Големина на текста:
СИНТЕЗ НА АЛГОРИТМИ ЗА ЦИФРОВО ПИД
РЕГУЛИРАНЕ. ЦИФРОВИ АНАЛОЗИ НА ТИПОВИ
ЗАКОНИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
Идеята за използване на цифрови изчислителни устройства
за целите на автоматизацията възниква с появата на първите
цифрови компютри, но техните възможности, по отношение на
бързина, надеждност и цена, не позволяват приложението им в
системите за автоматизация. През 1962 година английската фирма
Imperial Chemical Industries използва Ferranti Argus Computer за
контрол на 224 параметъра и регулиране на 129 величини. Това
поставя началото на прякото цифрово управление (Direct Digital
Control, DDD). Съвременните технически средства позволяват да
се постигне достатъчно малък период на дискретизация, така че
свойствата на цифровите аналози на типовите закони за
регулиране да се доближават в максимална степен до свойствата
на аналоговите алгоритми. Най-често цифровите алгоритми за
регулиране се реализират програмно, което позволява:
- да се получат независими параметри за настройка на
регулатора;
- да се рзшири бхвата на стойностите на параметрите за
настройка;
- постоянство на параметрите за настройка във времето тъй
като липсва стареене на градивни елементи на апаратната част, и
влияние на температурата върху тях;
- промяна на параметрите, при необходимост, в реално
време;
- сравнително лесно осъществяване на модификации на ПИД
алгоритъма;
- опростена апаратна чеаст, което повишава на деждността.
1.Аналогов ПИД алгоритъм
Пример на аналогов ПИД алгоритъм е показан на фиг.1,
където: y(t) е регулируемата величина; y
зад
е зададената стойност
на регулируемата величина; ?(t) е грешката - ?(t) = y
зад
– y(t); u(t) е
регулиращото въздействие.
фиг.1
Регулиращото въздействие съдържа три съставки:
пропорционална на грешката – П; пропорционална на интеграла на
интеграла на грешката във времето – И; пропорционална на
производната на грешката. Уравнението, описващо ПИД закона, е:
?
?
?
?
?
?
?
?
++=
?
dt
td
Tdtt
T
tt
Д
t
И
)(
)(
1
)()(
0
?
??µ
(1)
Параметрите за настройка на регулатора са : коефициент на
пропорционалност – К
Р
; времеконстанта на регулиране – Т
И
;
времеконстанта на диференциране – Т
Д
. Зависимостта (1) се
отнася за идеален ПИД закон. Идеален диференциатор не може да
се реализира, затова на практика диференцирането се извършва с
известно приближение. Предавателните функции на идеален и
реален ПИД закон са:
рТ
KpW
Д
И
Р
++=
1
1()(
(2)
1
1
1()(
+
++=
paT
pT
KpW
Д
Д
И
Р
(3)
2. Цифров ПИД алгоритъм
При цифровите системи за регулиране входната величина на
регулатора представлява поредица от стойности на грешката,
измерени през определен интервал от време ( времето на
дискретизация), а изходната величина – поредица от стойности на
регулиращото въздействие, получени през същия интервал от
време – фиг.2.
фиг.2
Видът на сигналите в различните точки е показан на фиг.3.
фиг.3
При достатъчно малък интервал на дискретизация цифровият
аналог на (1) се получава чрез подходяща апроксимация на
операциите интегриране и диференциране:
[]
ддДРДR
к
i
д
И
дР
дРд
ТккТТКTKiT
Т
ТК
кТКkT)1()()()()(
0
––+++=
?
=
????µ
, (4)
където: u(кТ
д
) и ?(кТ
д
) са стойностите на регулиращото
въздействие и грешката в к
момент от време. В горния израз

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Синтез на алгоритми за цифрово пид регулиране. Цифрови аналози на типови закони за регулиране

Идеята за използване на цифрови изчислителни устройства за целите на автоматизацията възниква с появата на първите цифрови компютри, но техните възможности, по отношение на бързина, надеждност и цена, не позволяват приложението...
Изпратен от:
vanqtod
на 2011-01-08
Добавен в:
Лекции
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
129 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Моделиране и изследване на САР с интегрален (И) - регулатор


Статични и динамични свойства на интегралните регулатори. Интегралните (И) регулатори реализират пропорционална зависимост между скоростта на преместване на регулиращия орган и входното въздействие (грешката на регулиране)...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Синтез на алгоритми за цифрово пид регулиране. Цифрови аналози на типови закони за регулиране

Материал № 593191, от 08 яну 2011
Свален: 129 пъти
Прегледан: 209 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 69
Брой думи: 7,820
Брой символи: 48,093

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Синтез на алгоритми за цифрово пид регулиране.  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала