Големина на текста:
Медицински Университет-София
Факултет по обществено здраве
Курсова Работа
По
Основи на Правото и здравно
законодателсво
На тема: Трудова Дисциплина и дисциплинарна отговорност
Изготвил: Проверил
Понятие
Трудовата дисциплина е уредена от КТ в три аспекта:
?Съвкупност на всички задължения на работника/служителя по
индивидуалното ТрПО – в този смисъл понятието за трудова дисциплина се извлича
от чл.186 КТ. Няма значение източника на задължението – НА, вътрешен акт в
предприятието, споразумение между страните по индивидуалното ТрПО и т.н.
?Начин на изпълнение на трудовата функция – чл.124 КТ. Тук става дума за
спазване на техническите и технологични правила. Задължението за спазване на
трудовата дисциплина по чл.124 КТ определя качествената страна на възложеното
изпълнение – как да се изпълни. Изисква се добросъвестно изпълнение.
?Подчиненост на работника/служителя на работодателя – основава се на чл.126,
т.7 КТ. Подчинеността на работника/служителя отразява разпоредителните
правомощия на работодателя в трудовия процес. Законът дава това предимство на
работодателя, тъй като евентуалните загуби от трудовия процес, както и
професионалния риск от увреждане на работната сила, са за негова сметка – правен
принцип.
Нарастващият брой заети работни места изисква координация и контрол на големи групи
хора. Общественото значение на трудовата дисциплина е да гарантира ред и
организираност на трудовия процес.
Правна уредба
Трудовата дисциплина е обект изцяло на вътрешното законодателство. В РБ уредбата е
предимно на законово равнище: Глава VI и Глава IX КТ
– Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията – установяват общи
изисквания за осъществяване на трудовия процес и дисциплинарна отговорност за
нарушаването им.
Правилник за вътрешния трудов ред
Основава се на закона – чл.181 КТ - вътрешен акт на предприятието, издаден от
работодателя. Това правомощие на работодателя не изключва изискването на чл.37 КТ да
бъдат поканени представители на синдикатите при обсъждане на правилника.
Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира общо установените задължения на
работниците/служителите съобразно особеностите на предприятието – чл.126, т.7 КТ.
Освен това той може да установява и първична уредба на неуредени от закона права и
задължения на страните по индивидуалното ТрПО (напр. приемно време на работодателя).
Правилникът трябва да бъде съобразен със закона и валидния за работодателя КТД.
Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред
ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР)
в ............................... се издава от ............................... в качеството му на
.............................., на основание чл. 181 от Кодекса на труда.
С ПВТР в .................................................. се конкретизират правата и
задълженията на всички работници и служители, страна по индивидуално
трудово правоотношение с работодателя, наречени по-долу работниците.
(2) ПВТР в ................................................... предоставя уредба на
въпросите, свързани с организацията на трудовия процес и осигуряването на
безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на
ефективността на труда.
Чл. 2. При изготвянето на този правилник бяха взети предвид императивните
правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни
актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско
законодателство, както и постигнатото с колективните трудови договори
съгласие.
Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:
1. възникването, изменението и прекратяването на трудовите
правоотношения;
2. регламентация на разпределянето на работното време, почивките и
отпуските;
3. правата и задълженията на работодателя;
4. правата и задълженията на работниците;
5. трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и
реализирането на ограничената имуществена отговорност;
6. пропускателният режим в ......................................................;
7. заплащането на работниците или служителите.
II. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Чл. 4. Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със
срок за изпитване в своя полза и за период, не по-дълъг от 6 месеца.
Чл. 5. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият
договор, сключен в писмена форма между работника и работодателя.
(2) Към молбата си, отправена към работодателя, желаещият да встъпи в
трудово правоотношение прилага:
- личен паспорт или друг документ за самоличност за справка, който се
връща веднага;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация,
правоспособност, изискващи се за заемането на обявената вакантна
длъжност, за която лицето кандидатства;
- документ, удостоверяващ придобития стаж по специалността;
- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и
след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за
срок над 3 месеца;
- свидетелство за съдимост.
Чл. 6. При необходимост работодателят може да изисква и предоставянето на
допълнителна информация, извън посочената в предходния текст, свързана с
придобития от кандидатстващия за конкретната длъжност професионален
опит и квалификация.
Чл. 7. (1) Трудовият договор с работника се сключва в писмена форма, в два

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност

Темата е по Основи на правота и здравно законодателство...
Изпратен от:
Elena
на 2010-12-28
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
125 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Много лесен)
20 минути
10
13
6
1 мин
19.04.2019
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност

Материал № 588508, от 28 дек 2010
Свален: 125 пъти
Прегледан: 182 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 22
Брой думи: 7,180
Брой символи: 46,668

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения