Големина на текста:
ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Писмен държавен изпит по Наказателноправни науки,
март 2010 г.
На 25.05.2009 г., около 21.00 часа Иван Добромиров се прибирал у дома с личния
си автомобил. Когато стигнал до блока, в който живее, видял, че на мястото, където
обичайно паркира колата си, е спрян автомобилът на съседа му Георги Атанасов.
Подразнен от това, Добромиров се обадил по телефона на Атанасов и го помолил да слезе
пред блока. Атанасов излязъл заедно със сина си Боян, 17-годишен. Скоро между двамата
мъже възникнал спор, при който разменили обидни думи и заплахи.
Притеснен, че баща му може да пострада физически, Боян Атанасов отишъл да
извика на помощ неговия брат – Светослав Атанасов, който живеел в съседния блок.
Последният тръгнал веднага, като взел със себе си метална водопроводна тръба.
Междувременно обаче инцидентът бил приключил.
Когато Светослав Атанасов и Боян Атанасов се върнали, заварили пред блока само
Добромиров, а Георги Атанасов се бил прибрал у дома си. Светослав Атанасов изпратил
племенника си да потърси баща си, след което се насочил към Добромиров, като замахнал
с тръбата да нанесе удар по главата му. Добромиров се опитал да хване тръбата и да я
издърпа от ръцете на Атанасов, но Атанасов надделял и успял да му нанесе два силни
удара в областта на главата. Добромиров паднал безжизнен на земята, а Светослав
Атанасов му нанесъл още един удар по главата с металната тръба и си тръгнал.
След няколко минути навън излязъл Боян Атанасов. Като видял Добромиров да
лежи безжизнен и облян в кръв, той взел една тухла и му нанесъл удар в областта на
челюстта, след което се прибрал в къщи.
По-късно случайно минаващ съсед открил Добромиров и в резултат на спешната и
висококвалифицирана медицинска помощ животът му бил спасен. Съдебномедицинската
експертиза установила, че в резултат на ударите с тръбата Добромиров е получил открито
счупване на костите на свода на черепа и контузия на мозъка с последващ възпалителен
процес, като единствено своевременната лекарска намеса е спасила живота му. Като
усложнение от травмата Добромиров останал с парализа на десните крайници и прояви на
посттравматична епилепсия. В резултат от удара с тухла, нанесен от Боян Атанасов, на
Добромиров било причининено двустранно счупване на долната челюст, свързано с
трайно затруднение при дъвченето и говоренето.
На 25.06.2009 г. и двамата били привлечени като обвиняеми за престъпление по
чл.115, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК.
При предявяване на обвинението Светослав Атанасов се явил със защитник, който
възразил, че деянието трябва да се квалифицира по чл.132, ал.2, вр. с чл.128, ал.1 НК, тъй
като Атанасов е защитавал брат си и реално е причинил само увреждане здравето на
пострадалия. Освен това той се позовал на назначените и изготвени в хода на досъдебното
производство съдебнопсихиатрични експертизи на Светослав Атанасов и Боян Атанасов,
които установили, че в момента на деянието и двамата са се намирали в особено психично
състояние, при което съзнанието им било овладяно от чувствата до степен, в която
способността им да вземат правилно решение и да ръководят постъпките си е била в
значителна степен намалена, без да са лишени напълно от нея. Като допълнителен
аргумент в защита на своя клиент посочил, че в основата на инцидента не е неговият
клиент, а Боян, който извикал чичо си и го завел пред блока. Боян Атанасов нямал
финансовата възможност да ангажира защитник, но искал да има такъв. Разследващият
орган обаче преценил, че не е длъжен да му назначи служебен защитник, тъй като Боян
Атанасов навършил пълнолетие на 23.06.2009 г. В своя защита Боян Атанасов заявил, че
не е имал намерение да извършва убийство, а спонтанно решил да нарани Добромиров,
тъй като същият постоянно създавал проблеми на баща му.
За предявяване на разследването Боян успял да си ангажира адвокат, който заявил
пред разследващия орган, че подзащитния му не трябва да се третира като съизвършител
на опита за убийство, а деянието му да се квалифицира отделно от това на Светослав
Атанасов.
Прокурорът повдигнал обвинение пред съда срещу двамата за престъпление по
чл.115, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК.
Светослав Атанасов решил да признае фактите от обвинителният акт, за да му бъде
определено наказание по реда на чл.58а НК, като поискал предварително изслушване по
реда на глава 27 от НПК. Боян Атанасов обаче категорично се противопоставил срещу
провеждане на съкратено съдебно следствие, тъй като считал, че не следва да отговаря за
опит за убийство. Съдът обаче уважил искането на Светослав Атанасов, като се
мотивирал, „че събраните по делото доказателства подкрепят изцяло направеното
самопризнание” и постановил присъда спрямо него по реда на глава 27 от НПК.
Производството по отношение на посъдимия Боян Атанасов продължило по общия ред.
Въпроси:
1. Квалифицирайте деянията на Светослав Атанасов и Боян Атанасов.
2. Има ли значение за правната квалификация на деянията психично състояние, в
което двамата са се намирали в момента на извършването им?
3. Има ли значение обстоятелството, че Боян Атанасов е осъждан за престъпление
по чл.195, ал.1 т.3, вр. чл.63, ал.1 НК на наказание лишаване от свобода за срок
от 2 години и 5 месеца, от чието изтърпяване е бил освободен предсрочно на
15.03.2008 г. и остатъкът от наказанието е 1 година и 3 месеца?
4. Нарушено ли е правото на защита на Боян Атанасов?
5. Допуснато ли е съществено нарушение на процесуалните правила от
първоинстанционния съд?
1. По отношение на Светослав Атанасов квалификацията би следвало да бъде като опит
– за убийство, извършена с особена жестокост, както и на лице, намиращо се в
безпомощно състояние, тъй като при третия удар върху главата (жизненоважен
орган), пострадалият е бил в безпомощно състояние – чл.116, ал.1 т.5 и т.6, вр. чл.
115, вр. чл.18 ал.1 от НК.
По отношение на Боян Атанасов, квалификацията би следвало да е за средна телесна
повреда, тъй като удара не е бил насочен към жизненоважен орган на пострадалия и
е причинило счупване на челюст, от което е последвало затруднение при дъвчене и
говорене. Чл.129, ал.1, вр. чл.63, ал.1 т.4 от НК.
2. Особеното психично състояние на двамата няма значение за правната квалификация
на деянието, тъй като способността им да вземат правилно решение и да ръководят
постъпките си, макар и намалена, все пак е била налице. Законът не предвижда за
такава намалена способност по-благоприятно наказание за извършителите.
Действително в чл.118 и чл.132 от НК са предвидени по-благоприятни наказания за
убийство и телесна повреда, причинени в състояние на силно раздразнение,
предизвикано от пострадалия с насилие, тежка обида, клевета или друго
противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят
тежки последици за виновния или негови близки. В случая има данни за разменени
между пострадалия и Георги Атанасов обидни думи и заплахи, но не е
конкретизирано, кой спрямо кого и точно какви обиди и заплахи е отправил. Още
повече, че двамата извършители след като се завърнали на местопроизшествието, са
установили, че спорът между пострадалия и Георги Атанасов е бил вече приключил
и последният се е бил прибрал у дома си, т.е. и за двамата извършители е било явно,
че не са настъпили и не е било възможно да настъпят за ближния им някакви тежки
последствия.
3. Обстоятелството, относно предишното осъждане на Боян Атанасов няма значение за
квалификацията на дейнието му. В случая не е налице повторност, тъй като
предишното осъждане е за кражба по чл.195 от НК. Не е налице и опасен рецидив,
тъй като, макар и осъждан, същият не е бил осъждан за тежко умишлено
престъпление (наказуемо с повече от 5 г. лишаване от свобода), с оглед прилагане
разпоредбата на чл.63, ал.1 т.3 при първото му осъждане, както и не е осъждан два
или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер. Не е налице и хипотезата на чл.23 от НК. Предишното осъждане на Боян
има значение относно това, че на същият, ако му бъде наложено наказание лишаване
от свобода, изтърпяването на същото не може да бъде отложено на основание чл.66
от НК. Също така, понеже за новото престъпление се предвижда наказание лишаване
от свобода, а то е извършено в изпитателния срок на условното предсрочно
освобождаване, би следвало Боян да изтърпи неизтърпяната част от първото си
наказание.
4. Правото на защита на Боян Атанасов е нарушено. Действително, след като е
навършил пълнолетие, делото срещу него би следвало да се разгледа по общия ред,
но от друга страна, обвинението срещу него е за престъпление по чл.115, за което се
предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. Съгласно
разпоредбата на чл.94, ал.1, т.3 от НПК, участието на защитник в случая е било
задължително, с оглед предвиденото наказание - лишаване от свобода с минимум 10
години. В случая е следвало на Боян да бъде назначен служебен защитник и с отказа
на разследващия орган да стори това е нарушено правото му на защита.
5. Допуснато е съществено нарушение на процесуалните права от страна на съда, с
оглед уважаване искането на Светослав за разглеждане на делото по реда на глава 27
от НПК и продължаване на производството по отношение на Боян по общия ред.
Съгласно разпоредбата на чл.370, ал.3 от НПК, ако подсъдимите са повече от един
съкратено съдебно следствие се допуска само, ако условията по тази глава (27-ма) са
налице за всички подсъдими. Действително и при направеното противопоставяне от
страна на Боян за разглеждане на делото по реда на глава 27, съдът и служебно би
могъл да вземе решение за такова разглеждане и в този случай и по отношение на
двамата подсъдими делото да се разгледа по този ред. Съдът обаче, не е сторил това,
а е разгледал делото по отношение на едения подсъдим по реда на глава 27 от НПК, а

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Казус по наказателноправни науки

Писмен държавен изпит по Наказателноправни науки, март 2010 г....
Изпратен от:
renijohson
на 2010-11-29
Добавен в:
Казуси
по Право
Статистика:
279 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,097
·
2
·
405
·
753
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Понятие за гражданско право

17 мар 2008
·
288
·
3
·
543
·
17
·
1

Гражданското право разкрива своята сьщност предимно чрез две основни категории. Първата е ГП като сьвкупност от правни норми с определено сьдьржание.Това е обективното гражданско право...
 

Лекции по търговско право

23 яну 2008
·
2,523
·
57
·
22,534
·
1,506
·
1
·
3
·

Съдържа всички лекции за изпит по търговско право, въпросите съдържат всичко съществено за изпит.
 

Субекти на гражданското право

02 дек 2007
·
285
·
3
·
515
·
1

Правосубектността включва следните правни качества: правоспособност, дееспособност и деликтоспособност...
 

Казуси по гражданскоправни науки

15 авг 2007
·
1,297
·
15
·
3,769
·
593
·
4
·
1

Казуси по гражданскоправни науки, падали се на държавен изпит през 2006-2007 година.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Много лесен)
30
2
1
6 мин
24.07.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
6
2
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Казус по наказателноправни науки

Материал № 573880, от 29 ное 2010
Свален: 279 пъти
Прегледан: 548 пъти
Предмет: Право
Тип: Казус
Брой страници: 4
Брой думи: 1,456
Брой символи: 8,058

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казус по наказателноправни науки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения