Големина на текста:
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА
ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
............................................................................................................................................................................. 2
Увод ......................................................................................................................................................................... 3
Използвана методология и обхват на изследването ...................................................................................... 6
ГЛАВА ПЪРВА: ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА В ДОМОВЕТЕ 7
1.2. Качество на живот ...................................................................................................................................... 10
1.2.1. Здравеопазване ....................................................................................................................................... 10
1.2.3. Свободно време, занимания и лични средства .................................................................................... 13
1.2.5. Насилието в домовете ........................................................................................................................... 16
1.3. Реформата през погледа на директорите и персонала на домовете .................................................. 17
ВТОРА ГЛАВА: АНАЛИЗ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 21
2.1. Подход при процеса на децентрализация ............................................................................................... 22
2.2. Представата на местната власт за работещите в домовете ................................................................. 23
2.3. Визията на общините за развитието на социални услуги, водещи до деинституционализацията
на децата .............................................................................................................................................................. 25
2.4. Преглед на нормативната уредба за Домовете за деца лишени от родителски грижи. ................. 30
2.4.1 Промяната от януари 2007 ..................................................................................................................... 30
2.4.2. Управление .............................................................................................................................................. 30
2.4.3. Трудови правоотношения с персонала на домовете ........................................................................... 31
2.4.4. Финансиране ........................................................................................................................................... 32
2.4.5. Правилник за организацията и дейността на домовете за деца ДВ № 31 от април 2007 година ... 34
ИЗВОДИ ............................................................................................................................................................... 38
ПРЕПОРЪКИ ...................................................................................................................................................... 40
2
Увод
Реформата в грижите за деца в риск стартира през 2000 година. Целта на реформата
може да се определи в постигане на промяна от един проблемно-типизиран подход на
дефиниране на нуждите на децата в риск и колективно организиран метод на работа
към индивидуализиране и поставяне на най-добрия интерес на всяко дете в основата на
социалната интервенция. В началото на реформата за всеки тип проблем имаше един
отговор – институция от интернатен тип, където базисната методология е
колективната
1
. При липса на семейство, или трудности на семейството да се грижи за
детето – отговорът на обществото е настаняване в дом, при поведенчески проблеми –
отново дом, СПИ и ВУИ, при здравословни, психически или физически проблеми –
специализирани институции, домове за деца с увреждания. При стартиране на
реформата в България имаше повече от 34 хиляди деца в институции, което
представляваше 1.7% от детското население.
През 2003 г. беше приета дефиницията “специализирана институция”, посочена в
Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето, а именно: домове-
пансионен тип за отглеждане и възпитание на деца, в които те са трайно отделени
от своята домашна среда”. По този начин, чрез отпадане на институции се стигна
до извода, че общият брой деца е 14 170 в 189 институции.
Деинституционализацията се осъществява чрез две основни дейности на ОЗД
превенция на изоставянето и реинтеграция в биологичното семейство. След
първоначалния бърз ръст на прилагане на мерките настаняване при близки и роднини,
през следващите години (2005 и 2006 г.) отново настаняването в институции надвишава
общия брой настанявания извън семейна среда. Качеството на грижата за децата в
повече от 70 % от институциите все още не съответства на регламентираните в
Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца стандарти. В ДОВДЛРГ
се работи по модел, който ориентира грижите най-вече в посока, свързана със
задоволяване на образователните потребности на децата. Персоналът е с педагогическа
правоспособност, което в България означава учителска правоспособност, т.е. това са
специалисти завършили филология, химия, история и пр. Това, както и големият брой на
децата в една група, за които се грижат малък брой специалисти, затруднява
индивидуализирането на грижата.
Новата политика, насърчаваща развитието на алтернативните социални услуги за деца
и семейства в България ускори процеса на деинституционализация. Процесът на
деинституционализация на децата обаче трябваше да се предхожда от
децентрализиране на управлението на една част от специализираните институции за
деца, което чрез промяна на статута им да доведе до развитието на повече и по-
разнообразни социални услуги за деца и семейства в общностите. С децентрализацията
на тези институции се очаква и промяна на модела на работа и превръщането им в
социални центрове, които да предлагат различен тип грижа и услуги. Така в началото
на 2007 година Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска
грижа (ДОВДЛРГ) бяха прехвърлени за управление към общинските администрации, с
методическо ръководене от страна на Министерството на труда и социалната политика
(МТСП). Децентрализацията на ДОВДЛРГ е изключително важна стъпка по посока на
реформиране и преструктуриране на домовете. Начинът на обезпечаване на този акт
обаче, буди сериозна тревога и е налице риск от застрашаване на най-базовите нужди
1
Национално представително изследване “Социална оценка на грижите за деца в България”, ПРООН и
Световна банка, 2000 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 апр 2021 в 13:23 в момента не учи на 40 години
04 апр 2021 в 18:10 в момента не учи на 26 години
09 мар 2021 в 17:09 студентка на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Социална педагогика, випуск 2022
07 мар 2021 в 16:15 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
05 дек 2020 в 17:08 учител на 48 години
30 апр 2020 в 13:34 в момента не учи на 46 години от Стара Загора
09 апр 2020 в 22:52 студент на 44 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Социални дейности, випуск 2017
07 май 2019 в 19:32 ученичка на 24 години от Стара Загора - 005 ОУ "Митьо Станев", випуск 2016
09 фев 2019 в 11:41 студентка на 24 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Социален мениджмънт, випуск 2021
12 яну 2019 в 20:16 студент на 29 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
2 мин
17.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи – предизвикателства и възможности

Материал № 577224, от 05 дек 2010
Свален: 182 пъти
Прегледан: 271 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 43
Брой думи: 15,035
Брой символи: 88,496

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Децентрализацията на домовете за деца лишени от ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала