Големина на текста:
Вътрешнофирмени комуникации
Общуването е неизменна част от човешкото поведение. То е психо- социална
потребност и дейност, благодарение на която се осъщесвяват обменът на информация,
нуждатата от разбиране, приемане, споделяне, защита или убеждение, комуникират се
емоционални състояния, чувства, преживявания.
Комуникацията има първостепенна роля в целия ни живот, но това се отнася
със същата сила и за живота на всяка бизнес организация, доколкото развитието й би
било немислимо без уменията за делово общуване. Според наръчникa по бизнес
комуникации на Харвард комуникацията, независимо дали е писмена или устна, е
„проводникът, чрез който бизнесът говори на своите потребители. Тя е механизмът,
чрез който управлението влияе на работещите и напътства дейността им. Тя също е и
средството, чрез което работещите осигуряват информацията и обратната връзка, от
която управлението се нуждае, за да взема разумни решения. Една организация, която
осъществява ясна, съдържателна и ефективна комуникация с клиенти, служители,
акционери, кредитори и обществеността, има добри шансове да изгради отношения на
доверие и може да разчита на сътрудничество”
1
В това определение могат да бъдат
посочени различните публики – вътрешни и външни, към които е насочена бизнес
комуникацията. В настоящата разработка обаче ще разгледаме по- подробно ролята на
бизнес комуникациите при общуването с вътрешните публики, тъй като в основата на
успеха, развитието и имиджа на всяка организация стои преди всичко нейният човешки
капитал.
Вътрешнофирмените комуникации се отнасят колкото до служителите, толкова
и до мениджърите в една компания. Днес те се свързват преди всичко с ефективната
реципрочна комуникация във фирмата, което означава, че информационните канали
трябва да работят както в посока от висшестоящите към подчинените, така и в посока
от служителите към мениджърите. Вътрешнофирмената комуникация обвързва всички
връзки, контакти и взаимодействия между членовете на една организация. Чрез нея се
осъществява както формалното общуване във фирмата – разпореждания, инструкции,
1 Бизнес комуникации. Harvard Business Essentials. (2004). София: Класика и стил, с. ІХ
заповеди, справки, отчети, заседания, оперативки, интервюта, така и неформалното,
свързано предимно с взаимоотношенията между колегите.
Бизнес комуникациите, както всеки друг вид общуване, изпълняват няколко
основни функции
2
: информативна, регулативна, убеждаваща и интегрираща.
Информативната функция се свързва преди всичко с потребността от информираност
на всички служители, в това число и на мениджърите, на една организация, за да
работят ефективно, да вземат решения и да управляват възникналите конфликти, да
получават обратна връзка за работата си. Регулативната функция на комуникацията е в
услуга преди всичко на мениджърите, които насочват различни по характер съобщения
(напр. инструкции, заповеди) към своите подчинени с цел по- добро изпълнение на
работата. Мениджърите контролират предаваната информация, но трябва да се
отбележи също така, че работниците са тези, които легитимират комуникатора, и с
чието съгласие се приема съответното съобщение и се осъществява процесът на
комуникация. Убеждаващата функция на вътрешнофирмената комуникация е еднакво
важна за служителите и за висшестоящите, защото дава възможност желанията и
потребностите и на двете групи да бъдат задоволени, без да се достига до конфликтни
ситуации или налагане чрез сила. Интегриращата функция на бизнес комуникацията
създава организационно единство и сцепление. Тя е жизненоважна за изграждането и
поддържането на организационната култура и чувството за принадлежност към
компанията от страна на служителите, а следователно има основна роля и за
отстояването на имиджа на организацията пред вътрешните и пред външните й
публики.
Основните елементи на комуникационната верига в една организация са
следните
3
:
източник на информацията
съобщение
форма на комуникация
2 За по- подробен анализ, вж. статията на проф. Л. Стойков Бизнес комуникацията: същност и
дефиниции // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2009, № 3
3 Вж. Алексиева, С. Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2006, с.38
канал за комуникация
предназначение на комуникацията
контекст на комуникацията
цел на комуникацията
ефект от комуникацията
Ефективността на комуникационната верига в организационен контекст е от
изключителна важност при управлението на човешкия капитал във фирмата. Това кой
изпраща съобщението, до кого, по какъв начин, с каква цел и при какви условия показва
доколко организацията съумява да поддържа взаимоизгодни взаимоотношения с и
между своите служители, от което зависи до голяма степен и нейният успех. За да бъдат
ефективни взимоотношенията в една организация, трябва да бъде изграден дух на
доверие и сътрудничество. На практика това означава в компанията да има:
- доверие и вяра между служителите и работодателите;
- информация, която се движи свободно нагоре и надолу по вертикала, а също и
хоризонтално;
- задоволителен статус и участие на всеки човек;
- работна среда без конфликти и спорове;
- здравословно обкръжение;
- успех в инициативите;
- оптимизъм за бъдещето.
4
Спроред С. Алексиева „увеличаването на изискванията в променящата се
бизнес среда, както и промените в мотивацията и нагласите на персонала
трансформират вътрешнофирмените комуникации спрямо новите изисквания на
бизнеса.”
5
От една страна, предизвикателство пред вътрешната комуникация поставят
ежедневните бизнес задачи и дейности в организацията, които в съвременния контекст
на on- line комуникациите, интердисциплинарните подходи в управлението и
мобилността на служителите изискват съответните умения за информиране,
44 Тези условия, гарантиращи ефективността на комуникацията със служителите са представени от
Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, изд. Рой Комюникейшън С., 2007, с.
252
55 Алексиева, С. Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2006, с.39

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2021 в 09:43 учител на 33 години от Разград - ПГИ "Робер Шуман", випуск 2023
18 мар 2021 в 19:04 учител на 52 години
03 яну 2021 в 17:12 учител
23 ное 2020 в 11:10 студент на 32 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на търговията, випуск 2022
16 ное 2020 в 04:18 студент на 41 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Туризъм, випуск 2020
11 ное 2020 в 11:24 студент на 36 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2022
23 сеп 2020 в 18:03 студентка на 34 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Културология, випуск 2010
12 юни 2020 в 18:26 потребител на 31 години
01 май 2020 в 17:07 в момента не учи на 64 години
19 сеп 2019 в 20:56 студент на 38 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Бизнес комуникации и връзки с обществеността


Същност и предизвикателства – понятието връзки с обществеността е превод на англо-езичния термин PUBLIK RELATION – PR...
 

Комуникации – определение, видове. Връзки с обществеността – определение, видове, функции


Комуникацията трябва да бъде разбирана като мощно средство за връзките ни с обществеността. Тя е един от градивните елементи и двигател в равитието на обществото, но не трябва да се омаловажава и обратната зависимост помежду им.
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

Комуникации и връзки с обществеността


Ние често говорим за обществото, като че ли то представлява една статична фигура определена от традицията, а то съвсем не е такова – то е една много сложна мрежа от частично или пълно разбиране между членовете на организационните единици...
 

PR-комуникациите като част от бизнескомуникациите – същност и значение


PR (ВОБ = Връзки с обществеността) е една от новите и най-новите теории и практики в света и особено у нас – България. Съкращението PR придоби универсален характер и смисъл през последните 15-20 години...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Бизнес комуникации и PR
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Примерен тест от учебника по "Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
25
9
1
6 мин
08.08.2019
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
56
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Вътрешно фирмени комуникации

Материал № 574822, от 01 дек 2010
Свален: 127 пъти
Прегледан: 136 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,189
Брой символи: 8,221

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вътрешно фирмени комуникации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 841 152

виж още преподаватели...
Последно видяха материала