Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
БЕЛИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ
А Препоръчани (Сортове лози за производство на качествени вина )
Мискет Отонел
Получен от семеначе от неизвестни родители и въведен в култура през 1825г. от
Роберт Моро във Франция.
Лист - средно голям, петделен, дебел, по-широк отколкото дълъг, средно
нарязан, гладък, гол, отдолу слабо четинест.
Грозд - средно голям или малък (9,9/6,3 cm), коничен, полусбит или сбит, с маса
от 60-105 g.
Зърно - средно едро (13,6/13,1 mm), сферично, с маса от 2,1 до 2,3 g. Кожица - тънка,
еластична, златистожълта, с ръждиви петна и обилен восъчен налеп. Консистенция - сочна. Вкус
- хармоничен, силно мискетов.
Гроздето узрява през първата половина на септември. Лозите са със среден до слаб растеж,
средна родовитост и добив. Не проявява склонност към изресяване и милерандраж.
Чувствителен на мана и оидиум и сравнително устойчив на сиво гниене. Има добра устойчивост
на ниски зимни температури. За получаването на по-високи добиви се препоръчва да се
отглежда на различни стъблени формировки. Изисква смесена резитба - чепове и плодни пръчки
с по 10-12 зимни очи.
Сорт Мискет Отонел има добър афинитет с подложките Шасла Х Берландиери 41Б и
Берландиери Х Рипария Кобер 5ББ.
Гроздето е подходящо за производство на качествени бели мискетови вина, десертно вино
и мискетови ракии.
В Институт по лозарство и винарство - Плевен е отбран и излъчен като кандидат-клон
Мискет Отонел 7/46.
Шардоне
Произходът му не е установен. Отглежда се от дълбока древност във Франция.
Лист - средно голям, петделен, закръглен, слабо нарязан, мрежесто набръчкан, с
паяжиновиден мъх, отдолу слабо мъхнато-четинест.
Грозд - малък до средно голям (9,6/6,7 cm), цилиндричен, рядко цилиндро-коничен, с
крило, сбит, с маса от 100-120 g.
Зърно - дребно до средно едро (12,2/11,5 mm), почти сферично, с маса от 1,2 до 1,3 g.
Кожица - тънка, еластична, зеленикавожълта, със слаб восъчен налеп. Консистенция - сочна.
Вкус - сладък, хармоничен.
Лозите са със среден растеж, висока родовитост и задоволителен добив. Не е склонен към
изресяване и милерандраж. Чувствителен е на мана и оидиум. Има добра устойчивост на ниски
зимни температури. Лозите могат да се отглеждат приземно и формировка единичен или двоен
Гюйо с дължина на плодната пръчка - 14 очи, а в незагребните райони - на различни стъблени
формировки с по-къси плодни пръчки - 10 очи и натоварване на лоза около 30-32 зимни очи.
Сорт Шардоне се развива и плододава добре, присаден върху подложките Шасла Х
Берландиери 41Б, Берландиери Х Рипария Кобер 5ББ и Рупестрис дю Ло.
Гроздето е подходящо за производство на бели вина, виноматериали за естествено
пенливи вина, и вина с остатъчна захар.
В Институт по лозарство и винарство-Плевен е селекциониран и утвърден от ДСК
Шардоне клон 6/48.
Б Разрешени (Сортови лози за производство на обикновенни вина)
Дружба
Получен е чрез кръстосването на сортовете (Мискет кайлъшки х Хибрид II-
51/23) Х (Заря севера х Мискет хамбургски).
Лист - средно голям до голям, триделен, понякога петделен, слабо мрежесто
набръчкан, отдолу слабо мъхнат.
Грозд - средно голям до голям (18,6/10,8 cm), цилиндроконичен, с крило, рехав
до полусбит. Средна маса - 280 g.
Зърно - средно едро (18,9/17,5 mm), почти сферично. Кожица е тънка, здрава, жълтозолена
с кехлибарен оттенък, с дебел слой восъчен налеп. Консистенция - сочна. Вкус - хармоничен,
приятно мискетов.
Гроздето узрява около средата на август. Лозите са със силин растеж, висока родовитост и
добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Практически е устойчив на мана и с
повишена устойчивост на сиво гниене и ниски зимни температури. Има добра възстановителна
способност. Леторастите са чувствителни на оидиум. Може да се отглежда както приземно при
формировка единичен или двоен Гюйо, така и на различни стъблени формировки, с натоварване
на лоза около 28 - 30 зимни очи.
Сорт Дружба се развива и плододава добре, присаден върху подложката СО4.
Гроздето е подходящо както за консумация в свежо състояние, така и за производство на
бели вина.
Тамянка
Сортът е с неустановен произход. Предполага се, че произхожда от Близкия
изток или Алжир и принадлежи към Източната (Ориенталската) еколого географска
группа.
Лист - средно голям, петделен, средно нарязан, мрежесто набръчкан, а отдолу е
гол със редки четинки предимно в ъглите между нервите.
Грозд - средно голям (11,8/7,3cm), цилиндричноконичен, полусбит до сбит, с маса 100-120g.
Зърно - средно едро до дребно (13,0/12,4 mm), сферично, с маса от 1,7 до 2,1 g. Кожица -
дебела, крехка, зеленикавожълта, с рядко разположени кафяви точици. Консистенция - сочна.
Вкус - хармоничен, силно мискетов.
Гроздето узрява през първата половина на септември. Лозите са със среден растеж, добра
родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж, но склонен към превръщане на
съцветията в мустаци.. Чувствителен е на мана, оидиум и ниски зимни температури. Гроздето е
чувствително на сиво гниене. Силно се напада от акари. Най-подходяща формировка е единичен
или двоен Гюйо с дължина на плодната пръчка 12 - 15 зимни очи.
Сорт Тамянка се развива и плододава добре, присаден върху подложките Шасла х
Берландиери 41 Б, Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ и Берландиери х Рипария СО4.
Гроздето е подходящо за производство на различни типове вина, но предимно на
качествени десертни и естествено пенливи вина.
Мискет врачански
Произходът му не е установен и се счита, че е местен.
Лист - голям, петделен, по-широк отколкото дълъг, дебел, слабо нарязан,
мрежосто набръчкан, а отдолу гол и слабо четинест.
Грозд - средно голям (11,6/8,4 cm), коничен, с крило, полусбит, с маса от
118 - 156 g.
Зърно - средно едро (13,2/15,3 mm), овално, с голямо плоско бодленце, с маса от 2,3 до
2,5 g. Кожица - дебела, жилава, зеленикавожълта, със загар, с обилен восъчен налеп, с дребни
редки точици.
Гроздето узрява през втората половина на септември. Лозите са силно чувствителни на
засушаване и ниски зимни температури. Поради ниската студоустойчивост се препоръчва да се
отглеждат приземно при формировка Гюйо, с дължина на плодните пръчки - 12-14 зимни
очиСорт Мискет врачански се развива и плододава добре, присаден на подложките Шасла х
Берландиери 41 Б, Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ и Берландиери х Рипария СО4.
Гроздето е подходящо за производство на бели вина, а само в отделни години за
висококачествени десертни вина.
Мискет кайлъшки
Получен е чрез кръстосването на сортовете Мискет хамбургски и Вилар блан в
Институт по лозарство и винарство - Плевен.
Лист - средно голям до голям, петделен, средно нарязан, гол.
Грозд- средно голям (15,3/9,4 cm), цилиндричен, често разклонен, рехав, с маса от
200-220 g.
Зърно - средно едро (14,7/13,4 mm), овално, с маса от 2,0 до 2,4 g. Кожица - дебела,
еластична, жълтозелено до златистожълто. Консистенция - сочна. Вкус - хармоничен, приятно
мискетов.
Гроздето узрява през първата половина на октомври. Лозите са с умерен до силен растеж,
добра родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Практически е устойчив
на мана и сиво гниене и с много добра устойчивост на ниски зимни температури. Лозите могат
да се отглеждат на различни стъблени формировки, като при резитбата се оставят къси плодни
звена - чепове и стрелки.
Сорт Мискет кайлъшки се развива и плододава добре, присаден върху всички подложки
разпространени в страната. Гроздето е подходящо за производство на бели вина и сокове с
подчертан мискетов аромат.
Димят
Сорт Димят е стар местен сорт.
Лист - средно голям до голям, петделен, рядко триделен, огънат нагоре
блюдообразно, силно мрежесто набръчкан, понякога до дребно мехуресто, отдолу
мъхнато-четинест, с ръждив оттенък.
Грозд - средно голям до голям (13,9/8,7 cm), коничен, понягога крилат, с едно крило,
полусбит, с маса от 260-320 g.
Зърно - средно едро до едро, (16,9/15,0 mm), овално, с маса от 3,1 до 3,6 g. Кожица - тънка,
крехка, зеленикавожълта, понякога със загар, със слаб до средно плътен восъчен налеп.
Консистенция - сочно месеста. Вкус - хармоничен, при добро узряване със слаб ванилен нюанс.
Гроздето узрява в края на септември и началото на октомври. Лозите са имат силен растеж
и висока родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и слабо милерандира. Чувствителен е
на гъбните болести мана и оидиум и практически устойчиво на сиво гниене. Слабо устойчив на
ниски зимни температури, но има висока възстановителна способност. Това налага да се
отглежда приземно, загребно при чашовидна формировка или единичен Гюйо. В райони без
екстремно ниски зимни температури може да се отглежда на средностъблена кордонна
формировка и чепова резитба.
Сорт Димят има добър афинитет към подложките разпространени у нас.
Гроздето е подходящо за производство на бели сухи вина, виноматериали за винен
дестилат и естествено пенливи вина, за десертни вина и консумация в свежо състояние.
В Институт по лозарство и винарство - Плевен е селекциониран и предложен като
кандидат-клон Димят 4/24.
II ЧЕРВЕНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ
А. Препоръчани (Сортове лози за производство на качествени вина)
Мерло
Стар френски сорт.
Лист - Средно голям до голям, петделен, дебел, закръглен, силно нарязан, нагънат
нагоре, съсслаб паяжиновиден мъх, а отдолу слабо мъхнато-четинест.
Грозд - средно голям (11,5/5,8 cm), коничен, крилат, полусбит до рехав, с маса от
100 - 130 g.
Зърно - дребно (11,2/10,7 mm), сферично, с маса от 1,3 до 1,5 g. Кожица - дебела,
еластична, тъмносиня, с обилен восъчен налеп. Консистенция - сочна. Вкус - хармоничен.
Гроздето узрява през втората половина на септември. Лозите са със среден растеж, висока
родовитост и добри добиви. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Чувствителен е на мана
и оидиум, и задоволителна устойчивост на сиво гниене. Има ниска устойчивост на ниски зимни
температури, поради което трябва да се отглежда приземно при формировка единичен или двоен
Гюйо. В райони без екстремно ниски зимни температури може да се отглежда на различни
стъблени формировки. Изисква смесена резитба - чепове и плодни пръчки с по 10 - 12 зимни
очи, а при стъблена формировка по-къси - до 8 зимни очи.
Сорт Мерло се размива и плододава добре, присаден върху подложките Шасла х
Берландиери 41 Б и Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ.
Гроздето е подходящо за производство на качествени червени вина.
В Институт по лозарство и винарство - Плевен е селекциониран и предложен като
кандидат-клон Мерло 10/27.
Каберне Совиньон
Стар френски сорт.
Лист - средно голям, петделен, дебел, дълбоко нарязан, по-широк отколкото дълъг,
нагънат нагоре блюдообразно, мрежесто набръчкан, слабо мъхнат, отдолу мъхнато-
четинест.
Грозд - малък (6,5/5,6cm), коничен, понякога с крило, сбит, с маса от 80-100g
Зърно - дребно (11,4/10,8 mm), сферично, с маса от 1,2 до 1,3 g.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Агробиологична и технологична характеристика на основните винени и десертни сортове лози в България

Бели винени сортове лози а препоръчани (сортове лози за производство на качествени вина ) мискет отонел получен от семеначе от неизвестни родители и въведен в култура през 1825г...
Изпратен от:
SpartakPleven
на 2010-12-01
Добавен в:
Курсови работи
по Агробизнес
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Агробиологична и технологична характеристика на основните винени и десертни сортове лози в България

Материал № 574889, от 01 дек 2010
Свален: 148 пъти
Прегледан: 184 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 4,538
Брой символи: 27,657

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Агробиологична и технологична характеристика на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
16

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,402 374

виж още преподаватели...
Последно видяха материала