Големина на текста:
36въпр.Банки и банкова система.Видове банки.Търговски банки.
Функции на Централната банка и парична политика.Монитаризъм.
Комбинирана парично-фискална политика и макроикономическо
регулиране.
Банки и банкова система.Видове банки.
Банките са икономически институции ,които акумулират парични средства
под формата на депозити ,предоставят кредити ,осъществяват парични
плащания ,емитират кредитни пари, пускат ценни книжа и др.
Всяка страна с развита пазарна икономика разполага с добре изградена
банкова система.
Банковата система е съвкупност от банкови и небанкови парично-кредитни
институции ,които функционират в националното стопанство.
Дейността на банките се основава на следните принципи:
-Доходност-стремят се към максимална доходност с отпускане на кредити
при изгодни условия
-Ликвидност- дейността на банките трябва да е организирана така , че
незабавно да посреща задълженията си към вложителите си
-Сигурност- стремят се максимално към възвръщаемост на кредитите
Банките са главен субект в организацията на кредитните отношения.Освен
това те реализират посреднически операции,при които извършват услуги с
определени комисионни.
Видове банки
Във връзка със специализацията им в определен вид банкови услуги банките
биват:
1.Търговски банки-привличат депозити и отпускат краткосрочни кредити
2.Инвестиционни банки- отпускат дългосрочни кредити с инвестиционно
предназначение
3.Емисионни банки- осигуряват емисията на пари
4.Ипотечни банки- отпускат дългосрочни кредити срещу залог на
имущество
Търговски банки
Търговсите банки са най-многобройни и най-важните финансови институции
в стопанския живот.Наред с кредитната си дейност, те са посредник при
разплащанията между фирмите.
Търговските банки разполагат със следните активи:
-налични средства
-инвестиции в ценни книжа
-недвижимо имущество
Централна банка.Функции на централната банка и парична политика
Всяка държава има своя Централна банка.Тя е един от главните органи за
регулиране и контролиране на икономиката чрез провежданата от нея
парична политика.
Паричната политика е съвкупност от действия по контролиране на
инфлацията и моделиране на икономическия цикъл чрез промяна на
количеството пари в обръщение и изменение на лихвените проценти.
Централната банка е банка на държавата.Нейната основна цел е да осигурява
вътрешната и външната стабилност на националната парична единица и
стабилност на цените.
Нейни основни функции са:
1.Регулира паричното предлагане
2.Служи като банкер на държавата
3.Изпълнява ролята на банкер на търговските банки 4.Ръководи
функционирането на банковата система и паричния пазар
Монетаризъм( парична политика )
Монетаризмът е в основата на държавната политика на много развити
страни.Тя може да бъде стимул и за кратък период от време да доведе до
промени в реалната икономика.
В зависимост от промените в паричното предлагане паричната политика
може да бъде:
-Експанзионистична (насърчителна)парична политика- увеличава се
паричното предлагане ,понижава се лихвения процент,увеличават се
инвестициите,нараства съвкупното търсене,нараства БВП и заетостта
-Рестриктивна (ограничителна)парична политика-ограничава се
паричното предлагане,свива се националното производство,лихвения
процент се повишава,намаляват инвестициите,свива се съвкупното
търсене,намалява БВП и заетостта
Комбинирана парично-фискална политика и макроикономическо
регулеране
Универсална рецепта за ефективно макрорегулиране няма.
Фискалната и паричната политика са основните средства за управление на
съвкупното търсене, с които разполага правителството.Държавата
обикновено използва съвместно и двата вида политика.
Фискалната политика има за цел да контролира колебанията в съвкупното
търсене чрез компенсиращ дефицит или излишък в бюджета
Паричната политика преследва същата цел- чрез Централната банка
контролира: резервите на търговските банки ,операциите на открития пазар.
Съчетаването на фискално-парична политика позволява по-силно влияние
върху макроикономиката.
37въпр.Икономическа интеграция и интеграционни общности.Форми
на икономическа интеграция.Европейски съюз(Европейска икономи-
ческа общност).Асоцииране на България към ЕС.Интегриране на
транспортната система на България с Европейската транспортна
система.
Икономическа интеграция и интеграционни общности.Форми на иконо-
мическа интеграция
Една от най-важните особености на епохата , в която живеем ,е стремително
растящата взаимовръзка и взаимозависимост между страните от
съвременния свят.
Икономическата интеграция е процес на икономическо взаимодействие на
отделните страни,насочен към сближаване , взаимоприспособяване и
срастване на националните икономики.
Икономическата интеграция е процес ,в който участващите стопанства
обединяват управленските си институции и законодателства в областта на
икономиката и политиката.Страните възприемат общи правила и във
взаимоотношенията си се съобразяват с тях.
За успешното реализиране на интеграционните процеси са необходими
следните условия:
-близост в равнището на икономическото развитие на интегриращите
се страни
-развитие на инфраструктурата за преместване на производствените
фактори
-общност,която да решава макроикономически задачи
-съответствие в постигането наикономически и политически решения
на правителствата
-географска близостна интегриращите се страни
Форми на икономическа интеграция
Съществуват различни форми на икономическа интеграция:
1.Зона за свободна търговия-страните членки премахват всички търговски
бариери ,но само помежду си
2.Митнически съюз-страните членки имат обща външнотърговса политика
3.Единен пазар-митнически съюз,при който освен свободното движение на
стоки се добавя и свободно движение на работна сила
4.Икономически и валутен съюз-характеризира се с единен пазар с пълно
обединяване на паричната и фискалната политика.
Европейски съюз
Европейския съюз включва сега 25 държави.Формирането му започва през
1951 год.с инициативата на Франция.
Основните принципи ,на които се основава Европейския съюз са-свобода
,демокрация ,човешки права.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банки и банкова система

Банките са икономически институции ,които акумулират парични средства под формата на депозити ,предоставят кредити ,осъществяват парични плащания ,емитират кредитни пари, пускат ценни книжа и др. Всяка страна с развита пазарна икономика разполага...
Изпратен от:
lizahay
на 2007-12-11
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
695 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
647
·
20
·
3,378
·
627

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
316
·
7
·
1,202
·
336
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Фондови борси

22 дек 2010
·
272
·
10
·
2,330
·
313

*Учредяване на фондовите борси *Управление и организация на борсата *Членство в борсата *Нюйоркска фондова борса *Токийска фондова борса *Лондонска фондова борса...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
67
·
5
·
1,504
·
116

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Пари и банки

27 окт 2008
·
155
·
2
·
314
·
82

Парите са общоприето средство за размяна. Те се използват и като единица за смятане и могат да съхраняват покупателна способност за бъдещи периоди, т.е. служат като средство за натрупване. Без пари разменният процес ще се съпътства от големи разходи..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Лесен)
50
8
1
8 мин
03.01.2020
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
11 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Банки и банкова система

Материал № 58463, от 11 дек 2007
Свален: 695 пъти
Прегледан: 115 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 970
Брой символи: 6,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и банкова система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения