Големина на текста:
Курсова работа по Право
Тема:
Президент
Изготвил: Мирела Тончева,
3 курс,Туризъм,1а гр.
Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор
на президент и вицепрезидент на реп.Б-я.
Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца
преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
Съгласно чл93 от КРБ,кандидатът за президент трябва да е навършил 40год.,да е само
български гражданин и то по рождение,последните 5 години да е живял на територията
на страната,да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание за лишаване
от свобода,който отговаря на улсовията за избиране на народен педставител и е живял
последните 5 год.в страната.
Кандидатстването се изършва с обща листа.
Изборът се провежда по мажоритарната с-ма на абсолютното мнозинство,т.е. за
избрана се счита двойката получила повече от половинаа действителни гласове ,но при
условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели.При липса на
такова мнозинство ,в седемдневен срок се провежда втори тур ,в който участват
двамата кандидати ,получилинай-много гласове.Избран е кандидатът ,получил повече
гласове.Резултатите се обявяват от ЦИК в три дневен срок.
Законността на избор може да се оспори на основание съществени нарушения на
изборната процедура в едномесечен срок пред Конституционния съд ,в който случай
НС насрочва нови избори.
В срок от 7 дни от изборите президентът и вицепрезидентът полагат пред НС
клетва.Значението на същата е морално и политическо,тя има конституивен х-р и в този
смисъл е акт на встъпване в мандат.
Мандатът на президента е 5 год. с възможност за преизбиране до два мандата
.Предсрочното му прекратяване настъпва при точно определени основания-подаване на
оставка пред Конституционния съд ,трайна невъзможност за изпълнение на
задълженията си поради тежко заболяване за срок от 1година ,държавна
измяна,нарушение на Конституция и смърт.
Правомощия и актове на президента
Правомощията на държавния глава могат да бъдат условно обособени в следните по-
характерни функции:
Представителни функции: в сферата на м/ународните отношения,на нивото на които
президентът представлява Републиката пред други държави и висши държавни
делегации,сключва м/ународни договори в случаите ,определени със закон;назначава и
освобождава от длъжност ръководителите и дипломатичеките представителства и
постоянните представители на Реп.Б-я при м/ународни организации по предложение на
Мин.съвет и приема акредитивните и отзователините писма на чуждестранните
дипломатически представители в страната.
Функции по отбраната и сигурността на страната: Президентът е върховен
главнокомандващ на Въораженит сили на реп.Б-я ,на което основние той назначава и
освобождава висшия команден състав наВъоражените сили и удостоява с висши военни
звания по предложение на МС.Той оглавява Консултативния съвет за национална
сигурност ,където в качеството си на главнокомандващ взема решения.В съответствие с
това той може да обявява обща или частична мобилизация по предложение на
МС,както и положение на бойна при въоражено нападение срещу страната или при
необходимост от неотложно изпълнение на м/ународни задължения,военно или друго
изънредно положение,когато НС не заседава.В тези случаи то се свиква незабавно,за да
се произнесе по решението ,т.е. да го потвърди или отмени.
Конституивни ф-ции:освен споменатите органи и служители ,президентът назнчава и
освобождава още главния прокурор и председателите на върховните съдилища по
предложение на Висшия съдебен съвет.Той участва в конституирането на
Конституционния съд,като назначава 1/3 от членовете му.особено съществено е
участието му в предварителната фаза на съставяне на кабинета,в качеството си на орган
,предоставящ проучвателен мандат.
Функции във връзка със законодателния процес: въпреки че държ.глава е лишен от
законодателна инициатива ,К-ята му предоставя право на отлагателно вето,т.е. право на
мотивирано еднократно връщане на вече приет закон за повторно обсъждане в
парламента.Срокът за това е 15 дневен от приемането на закона.Ветото на президента
може да касае целия закон,отделна негова част или отделни текстове от
закона.Парламент може да преодолее отлагателното вето с абслоютно мнозинство
,функционално на което е задължението на президента да го обнародва в 7дневен срок.
Държавният глава е органът,който обнародва законите в „Държавен вестник”и в този
смисъл –изключителен субект на промулгацията.Актът на обнародване е указ ,а срокът
15-дневен от приемане на закона.
Други функции на президента,неотностими към посочените категории са:правото
да насрочва избори за народно събрание и органи на местно самоуправление и да
определя датата за произвеждане на национале референдул,когато за това има решение
на Народното събрание;да отправя обръщения към народа и народното събрание;да
утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните
единици по предложение на МС ;да награждава с ордени и медали;да дава и
възтановява бълграско гражданство и освобождава и лишава от него;да предоставя
убежище;да опрощава нецъбираеми државни вземания;да наименува обекти с
национално значение и населени места,както и да упражнява право на помилване
При осъществяване на правомощията си президентът издава три категории актове-
укази,обръщения,послния
Указът на президента е вид юридически ненормативен акт ,пораждащ правни
последници от момента на подписването му.Специфика в издаването и ефекта на акта е
т.нар.контрасигнатура,т.е. задължене за приподписването му от премиера или
съответния министър в зависимост от отрасловата му компетентност.Тя е действие на
поемане на отговорност и пряка последица от конституционно прокламираната
политическа неотговорност на президента.Не подлежат на подписване само указите,с
които се назначава служебно правителство,възлага се проучвателен мандат,разпуска се
Народното събрание,връща се или се обнародва закон ,както и укази ,с които се
определя организацията и редът на дейност на служителите къ Президентството и се
назначава персонала и се насрочват избори и референдуми.
Обръщенията и посланията са неюридически актове с политически х-р,с които
президентът взима отн-е по въпроси на вътрешната и външната политика или отправя
призиви към народа и парламента.Типичен техен белег и особеност ,отличаваща ги от
аналогичните актове на парламента ,е техният директивен х-р по отн-е на
изпълнителната власт.
Отговорности.
Отговорността на президента е изключително и само наказателна по х-р и възниква в
случаи на извършени държавна измяна и нарушение на К-ята.
Процедурата за реализация на отговорността на държавния глава протича в две фази:
Парламентарна и при нея обвинението с/у президента се повдига по предложение на
най-малко една четвърт от всички народни представтели(60души)и се поддържа
,респ.потвърждава с квалифицирано мнозинство от две трети(160души).
Следващият етап е преминаване на обвинението в Конституционния съд ,който е
длъжен д се произнесе по него в срок от 1 месец.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Президент- правомощия и отговорности

Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на реп.Б-я. Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца преди изтичане на срока на пълномощията...
Изпратен от:
snakepoison
на 2010-12-19
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
135 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Правни основания за самоохрана

31 май 2006
·
365
·
5
·
458
·
69

След получаване на лиценза за осъществяване на банкова дейност ръководствата на ТБ могат да подават документи за издаване на разрешение от териториалната РДВР, СДРВ за създаване на самостоятелни звена за самоохрана.
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
794

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Същност и форма на държавата

27 фев 2007
·
1,236
·
2
·
568

Същността на държавата се разкрива чрез присъщите й белези: власт, народ, територия и данъци...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
10
1
13 мин
06.06.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Президент- правомощия и отговорности

Материал № 586067, от 19 дек 2010
Свален: 135 пъти
Прегледан: 159 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,075
Брой символи: 13,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Президент- правомощия и отговорности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала