Големина на текста:
13.Разнообразието между организмите се дължи на комбинативната изменчивост,но тук нов
наследствен материал не се създава.При мутациите се получават наследствени изменения на
генотипа.Има и случаи на разпадане на полимерни гени и се създава хомозиготен
генотип(aa,bb.cc).Може да се получи и при прекъсването на силно скачени гени.Мутациите
представляват наследствени изменения на организмите.Класификация на мутациите:I.Фенотипно
проявяване.II.Изменения в генетичния материал.III.Индуциращ фактор.IV.Стопанска стойност.
I.1.Мутации по изменението на фенотипа:По характера:-Морфологични-представляват изменения
в строежа на органите,тъканите или клетките.Те променят характера на строежа и образуване на
органите при растенията.;-Физиологични –предизвикват изменения във физиологичните процеси
на организма.Те понижават или повишават степента на жизненоста на организма.;-Биохимични-
качествени или количествени промени в синтезата на определени химични вещества в
организма.2.В зависимост от мястото на възникване:-Соматични-засягат само част от клетките на
тялото и се проявяват в организма мозаично.;-Генеративни-възникват в половите клетки на
различни стадии на гаметогенезата и се предават в поколението чрез половия процес.Индивидите
които носят участъци от мутантната тъкан се наричат химери.Химерите са растения с генетично
различни клетъчни слоеве,тъкани или органи.Химерите биват:периклинални,секториални и
мериклиални.3.Мутиране на гените в две направления:от дивия към мутантния признак-прави
мутации;от муталния към нормалния признак-обратни мутации;Прави мутации-
рецесивни;Обратни мутации-доминантни.Процеса на обратно мутиране се нарича реверсия на
гена.4.Рецесивни и доминантни мутации.Повечето мутации са рецесивни.Те предизвикват
преминаването на нормалния алеал,който най-често е доминантен,в рецесивно състояние.5.Според
степента на фенотипа:-макромутации-се наблудават с око;-микромутации-не могат да се
наблюдават с око.6.Според плодовитоста на организма:-фертилни;-
полустерилни,стерилни.7.Според влиянието сивърху жизненоста:-жизнени;-полулетални;-
летални.8.Повечето мутации са вътрешновидови,измененият признак не надхвърля границите на
вида.Също възникват и извънвидови мутации-макромутации.Мутиране на сходни гени от различни
видове-паралелни мутации.II.Генотипни мутации:ядрени(тежки,хромозомни и геномни) и
цитоплазмени.Генни мутации са резултат от изменението на химичната структора на ДНК в
рамките на един ген.Биват точкови и блокови.Точкови –промени на отделни нуклеотиди.Блокови-
промени с по-голям брой нуклеотиди.Според механизма на възникване точковите биват:-
транзиция-замяна на една пуринова с друга пуринова база или една пирамидинова с друга.;-
трансверия-замяна на една пуринова с една пирамидинова база или обратно.;-делеции-отпадане на
азотна база.;-интеркалация-включване на нови бази.;-мисенс-мутация-измененият кодон води до
вклучване в сентизирания белтък на „погрешна”аминокиселина.;-нонсенс-мутации-прекратяване
синтеза на белтъка.;-мутации при изместване на рамката-отпадане или вкючване на нуклеотиди.
Ако един ген мутира в рецесивно състояние,то за мутантния алеал е характерно,че намалява
количеството на биохимичния продукт,чиито синтез се контролира от изходния доминантен алеал
на гена и тия тежки мутации се наричат хипоморфни.Генна мутация при прекъсване на синтезата
се нарича аморфна.Понякога генната мутация води до увеличаване на биохимичния продукт ,който
се синтезира от даден ген,поради което се засилва действието на нормалния алеал-
хиперморфни.При антиморфни-мутираният алеал има противоположно действие на изходния
алеал,той обуславя образуването на биохимичния продукт,който подтиска синтезата или
действието на продукта на изходния алеал на този ген.Неоморфни-мутационният алеал се проявява
като доминантен .Хромозомни мутации-представляват структорни изменения на
хромозомите,които са свързани със загуба или разместване на хромозомни участъци и се наричат
аберации.Структорните изменения на хромозомите могат да бъдат:-Вътрешнохромозомни-когато
са свързани с разкъсване на едното рамо на хромозомата-парацентрични,а когато разкъсванията са
от двете страни на центромерата-перицентрични.1.Дефишънси и делеции-представляват загуба на
части от хромозомата.При откъсване на крайните части от хромозомата се образува
дефишънси.При разкъсване в двете рамина на хромозомата,отпадат двата края.Краищата на
средния участък ,който съдържа центромерата могат да се съединят или да се получи
..............хромозома.Делециите представляват отпадане на вътрешни части от хромозомите или
хроматидите.Когато отпадащата вътряшно хромозомна част е по-голяма ,краищата могат да се
съединят в метафазата и да се образува пръстен и при липса на центромера се
елиминира.2.Дупликации-добавяне на части към хромозомата.Понижаване на жизненоста и
плодовитоста.3.Инверсии-обръщане на хромозомни части на 180°.4..............-преместване на група
части от едно място на друго в една хромозома без обръщане.;-Междухромозомни.1.транспозиция-
вмъкване в кое да е място на хромозомата на малък фрагмент,който съдържа гени,нормално
несвойствени за този участък на хромозомата.В еукариотните организми-пренасяне на гени от една
хромозома в друга.2.транслокации –обмяна на части между нехомоложни хромозоми.Ако две
нехомоложни хромозоми обменят по една част помежду,транслокацията се нарича проста,а ако два
или повече сегмента разменят местата си тя се нарича сложна-реципрочна.Ако разположението на
гените на транслоцираният сегмент на центромерата се запази,транслокацията се нарича
еуцентрична,а ако фрагментът се обърне на 180° по отношение на центромерата-дицентрична.
Позиционен ефект –пренасяне на гена на ново място в хромозомата.Геномни мутации:
1.еуплоидия=полиподия.;2.хаплоидия.;3....................... 1.В зависимост от произхода
полиплоидията:-митотична-се развива от соматичните клетки.Тя е резултат от ендомейозиса.;-
зиготна-възниква при първо деление на зиготата.;-мейотична-възниква когато хромозомите не се
разделят при гаметогенезиса. 2.анеплоидия-неотделяне на хомоложни хромозоми по време на
мейозиса.;3.хаплоидия-При хаплоидните растения броят на хромозомите в соматичните клетки е
намален наполовина. IV.Стопанска стабилност.мутациите се разделят :полезни ,неутрални,и
вредни.Полезните мутации водят до повишаване на декоративната им стойност,повишаване на
продуктивността,устойчивоста.Към вредните-намалява жизненоста на организма.
14.Науката която изучава ролята на генотипа и околната среда в индивидуалното развитие на
организма се нарича онтогенетика.Постепенно изграждане на тъканите,органите и реализиране на
функциите на системите се нарича морфотенезис и протича на отделни етапи.Във всеки етап
организмите встъпват като преобразувано цяло -........Еукариотните организми преминават през:
-ембрионален период(след оплождане на яйцето клетката се формира първата диплоидна клетка-
зигота);-постембрионален период.Раждане и развитие на организма до пълна зрялост.;-Период на
зрялост и размножаване.Пълно развитие,способност за репродукция.Генетичен контрол.
Генетичната същност на всички клетки са сходни с изходната зигота.При генетичният контрол на
клетъчната деференция е включването и изключването на отделни гени и генетични комплекси.Те
насочват синтезата на специфичните белтъчни молекули,необходими за изграждането на
определени тъкани,органи и свойства,характерни за определен онтогенетичен момент.Регулаторни
системи:-Гени регилатори.;-Гени оператори.;-Структорни гени. Системата от взаимодействащи
гени,характерни за всеки индивид,обуславяща органите,признаците и свойствата представлява
генотипа т.е. наследствената основа на организма.Генотип-представлява съвкупност от всички
наследствени фактори на организма заложени в
генома,............. ............... ...............................................................................................Роля на външните
условия през ................. Индивидуалното развитие на организма

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2015 в 21:58 студент на 71 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - черноризец храбър, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Генетика
Тест по Генетика за ученици на тема "Наследственост и изменчивост"
тематичен тест по Генетика за Ученици
10 въпроса за наследственост и изменчивост за проверка на уменията, всеки един от въпросите има само един верен отговор.
(Лесен)
10
17
5
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по генетика

Разнообразието между организмите се дължи на комбинативната изменчивост

Материал № 579900, от 10 дек 2010
Свален: 14 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Генетика, Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 994
Брой символи: 6,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разнообразието между организмите се дължи на ко ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала