Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”
Дисциплина „Прогнозиране и планиране”
Доклад на тема: Основни бариери пред комуникацията
на фирмено равнище и методи за решение на този
проблем
Изготвил: Виолета Красимирова Игнатова
Ф.н.: 291111660
Група: 1542
Поток:156
Дата на представяне: (попълва се от асистента)
София, 2010 г.
В днешно време наличието на съвременна комуникационна система в организацията
не гарантира ефективното общуване между човешките ресурси. Практиката показва, че
различни бариери засягат човешките взаимоотношения.
В основата на пречките за осъществяване на правилната комуникация стоят
различията между хората, които формират всеки отделен човек като индивид,
притежаващ собствен потенциал, отличаващ се от този на другите хора, и различен
жизнен опит. Всеки човек има собствен предпочитан „канал”, по който приема,
организира, осмисля и предава посланията на отсрещната страна.
„Невролингвинистичното програмиране” учи, че съществуват три такива „канала”,
които особено влияят на стила на комуникация и всеки канал е свързан с една от
сетивните модалности. Един предпочита зрението, друг предпочита слуха, трети
организира своя свят според кинестатични усещания (допир, движение на тялото).
Основните бариери пред комуникацията в организацията са:
- Различия във възприятията. Всеки човек притежава свой начин на възприемане
на заобикалящата го среда. Той се базира на опита, на способностите, на
нагласите на индивидите. Проучването на тези различия от страна на
ръководството ще позволи да получат необходимата информация за тях, за да се
изгради системата на открита комуникация.
- Различия в интерпретацията. Те са свързани с личностните характеристики на
индивидите и начина на интерпретиране на думи, жестове, мимики.
- Различия в способността за слушане. Способността за слушане е ключът към
възприемане на гледната точка на другите. Основната част от времето на хората
в организацията, посветено на общуване между тях е свързано със слушане.
Основните пречки за възпрепятстването на слушане са: разсеяност на слушателя,
отклоняване на вниманието, чрез спор с говорещия на ум, липса на интерес към
получаваната информация, негативни реакции към външния вид или качеството на
гласа на събеседника и др. Подобряването на слушането предлага не само способността
да се получават съобщения, но и възможността да се изпращат послания. Добрите
способности за слушане на работещите в организацията са предпоставка за намаляване
на конфликтите.
- Различия в статуса. Комуникация между хора с еднакъв статус в организацията е
значително улеснена. Различията в статуса водят до допълнителни бариери.
Например, комуникацията между ръководител и подчинен. Желанието на
изпълнителя да демонстрира своята компетентност пред шефа, може да доведе
до „филтриране” на съществена част от информацията.
- Укриване и цензуриране на информацията от страна на ръководителя. Той е
убеден, че не е нужно работещите да се интересуват от състоянието на
организацията, постигнатите резултати и нейните перспективи. Така той поставя
допълнителни бариери в работата на фирмата. Други ръководители се опасяват,
че служителите могат да използват информацията за конкурентни цели и при
текучеството на персонала от една фирма в друга. Затова и първия и втория тип
ръководители поставят служителите в условията на „информационен глад”. Така
те могат да ги манипулират, но и същевременно да ги противопоставят на целите
и интересите на организацията.
Усъвършенстването на комуникациите в организацията е насочено и към субекта и
обекта на управление. Ръководителите, трябва да подобрят своите послания към
подчинените си и да се научат да разбират това, което другите желаят да им кажат.
Индивидите следва да усъвършенстват начините на слушане и реагиране на посланията
на мениджърите чрез каналите на възходяща комуникация.
За усъвършенстване на комуникационния процес в организациите, днес се използват
различни методи:
? Фронтални срещи. Мениджърите от средните равнища веднъж месечно, а тези от
висшите нива на тримесечие или на полугодие, предпочитат лични срещи с
всеки един отдел на фирмата. На тези срещи се обсъждат разнообразни въпроси:
за състоянието на фирмата, за проблеми, които трябва да се решат, за резултатите
от работата, за възникнали трудности, конфликти, слабости. Обсъждат се
различни предложения на екипите в отдела и се поемат определени
ангажименти.
Предимство на метода е в консолидирането и обединяването на хората около фирмените
цели.
Недостатък на метода е,че в големи компании (над 1000 човека персонал) трудно може
да се намери приложение.
? Каскаден брифинг. Чрез него се ускорява обменната информация в двете посоки нагоре
и надолу по йерархичната пирамида в организацията. Провеждат се кратки сутрешни
заседания, на които висшите ръководители информират средното ниво ръководители за
актуалните проблеми на бизнеса на фирмата. От своя страна средните ръководители
филтрират информацията и я предоставят на ръководителите на екипа в нейния
оперативен вид конкретни решения, задачи или инструкции. По канала за обратна
връзка, ръководителите на екипите изпращат информация за резултатите от
извършваните дейности.
В този комуникационен цикъл са включени всички ръководители и изпълнители от различните
нива на управление. Актуализирането непрекъснато на информацията в 2
-те
направления на
комуникацията, ускорява процесите на реакция и вземане на своевременни управленски
решения.
(Лично изработена схема от Виолета Игнатова.)
? DA оперативки (от англ. Data analysis). Те представляват бързи срещи за
обсъждане и решаване на текущи проблеми. Характерно за тях е, че
ръководителите на отдели се задължават да организират изработването на добре
„информирани решения”за тази цел като висшето ръководство поема
ангажимента да снабдява тези оперативки с „най-прясната” информация от
бизнеса на фирмата.
? Метод на „писмата”: Той се среща в два варианта: традиционни писма или с елек
тронния вариант „internet suggestions”. Независимо от вида, чрез писмата
ръководителите получават информация за проблеми, които възникват на
работните места, предложения за подобряване на работата или жалби и
оплаквания от различно естество. И при двата вида има възможност за
злоупотреба или пък предаването на по-обективна информация. Упълномощени
ръководители обработват писмата, групират ги по различни признаци и
организират тяхното разглеждане и решаване. Само някои от писмата стигат до
висшия мениджмънт, чрез прилагане на принципа на „изключенията”.
? Метод на Нефролингвинистичното програмиране (НЛП). Основният принцип,
върху който е изграден НЛП дава условията за успешна промяна и е свързан с
майсторското водене на разговор. Според него смисълът на комуникацията е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 окт 2020 в 20:47 студент на 20 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Стопанско упавление, специалност - Стопанско управление, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
31
1
23.05.2015
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Основни бариери пред комуникацията на фирмено равнище и методи за решение на този проблем

Материал № 593084, от 08 яну 2011
Свален: 87 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 2,385
Брой символи: 14,090

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни бариери пред комуникацията на фирмено р ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала