Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
ТЕРАПИЯ- лечебни методи, целящи да накарат хората да се чувстват по-добре и да функционират по-
ефективно.
ПСИХОТЕРАПИЯ – терапия за психичните разстройства, при които даден човек с проблеми разговаря
със специалист – психолог.
ПСИХОТЕРАПЕВТ И ПСИХОДИАГНОСТИК- специалисти, клинични психолози в медицинските
заведения.
ТЕРАПИИ – две групи:
На инсайта – да се направят прозрения по отношение на своите мисли, чувства, поведение; да
осмислят живота си, проблемите си;
На действието – директно да променят болестното или неподходящото поведение / директно
промяна, без да се търсят причините /.
БИОМЕДИЦИНСКА ТЕПАРИЯ- проблемът бива третиран с биологични и медицински методи с цел
облекчаване на симптомите. След това клиентът се включва в програма за комплексно
въздействие.Медикаментите подпомагат лечението.
ПРИ ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО – психотерапия и биомедицинска терапия.
ПРИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА – психотерапия.
ВЪПРОС № 1. ИС ТОРИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА
ПСИХИЧНО БОЛНИТЕ
ДРЕВНА ГЪРЦИ Я
АСКЛЕПИЙ – психичната болест е беда, идваща от Бог. Пациентите пренощуват в храма. Лечението се
базира на съновиденията през нощта.
1
ХИПОКРАТ първи въвежда психичните отклонения в медицинската литература.Той вярва, че болестта
е резултат от дисбаланса на телесните течности – идея, която за пръв път се среща в трудовете на
ЕМПЕДОКЪЛ, които стават основа на хуморалната/ от течност/ теория на Хипократ и химичното
теоретизиране на Аристотел. Според Емпедокъл Вселената е изградена от четири елемента – земя,
въздух, огън и вода. Когато се приложат към човешкото тяло, те приемат формата на четири течности:
кръв, черна жлъчка, жълта жлъчка и слуз/флегма/. Според Хипократ тези течности съставят тялото и
могат да причиняват болест и здраве в зависимост от своя баланс, излишък или дефицит.
ГАЛЕН – гръцки лекар, формулира доктрината за четирите темперамента и ги свързва с теорията на
Хипократ за телесните течности, така че индивидуалните различия в поведението и емоциите да могат да
се обяснят:
Кръв – сангвиник, жизнерадостна личност - изобилие на кръв;
Черна жлъчка – меланхолик - излишъкът от черна жлъчка;
Жълта жлъчка – холерик, бързо запалващи се и гневящи се - излишък от жълта жлъчка;
Слуз – флегматик - прекомерно наличие на слуз.
ПЛАТОН – гръцки философ. За първи път постановява дуализма „душа – тяло”. Според него душата е
изградена от три части: рационалната е безсмъртна и божествена и е разположена в мозъка;
ирационалната е смъртна и е разположена в тялото и съдържа гама от емоции – удоволствие, болка,
гняв. Рационалната душа властва над ирационалната. Когато се разстрои ирационалната душа излиза
извън контрола на рационалната. Резултатът е лудост, която има три форми – меланхолия, мания и
деменция. Лудостта произхожда от болест или е дар от Бога.
АРИСТОТЕЛ – се счита за основател на научната психология. Изучава усещанията и възприятията и
твърди, че възприемаме и следователно разбираме физическия си свят чрез сетивата. Според него
различните съставни части на душата са неделими и функционират съгласувано. Рационалната част на
душата - мъдрост, логика, разум и преценка; ирационална – самоконтрол, хладнокръвие, моралност и
смелост.
РИМСКА ИМПЕРИЯ - приемат гръцката култура и наука.
ЦЕЛЗ – в трудовете му се срещат теми за психичната болест и терапевтични мерки за лечение на делир.
Характерно за римските учени, че издигат спиритуализма. Центърът на вниманието е душата и
отвъдното. Психологията се премества към митичната философия.
МЮСЮЛМАНСКА ИМПЕРИЯ – следва гръцко – римската традиция. Толерантност към
немюсюлманите, обмен на знания, приемане на класиците. Приемат фармацията.
ЕВРОПА психичната болест идва от дявола. Диагностичните критерии за еретик : грешки в
разсъжденията; грешки, свързани с вярата; обвинителят е вярващ католик.
ХІІ век в Европа активно преследват еретиците. Ако психично болен се откаже от вярата си е
изгарян на кладата, заедно с децата си и дома му също.
Император Фредерик ІІ - основател на модерни форми на медицинско обучение. / 5 г. обучение
в болница, изпит, 1 г. практика/ Разрешава дисекцията.
ХІV – ХV век - психична болест – царство на дявола; болните са изхвърляни от домовете им.
Лекарят спасява душата чрез упояване. Открива се първото заведение за психично болни във
Валенсия, Испания през 1410 г., а по-късно и в Сарагоса и Гранада.
РЕНЕСАНСЪТ В ЕВПОРА
ПАРАЦЕЛЗ / означава по-добър от Целз/ - швейцарски лекар. Осъжда догмите, връща се към идеите на
Хипократ и ги развива. Създава първия описателно наблюдателен подход към разбирането на
психичната болест, разграничава естествените/ телесни/ болести от психичните.
ФИЛИП ПИНЕЛ се изказва против наказанията на психично болните. Обявява се против
използването на вериги в приютите за психично болни и прилаганите върху тях мъчителни терапии.
Според него лечението трябва да се провежда чрез пряка конфронтация, научно изследване и използване
на случаи и житейски истории, да се отнасят към психично болните с търпение и любезност.
2
ВЪПРОС № 2. ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА И ФОБИИ
ТРЕВОЖНОСТ - състояние на очакване на опасност и безпокойствие, без да е ясна причината за него.
ТРЕВОЖНО РАЗСТРОЙСТВО – разстройство, при което силната тревожност води до стрес и
атипично, маладаптивно и ирационално поведение.
ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА:
Генерализирана тревожност – хронична, нереалистична и прекомерна тревожност за повече от 6
месеца.
Симптоми: изпотяване, сърцебиене, студени и влажни ръце, виене на свят, стомашен дискомфорт,
учестено дишане, раздразнителност, лоша концентрация.
Среща се по-често при жените, в сравнение с мъжете.
Обсесивно-компулсивно разстройство изключителна ангажираност с дадени мисли или
принудително/ компулсивно/ извършване на определени действия.
Обсесия – връщане към образи или мисли, от които индивидът не може да се предпази. Те причиняват
тревожност и изключителен дискомфорт; навлизат в съзнанието против волята и желанието на пациента;
включва мисли, че си мръсен, дали си заключил вратата и др.
Компулсия – ирационални действия, които индивидът чувства нужда да повтаря против желанието си.
Помагат за контролиране на тревожността.
Разстройство на настроението – значителни нарушения на емоциите като депресия или мания.
Депресия – тъга и /или безнадеждност, които са продължаващи и задълбочаващи се.
Биполярно разстройство – включва депресия и мания или хипомания.
Разстройство на настроението, свързано с раждането
Реакция на майчинството – умерена депресия, която продължава 1 – 2 дни след раждането. / плач,
неспокоен сън, напрежение; кратка продължителност.
Постнатална депресия – умерено тежка депресия в рамките на 3 месеца след раждането/ продължава от
втория месец до годината; частично хормонален проблем/.
СПЕЦИФИЧНИ / ИЛИ ПРОСТИ/ ФОБИИ – ирационален, повтарящ се страх и свързано с него
избягване на специфични обекти, дейности или ситуации. Възникват на база травматично преживяване в
детството. Смята се, че с времето намаляват интензивността си.
Социална фобия- интензивен, ирационален страх да бъдеш наблюдаван и оценяван, унизяван или
объркван, страх от говорене пред публика.
Хората със социална фобия избягват социалните ситуации като хранене, писане, говорене. Уврежда
функционирането в работа, училище и лични взаимоотношения. Около 13% от възрастните страдат от
социална фобия. Причините се коренят в детството, когато детето е било обект на насмешки./
гелотофобия – страх да не бъдеш осмиван; Пинокио синдром – дървена външност/
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологическо консултиране

Биомедицинска тепария- проблемът бива третиран с биологични и медицински методи с цел облекчаване на симптомите. след това клиентът се включва в програма за комплексно въздействие.медикаментите подпомагат лечението...
Изпратен от:
dalila85
на 2010-12-07
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
408 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Казус на психологическо консултиране
добавена от didadimitrova 12.08.2012
0
64
Подобни материали
 

Разтройство с тревожност и раздяла

23 апр 2008
·
607
·
83
·
13,373
·
411

Тревожността в детска възраст е нормативно обусловена. Децата се страхуват от животни, тъмнина, чудовища, непознати. Самата тревожност от раздяла също е нормална за определен възрастов период.
 

Стрес

13 апр 2010
·
255
·
28
·
5,630
·
292
·
1

Нагледен модел на стреса. Онова, което става в нас при стрес. Съвременни модели на стреса...
 

Консултиране

23 окт 2006
·
2,062
·
5
·
709
·
114
·
2

Консултиране - курсова работа по социално-педагогическа работа с деца и семейства.
 

Бягство от свободата - Ерих Фром

11 дек 2006
·
1,381
·
118
·
46,695
·
1,049
·
3

Тази книга е част от едно по-широко изследване върху структурата на характера на съвременния човек и върху проблемите на взаимодействието между психологическите и социологическите фактори.
 

Психологическо консултиране

28 ное 2007
·
113
·
5
·
607
·
25

Психологическата помощ е целенасочена активност,в която чрез топли и изпълнени с доверие отношения една личност помага на друга да се справи със своите проблеми.Смисълът на тази активност е да бъде помогнато на този.който се нуждае от помощ,за да...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологическо консултиране

Материал № 578111, от 07 дек 2010
Свален: 408 пъти
Прегледан: 628 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 8,586
Брой символи: 55,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологическо консултиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения