Големина на текста:
РУ „ Ангел К ънчев ”
Юридически Факултет
КУРСОВА РАБОТА
ПО
ТРУДОВО ПРАВО
Съставил : ………………………………
Специалност : Право курс V
Факултетен № ……………….
Проверил :
/ …………………… /
I.В ъпрос. Правомощия на работодателя за начина за
установяване на работно време:
Работно е времето, през което работникът или служителят е длъжен да работи
в изпълнение на задълженията си по ИТПО. Работното време е нормативно
установена мярка на труда. Правната уредба се съдържа в КТ ( чл.136 – 150 ) и в
подзаконовите нормативни актове Наредба за работното време, почивките и
отпуските, Наредба за намаленото работно време.
Работодателят има определени права и задължения по работното време. Той
има право да установи организацията, разпределението и условията за уплатняване
на работното време от една страна, а от друга негово задължение е да създаде
нормални условия за производителното му използване.
Според продължителността си работното време бива: нормално, удължено,
намалено и непълно. Продължителността на работното време е елемент от
договорното съдържание на трудовото правоотношение. При определянето му е
необходимо съгласуване волята на двете страни по правоотношението. Нормалното
работно време е по начало максимално допустимото, чиято продължителност е
обикновено установена с оглед на нормалните и обичайни условия на труд, които
не оказват неблагоприятно въздействие върху здравословното състояние и
работоспособността на работника или служителя.
Удълженото работно време има по - голяма продължителност от
законоустановената. Основание за въвеждането му е наличие на „производствени
причини “, свързани с основния предмет на дейност на работодателя. Преценката
за наличие на „производствени причини “ се прави от работодателя, но
въвеждането на удължено работно време е подложено на нормативно установени
ограничения. Работодателят може съгласно чл. 136а, ал.1 КТ с писмена заповед да
удължава работното време през определени работни дни след предварителна
консултация с представители на работници или служители, доколкото в
колективния трудов договор не е предвидено друго. За удължаване на работното
време работодателят е длъжен предварително да уведоми инспекцията по труда.
2
Той издава писмена заповед за всеки отделен случай, не по – късно от три работни
дни преди датата на удължаването – чл.8, ал.1 Наредба за работното време,
почивките и отпуските. С издадената заповед незабавно се уведомяват работниците
или служителите, за които тя се отнася. Инспекцията по труда се уведомява от
работодателя в двудневен срок.
При определяна на продължителността на удълженото работно време
работодателя е ограничен от КТ. Удълженият работен ден не може да надвишава
10 часа и до 1 час над намаленото им работно време за работници и служители с
намалено работно време. Удължаването не се допуска за повече от 60 работни дни
през една календарна година и за не повече от 20 работни дни последователно.
Работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез
съответното му намаляване в срок до четири месеца за всеки удължен работен ден.
Работодателят или определено от него длъжностно лице водят специална книга за
отчитане на удължаването и компенсирането на работното време.
Работодателят има правомощието да издаде писмена заповед за установяване
на непълно работно време, при намаляване обема на работата. Намаленото работно
време се установява едностранно от работодателя за периоди от три месеца за една
календарна година. Заповед се издава за всеки отделен случай не по – късно от 10
работни дни преди датата на преминаване към непълно работното време и след
предварително съгласуване с работниците и служителите.
За полагане на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение
работодателят издава заповед, която се съобщава на работниците и служителите
най – малко 24 часа предварително. Според чл.15, ал.2 от Наредба за работното
време, почивките и отпуските в заповедта за извънреден труд за всеки работник и
служител се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва
непрекъсната почивка не по – малка от 24 часа. Изисква се съгласието на майките с
деца до 6 годишна възраст и майки, които се грижат за деца с увреждания за
полагане на извънреден и нощен труд.
Работодателят е длъжен да води специална книга за положеният извънреден
труд. А при полагане на нощен труд същият е длъжен да осигурява на работниците
и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правомощия на работодателя при установяване на работно време

Според продължителността си работното време бива: нормално, удължено, намалено и непълно. продължителността на работното време е елемент от договорното съдържание на трудовото правоотношение...
Изпратен от:
Bahtishen Nazmi Basri
на 2010-12-06
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
56 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
37
3
7 мин
24.07.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
5
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Правомощия на работодателя при установяване на работно време

Материал № 577660, от 06 дек 2010
Свален: 56 пъти
Прегледан: 73 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 6,933
Брой символи: 41,741

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правомощия на работодателя при установяване на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения