Туристически пазар
Туристически пазар – същност,
Туристически пазар – същност,
функции, субекти
функции, субекти
?
Един от най-съществено значимият раздел в пазарно отношение е
Един от най-съществено значимият раздел в пазарно отношение е
туристическият пазар. Разглеждането на този вид пазар, като
туристическият пазар. Разглеждането на този вид пазар, като
абстрактна конструкция от позиция на туристическото търсене и
абстрактна конструкция от позиция на туристическото търсене и
предлагане, има за цел да изясни икономическата същност и
предлагане, има за цел да изясни икономическата същност и
характеристиките на тези явления. Пазарните отношения като цяло не
характеристиките на тези явления. Пазарните отношения като цяло не
са абстрактни в реалния живот . Те възникват и се реализират в
са абстрактни в реалния живот . Те възникват и се реализират в
конкретни пространства, в конкретно време, в конкретна
конкретни пространства, в конкретно време, в конкретна
макроикономическа среда. Прагматичното разглеждане на този вид
макроикономическа среда. Прагматичното разглеждане на този вид
пазар налага извеждането на подходящи критерии, на чиято основа се
пазар налага извеждането на подходящи критерии, на чиято основа се
разграничават различни значими по своя характер и съдържание пазарни
разграничават различни значими по своя характер и съдържание пазарни
ситуации и структури. За да се добие представа за различните видове
ситуации и структури. За да се добие представа за различните видове
туристически пазари, описанието на всеки един от тях трябва да се
туристически пазари, описанието на всеки един от тях трябва да се
извърши в три направления.
извърши в три направления.
?
Структура (морфология) на пазара. Тя се определя от броя и
Структура (морфология) на пазара. Тя се определя от броя и
големината на участниците на страната на търсенето, респективно
големината на участниците на страната на търсенето, респективно
предлагането.
предлагането.
?
Поведение на участниците. Зависи от структурата на пазара и се
Поведение на участниците. Зависи от структурата на пазара и се
изразява в реакциите на продавачите и купувачите относно
изразява в реакциите на продавачите и купувачите относно
определянето и
определянето и
промяната на цените, количествата на предлаганите продукти.
промяната на цените, количествата на предлаганите продукти.
?
Пазарна форма. Определена пазарна структура и свързаното
Пазарна форма. Определена пазарна структура и свързаното
с нея поведение на пазарните субекти детерминират съответ-ната
с нея поведение на пазарните субекти детерминират съответ-ната
пазарна
пазарна
форма. От общата икономическа теория са известни възможните
форма. От общата икономическа теория са известни възможните
пазарни
пазарни
форми, които варират от „идеалният пазар" до неговата
форми, които варират от „идеалният пазар" до неговата
противоположност „чистият монопол" или още така наречения
противоположност „чистият монопол" или още така наречения
„абсолютен монопол".
„абсолютен монопол".
СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ
ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ
ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ
?
Разграничаването на туристическите пазари на вътрешни (национални) и международни се
Разграничаването на туристическите пазари на вътрешни (национални) и международни се
определя от системата на обществено разделение на труда в туризма в национален и световен
определя от системата на обществено разделение на труда в туризма в национален и световен
мащаб. Като цяло туризмът е сложно социално - икономическо явление, което се проявява както
мащаб. Като цяло туризмът е сложно социално - икономическо явление, което се проявява както
в границите на отделна държава, така и в рамките на няколко държави едновременно. На тази
в границите на отделна държава, така и в рамките на няколко държави едновременно. На тази
основа се оформят два вида различни специфични пазарни отношения, изпълващи със
основа се оформят два вида различни специфични пазарни отношения, изпълващи със
съдържание категориите „национален" и „международен" туристически пазар.
съдържание категориите „национален" и „международен" туристически пазар.
?
Национален туристически пазар.
Национален туристически пазар.
Съвкупността от отношения между туристическо предлагане и
Съвкупността от отношения между туристическо предлагане и
туристическо търсене, чиито субекти са предприятията на една или няколко национални
туристическо търсене, чиито субекти са предприятията на една или няколко национални
туристически индустрии и гражданите на друга или други държави в ролята на турист.
туристически индустрии и гражданите на друга или други държави в ролята на турист.
?
Емитивен и резентивен туристически пазар.
Емитивен и резентивен туристически пазар.
Разграничаването на туристически пазари на
Разграничаването на туристически пазари на
емитивни и резентивни е условно относително.
емитивни и резентивни е условно относително.
To e
To e
обусловено предимно от факта, че
обусловено предимно от факта, че
туристическото търсене генерира в територията на постоянното местоживеене на туристите,
туристическото търсене генерира в територията на постоянното местоживеене на туристите,
a
a
туристическото предлагане има свой генезис (туристическото място, където се реализира
туристическото предлагане има свой генезис (туристическото място, където се реализира
потреблението на туристически услуги и стоки). В контекста на направените разсъждения могат
потреблението на туристически услуги и стоки). В контекста на направените разсъждения могат
да се дадат следните определения:
да се дадат следните определения:
?
Емитивен туристически пазар - териториална обособеност, чиито
Емитивен туристически пазар - териториална обособеност, чиито
условия на живот раждат преобладаващо туристически потребности, без
условия на живот раждат преобладаващо туристически потребности, без
да осъзнават необходимите възможности за задоволяването им на тази
да осъзнават необходимите възможности за задоволяването им на тази
основа формират туристическо търсене, което е насочено към места извън нейните граници.
основа формират туристическо търсене, което е насочено към места извън нейните граници.
?
Резентивни туристически пазари - териториална обособеност,
Резентивни туристически пазари - териториална обособеност,
чиито условия и ресурси създават преобладаващо възможности за
чиито условия и ресурси създават преобладаващо възможности за
задоволяване на туристическите потребнотсти и реализация на
задоволяване на туристическите потребнотсти и реализация на
туристическото потребление и на тази основа формират туристическото
туристическото потребление и на тази основа формират туристическото
предлагане, което е насочено към места извън нейните граници.
предлагане, което е насочено към места извън нейните граници.
?
Преценени по посочените показатели, през последните години подчертано емитивни пазари се
Преценени по посочените показатели, през последните години подчертано емитивни пазари се
явяват германският, британският, японският, канадският.
явяват германският, британският, японският, канадският.
?
Представители на резентивния вид пазари са: испанският, италианският, гръцкият и др.
Представители на резентивния вид пазари са: испанският, италианският, гръцкият и др.

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялта презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 12
свали

Туристически пазар

Същност, субекти и функции на туристическите пазари. Съдържа 12 слайда....
Изпратен от:

на 2010-12-13
Добавен в:
Презентации
по Туризъм
Статистика:
115 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
29
1
2 мин
14.10.2016
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
34
1
3 мин
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Туристически пазар

Материал № 581645, от 13 дек 2010
Свален: 115 пъти
Прегледан: 185 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Презентация
Брой страници: 12
Брой думи: 1,816
Брой символи: 10,706

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристически пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения