Големина на текста:
Човек, природа, общество, I част
Лекции
2.Обща характеристика на растителния организъм-специфични
особености,място в биосферата,значение на природата И стопанството за
човека
Растението жив организъм притежава вс хар. За растенията
свойства.Хим.състав вкл.почти цс хични елементи. Но за разлика от неживата
природа те са свързани по особен начин И изграждат орган.вещества,които са
към 3 осн.групи-белтъци,масти,въглехидрати. Белтъците изграждат
ръст.тяло.Вглехидратите обезпечават енергийно организма.Мастите играят
роля на дълбок запас И изграждат съединения с белтъците.Имат 2 нуклеонови
киселини-ДНК И РНК.ДНК се съдържа в ядрото на клетката 99%.Има го И в
митохондриите И хлоропластите.РНК има отношение към изграждането на
наследствената инф-я.Друго важно съединение е АДФ.От неорганичните
съединения важно място заема водата.Организма съдържа от 60-95 % вода в
зависимост от възрастта.Съдържа И мин.соли,които се приемат от ОС.
Обмяната на в-ва се състои от 2 взаимносвързани процеса.Особеното е че
растенията са единств.живи организми,които сами синтезират биомаса.Чрез
хлорофила ръст. Трансформират сл.светлина в енергия.Ръст.имат
неограничен растеж благодарение на симилацията.Те са неподвижни
организми.Дисимилацията е процеса на дишане.Растенията имат кислородно
дишане.Ръст.имат кислородно дишане.Ръст.организъм регулира сам
функциите си.При получаване на полови клетки се обр.делене.Хромозомите
са структурираното ДНК.Гаметите имат хаплоиден хромозомен набор.След
сливане на тези клетки се получава зигота.От нея чрез делене се обр.зародиш-
индивид.В основата на ръст.които синтезират хранит.енергия И се
нар.продуценти.Следващото ниво са растителноядните животни-
консументи.Тази вторична биомаса се изп.за храна на хищниците.4-то ниво са
главно бактерии И габи.Вс следващо ниво получава по-малко
енергия.Ръст.задоволяват естет.потребности на хората.Задвижват сложен
кръговрат на в-вата.Ръст.покривка оказва влияние в/у формирането на климат
И почви.
4.Биоценоз-структура,хр.верига,кръговрат на в-ва,поток на енергия,биотични
взаимоотношения.
Биоценозата е организмовото същество от най-висок ранг.В него се
вкл.растения,животни И микроорганизми,които обхващат опр.част
природата.Тя е съобщество,изградено от взаимносвързани популации.Тя е
продукт на развитие ма продължителните еволюционни процеси.
3.Структурно-функционални особености на ръст.клетка-осн.субклетъчни
структури,строеж на клетката.
Произлиза от бактерии-цианофити.Прокариотите имат първичноядрена
материал.Тя е разпръсната в цялата клетка.Когато се появява ядрото се
появяват И еукариотите.Всяко ръст.има клетъчна структура-ядро,в което има
хромозоми с ДНК,ядрото има командни ф.Разграничено е от осн. Части в
клетката с мембране,в която има пори,през които се извършва обмен на инфо
с останалите части в клетката.Ядрото се получава чрез делене,на
съществуващо вече ядро.Има 3 вида субклетъчни мембране-
биомембрани,фибрили И гранули.Биомембраните са изградени от
белтъци.Имат бариерна,транспортна И др. функции.Фибрилите са изградени
от полицахариди-целулоза.Гранулите са закръглени телца.Органелите са
разделени с биомембрани.Двъпластова мембране има при
ядрото.Еднопластната мрежа е с-ма от тръбички И каналчета,които се се
използват за транспорт.Диктиозомата е органел,които има
мехурчета.Лизхожомите обслужват ватршноклет.смилане..Рибозомите са
немембранни органели,изградени от РНК И белтъци.Ядрото съдържа сърце,в
което има гени.Митохондриите имат елипсовидна форма.Те са дихателни
центрове.Пластидите имат общ произход-на тъмно-левкопласт,на светло-
хлоропласт.Хлороплащат има двойна мембране.Вакуолата запазва в-вата И е
разграничена с тонопласт.Тя е резерв на вода,съдържаща различни в-
ва,мин.соли,багрила,захариди.
5.Обща х-ка на осн.тъкани-меристемни,проводящи,паренхимни
Клетката усложнява устройството си с появата на нови органели.Появяват И
се големи мнoгoядрени клетки.Това не е добре,защото по-бързо
загива.Ръст.не загива когато кл.са едноклет. И са много.Така се стабилизира
И защитава по-добре.Колониите се получават при струпване на
еднокл.организми.Обособяват се група от клетки имащи общ
произход,еднакво у-во И връзка пом/у си.Тези групови кл.се
нар.тъкани.Началните тъкани се появяват във водна среда при
водораслите.Тъканите на висшите ръст.се разделят на няколко групи.С/д
произхода си са първични-от зародиша на семето.Вторични се получават чрез
вторично образуване на тъкани.Има групи
функции:делителна,паренхимна,проводяща,отделителна,меристеми.
Меристемата-единствена нейдентифицирана,която запазва делителната
способност през цялото съществуване.Клетките са дребни с нейна тънка
клет.стена.Цитоплазмата е платна,богата на хранит.в-ва.Делителната тъкан се
намира на опр.места(стъбло И корен).Нарича се връхна меристема.Вторият
вид е латерална меристема.3-ят-вмъкната.По произход са първични И
вторични,Първичните са в зародиша,втор.-в камбиите.
Паренхимни-тази тъкан се появява 1-ва,при нея липсва крайна
специализация.Това е И причината да се превръща във вторична
меристема.Има няк.типа паренхим: Асимилиращ-в осветените части на
растението,клетките му са едри с тежка кл стена,съдържа голямо количество
хлоропласти; Резервен-развива се в семената.Съдържа
вагл.,масти,белтъци,хран.в-ва; Водоносен-среща се скалните И пустинните
ръст.,има дребни клетки,големи размери И вакуола; Въздушен-развива се при
водните ръст.,има дребни клетки И големи м/уклетъчни празнини; Основен-
има опорна Ф И участва в транспорта на в-вата.
Покривни-те са комплексирани,развиват се на повърхността на органите.Ф
им е свързана с газообмен.Епидермисат съдържа 3 вида клетки.Те са големи
И не съд.пластиди.Има голяма вакуола.Само в устицата има хлоропласти.Мн
от клетките имат израстъци.Ядрото се намира на върха на
власинките.Смукателната сила е мн голяма.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 юни 2020 в 20:26 родител на 111 години
10 юни 2020 в 01:21 студентка на 36 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
26 яну 2020 в 11:24 ученик на 19 години от Благоевград - VII СОУ "Кузман Шапкарев", випуск 2022
19 ное 2019 в 21:04 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
09 окт 2019 в 11:31 студент на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Пидагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
18 юни 2019 в 15:49 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, випуск 2022
16 ное 2018 в 17:35 студент на 42 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2014
22 май 2018 в 09:05 студентка на 42 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Педагогика, випуск 2017
07 май 2018 в 08:34 в момента не учи на 51 години от Бургас
25 мар 2018 в 13:01 в момента не учи на 27 години от Луковит
 
Подобни материали
 

Падайте снежинкки

06 дек 2016
·
127
·
6
·
717
·
183

План-конспект на урок "Падайте снежинки" за 2-ра възрастова група. Природен свят...
 

Влияние на природата върху културата pro

08 дек 2017
·
2
·
8
·
2,550
·
5.00 лв.

Като цяло понятието природа това е естествения свят или като цяло това е Вселената. Днес в определението природа влизат всички видове животни, растения, всички живи същества, но също така и неживи обекти...
 

Реферат по Природа и култура

10 ное 2017
·
11
·
21
·
3,799
·
24

Човек – култура – общество – природа. Човек, още от момента на раждането си, попада в определена културна среда - район на земното кълбо, семейство и обкръжение, етническа, езикова и религиозна група...
 

Методическа разработка на урок по Човекът и природата

31 окт 2017
·
182
·
8
·
1,707
·
559
·
1

Получаване на знания за разнообразието на растителния свят; разпознаване на иглолистни и широколистни дървета; назоваване на лечебни растения...
 

Да запазим света на организмите - урок за 3-ти клас


Всеки организъм е част от хранителна верига, която не бива да се прекъсва, това може да доведе до изчезването на много биологични видове. Човекът трябва да обогатява и опазва природата "дома" на организмите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Човекът и природата
Входно ниво по Човекът и природата, 6 клас
входен тест по Човекът и природата за Ученици от 6 клас
Тестови задачи за установяване на входното ниво в 6. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
12
126
1
1 мин
24.01.2020
Вещества и техните свойства, химични реакции
тематичен тест по Човекът и природата за Ученици от 6 клас
Тест по човекът и природата за шести клас. Подходящ е за упражнение на раздела с химия. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
14
1
1
7 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по човекът и природата

Човек, природа, общество 1 част

Материал № 578833, от 08 дек 2010
Свален: 68 пъти
Прегледан: 377 пъти
Предмет: Човекът и природата
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 1,651
Брой символи: 10,145

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Човек, природа, общество 1 част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евелина Владимирова
преподава по Човекът и природата
в град София
с опит от  2 години
106

Ралица Василева
преподава по Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
212

виж още преподаватели...
Последно видяха материала