Големина на текста:
Изпитна тема 13
РЪКОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.Същност на ръководната дейност:
ръководенето е насочване, направляване на хората в тяхната работа за
постигане на определен резултат. Всъщност ръководенето е сърцевината на
ръководната дейност, която представлява въздействие върху сътрудниците на
предоставените на мениджъра правомощия.
Ръководната дейност притежава следните отличителни
характеристики:
поставя цели през изпълнителите;
осигурява своевременна информация, свързана с поставените цели и
задачи;
стимулира и контролира изпълнението на целите и задачите;
актуализира планове и програми в съответствие с изменящите се
просперитети;
изгражда сплотен и лоялен колектив, способен да взема решения с
консенсус;
осъществява постоянен контакт с хората;
оказва внимание към човешкия фактор от страна на целия управленски
екип.
Ръководната дейност е относително самостоятелна управленска дейност, чрез
която се организира ежедневно реда и начина на изпълнение на задачите и се
осъществяват връзките между елементите на системата. Това обстоятелство
налага да се посочат и други характеристики, свързани с ръководенето, като:
съзнателност, отговорност, власт, лидерство, авторитет, демократичност, стил
на ръководство, информационно осигуряване.
Разлика между понятията „ръководене” и „ръководство”:
ръководенето показва действие, т.е. ръководна дейност, насочена към
сътрудниците в организацията;
ръководство пък се използва за означаване на органите на управление,
вземащи индивидуални или групови решения.
Ръководната дейност се осъществява от мениджърите, но не всички
мениджъри осъществяват ръководна дейност. Разграничават се три групи
мениджъри:
мениджър – ръководител, който непосредствено управлява сътрудници в
организацията, но управлява непосредствено или опосредствено (чрез
ръководените от него сътрудници) и стопански процеси;
мениджър сътрудник, който управлява част от дейността на
организацията, който не ръководи други сътрудници, а управлява
логистични, производствени, проекти и други процеси;
мениджър – сътрудник, сътрудник, който не управлява други
сътрудници или процеси, непосредствено изпълнява отделни части
(операции) на управленски процеси, като взема само рутинни решения.
2.Стил на управление:
- Най-общата характеристика на стила е, че той дава качествена определеност
на човешкото поведение и дейност. В ръководната работа стилът е едно от основните
средства за установяване на определени междуличностни отношения. Той гарантира
определен подход към проучването и решаването на управленските проблеми. Така че
наличието на стил в ръководната работа подсказва какви резултати могат да се очакват
от дейността и на ръководителя, и на неговите подчинени.
Типове:
Авторитарен стил - ръководител с такъв стил обикновено е с високо
самочувствие за своята професионална компетентност. Той изисква
"строго да му се подчиняват и стриктно да изпълняват неговите разпо-
реждания. Служи си предимно със средствата на административната
власт. Подценява необходимостта и личната си роля за мотивиране на
своите подчинени. Към другите ръководители и специалисти се отнася с
недоверие. Той предприема всички необходими мерки за точното и
навременното изпълнение на поставените задачи и постигане на целите.
Рядко си служи със стимули за добре свършена работа, защото счита, че това
е служебно задължение на всекиго. За него хората са едно от средствата за
изпълнението на дейността и техните социални и духовни потребности са
оставени на заден план. Главното е да бъде създаден необходимият ред, да
има дисциплина и всеки да изпълнява възложената му работа. Лош ли е
авторитарният стил? Не! Но този стил е оправдано да се прилага само при
определени екстремни условия, когато положението в организацията е
влошено и е необходимо да се възстанови бързо нормалното й състояние;
Демократичен стил Носителите на този стил имат по-широк поглед
върху управлението. Те разбират ръководната дейност като всеобща
задача на всички категории персонал ръководители, специалисти и
изпълнители. Своята роля те виждат главно в правилното насочване, а
след това в координирането на всички средства и процеси за постигането
на поставените цели. Затова най-характерната черта на демократичния
стил е колективното ръководство. Ръководителите -демократи знаят, че и
най-опитният ръководител не може да се съизмерва с колективния опит.
Това ги кара да търсят и да вземат под внимание мнението на своите
подчинени. Демократичният ръководител не само поставя задачи, но и
активно помага при тяхното изпълнение. Когато е необходимо, той е
консултант. Делегирането на права и отговорности е широка практика при
демократичното управление. По този начин ръководителя се освобождава
от по-маловажните въпроси. По-важният резултат от тази практика е, че
се ангажират всички според техните професионални възможности, а
формираният интелектуален потенциал се използва в много по-голяма
степен. Предимствата са икономически, социални и морални. Хората са
удовлетворени от работата и от възможностите да се развиват. Те
получават признание и справедлива оценка. Демократичният стил е
критерий за съвременна ръководна дейност;
Либерален стил – Този стил на управление се среща сравнително по-
рядко. Той, е подходящ за управлението на звена с преобладаващо
творчески характер на труда, каквито са проектантските,
конструкторските, изследователските, развойните, научните и други
подобни служби, отдели. Либералните ръководители почти не
упражняват предоставената им административна власт. Те са ангажирани
с определянето и възлагането на ясни задачи. Творческият процес при
решаването на тези задачи не търпи непосредствена намеса и
административен контрол. На работните групи се предоставя свобода
самостоятелно да обсъждат и решават възникващите проблеми в процеса
на работата.
3.Лидерство, власт и отговорност
Лидерство- лидерството е умение да се влия на другите, да се въздейства върху тях
така, че те да се стремят доброволно и с желание да достигнат груповите цели. То е
феномен на управлението на групата, при който в резултат на взаимодействието
между членовете на групата при изпълнение на дадена обща дейност едно лице се
издига като организатор на колектива.
Власт- Властта е потенциална възможност и способност и/или упражнява
възможност и способност, да се влияе на поведението на други хора, за да може
този, който оказва влияние, да получи определен желан резултат.
Отговорност – Задължение
Разлика между понятията „лидер” и „ръководител”:
Лидер
- е този ръководител който умее да накара сътрудниците си да го следват с желание
и вътрешна убеденост. Лидерът вдъхновява хората да гледат напред, да бъдат
инициативни, да се обричат на идеи, които надхвърлят непосредствените им
интереси;
- творчески личности, които не се стремят към запазване на съществуващия ред.
Новатори, предпочитат по- плоски организационни структури;
- главна причина за успеха на дейността е простотата й. Стремят се да прилагат
прости методи, ориентирани към подобряване на ефективността на всички
подчинени;
- имат добре формулирани и ясни цели. Работят с подчинените си като с равни.
Поставят по-високи цели на другите. Признават таланта и мотивираността на
сътрудниците си, поощряват активността им и имат доверие;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ръководна дейност

За държавен изпит по мениджмънт, изпитна тема номер 13 - ръководна дейност...
Изпратен от:
Iolina
на 2011-01-07
Добавен в:
Дипломни работи
по Мениджмънт
Статистика:
296 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
курсова работа на тема " повишаване ефективността на труда ( на даден отрасъл ) "
добавена от ality.dimitrova.7 04.06.2014
0
7
Лидерство-сащност и характеристика
добавена от valeria.andrei4eva 05.03.2012
1
19
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
1
3 мин
14.10.2016
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
32
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Ръководна дейност

Материал № 592531, от 07 яну 2011
Свален: 296 пъти
Прегледан: 370 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,229
Брой символи: 13,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ръководна дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения