразяване на вземането от клиенти с продажната стойности начислено ДДС при
продажба на продукция съгласно данъчна фактура.
/701 - с продажната стойност
/4532 - с ДДС
411/ - фактурната стойност
б) изписване на продадената продукция по фактурна себестойност.
701 / 303
При изписване на материалните запаси в следствие на извършената продажба намалението се
оценява по приетия от предприятието метод.
в) отразяване на отчетените административни разходи и на разходите за продажба
на продукция като намаление на продажната стойност.
701 / 614, 615
г) получаване сумите от клиентите.
Гр. 50, гр15 / 411
2
д) отчитане на финансовия резултат от продажбата на продукция – приключване на
сметка 701.
701 / 123 - печалба
123 / 701 – загуба
Стопански операции за Б:
а) изписване на продадената продукция па фактическа себестойност:
305 / 303
б) получаване на продажната стойност от клиентите по данъчна фактура:
/ 701
/ 4532
503 /
в) изписване на продадената продукция като намаление на приходите от
продажбата:
701 / 305
г ) отнасяне на административните разходи и разходите от продажбата като
намаление на приходите:
701 / 614, 615
д) отчитане на финансовия резултат:
701 / 123 – печалба
123 / 701 – загуба
Отчитане на приходи от продажба на стоки
1. Счетоводни документи:
Фактура – в трите вида. Към нея се прибавя спецификация и сертификат за качество.
Отчет за постъпилите суми от дневни продажби – Въз основа на него се изготвя
фактурата.
Стоково-паричен отчет – в него се описва постъпленията и
продажбата на стоките за определен период от време.
2. Счетоводни сметки:
Сметка 702 – Приходи от продажба на стоки. Пасивна, небалансова,
синтетична, операционно-резултатна.Отчита постъпленията от продажбата на стоки на едро, на
дребно, в общественото хранене, за износ и внос. Кредитира се с продажната стойност на
стоките, а се дебитира с отчетната стойност на стоките, с административните разходи и с
извършените основни разходи за обръщението на стоките. Към нея могат да се водят
аналитични сметки в зависимост от аналитичното отчитане по сметка 304 – стоки, а именно:
?7011 – приходи от продажба на изкупени селскостопански стоки.
?7012 – приходи от продажба на стоки на едро.
?7013 – приходи от продажба на стоки на дребно.
?7014 – приходи от продажба на стоки за чужбина.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 мар 2023 в 18:16 студентка на 25 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по изчислителна техника и автоматизация, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Стопанските средства на предприятието (активи) като обекти на счетоводната отчетност

07 яну 2009
·
77
·
4
·
1,369
·
104

Активите представляванат пнридобити и котнролирани от предприятието ресурси в ре0зултат на минали събития, които впроцеса на експлоатирането му носят икономическа изгода. Активите на всяко предпиятие са многобройни и разнообразни.
 

Преоценка на ДМА

24 май 2009
·
157
·
6
·
909
·
148

След първоначалното придобиване на ДМА по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетния период...
 

Счетоводство - лекции

02 ное 2009
·
190
·
7
·
4,002
·
245
·

Възникване и развитие на счетоводството. Процесите на разделение на общ. труд и необходимостта от използване на специф. методи и инструм. създават усл. за възник. на счетоводството през X – XI в. ...
 

Привлечен капитал на предприятието

01 мар 2010
·
74
·
5
·
606
·
108

Характеристика на привлечения капитал на предприятието,Счетоводни документи и операции...
 

Отчитане заплащането на труда в условия на пазарна икономика

16 мар 2010
·
303
·
38
·
7,617
·
287
·
1

Дипломна работа по счетоводство, за магистри, специалност СОНП 3 курс...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
41
1
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводство - приходи

Материал № 59448, от 12 дек 2007
Свален: 495 пъти
Прегледан: 200 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 2,211
Брой символи: 13,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводство - приходи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
124 30

Сияна Белоречка
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  8 години
211 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения