Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
    Творчеството на Елин Пелин е едно крупно явление в историята на нашата литература в 
началото на  ХХ век.  По това време много от писателите са се интересували от 
символизмачрез творчеството си са се отчуждавали от жизнената истинадокато Елин 
Пелин остава верен и около половин век е близо до своя народблизо е до болките и 
неволите муГлавно можем да свържем неговото творчество със селототой достига 
забележителен връх в художественото майсторствоТой е един от първомайсторите на 
българската детска литератураЗначителен е приносът му в нашата детса литератураВ 
работата си като учител той опознава децатано разбира че не е толкова лесно да се пише 
за децанужно е силно вдъхновение за завладяването на малката аудитория
  Името му е псевдонимистинското му име е Димитър Ивановроден е на 18 юни 1977 гв 
село БайловоСофийски окръгБил е учителработил е в Университетската и Народната 
библиотека,  уредник в къщата ­музей на ИВазовучаствал  е активно в литературния 
животмечтал e да учи в художествената академияосвем литературата го е вълнувала и 
живопистакоето е от значение за самото му художествено творчествоПрез 1902­1903г
Издава списание "Селска разговорка", то е било протест срещу съществуващите тогава 
социални  и обществени условия
Елин Пелин починал на 8 декември 1949 гв София
Проявявал  е широки литературни интересибил е  активен сред будните младежи
интересувал се е от фолклораЧетял е от рано руска литература ­ ТургеневПушкин
Максим ГоркиГоголЧехов Толстой и другиОще през ученическите му години се 
появяват първите му работи в печатаПише разкази в началото на века и се проявява като 
майстор­художник на българското селоВиждамече в творчеството му са показани 
социалните противоречия у насживотасъдбата на селянинапо­късно и тези на градския 
интелигентфилософския размисъл върху живота.
Голямата плодовитост на автора се проявява особенно ярко в неговото творчество за деца
Пише голям брой лирични творби за децастихотворенияприказки и прАвтор е на редица 
книги за деца ­"Златни люлки", "Кумчо вълчо и  Кума Лиса", "Гори Тилилейски", 
"Песнички", "Сватбата на Червенушко", "Правдата и кривдата", "Дядовата ръкавичка", 
"Цар Шишко",  "Поточета Бистри" "Ян Бибиян", "Ян Бибиян на Луната", "Трите баби", 
"Страшен вълк", "Щурче­свирче", "Приказки и басни", "Приказки и разкази", "Петльо и 
Лисаи другиТрябва да се отбележиче като творец  Пелин се е занимавал и редакторска 
дейност ­ "Веселушкаот 1908г. "Чавче " от 1913гУчаства и в редактирането на списание 
"Светулкаи другиКато тврец писал за деца с право можем да кажемче творчеството му 
е много разнообразнолирични творбистихотворен епосразказиприказкипреразказани 
приказкиромани.
Писателят е първия български авторкойто въвежда стихотворната приказка в детската 
литература. "Чохеното контошчеизлиза 1904г., след него той създава още редица много 
стихотворни приказки­ "Трите баби", "Звяр нечуван", "Кривото патенце", "Дядовата 
ръкавичка", "Цар Шишко", "Бабината баница", "Сърдитата  козица", "Сватбата на 
Червенушко", "Страшен вълк", "Вълк и козели другиДоста от тези приказки са издадени 
и в книгата "Гори тилилейски". Повечето от приказките имат битова основа и със 
животните в тях  наподобяват широко разгърнати басниВ тях отражение намира животът 
на нашия народ от ХХ век  до годините на антифашистката борбаОстър и изобличителен 
характер имат някои творбиписани непосредствено след Септемврийзкото въстание от 
1923гПриказките се характеризират с безобиден хумор или язвителен подтекстнасочен 
към носителите на зло в животаМатериалите за своите творби той открива в нашата 
действителностсилно влияние оказва българскиярускияукраинския фолклорВлияе се 
от ПушкинНекрасов и др., но той създава оригинални художествени произведения
Първата му стихотворна приказка е "Чохеното контошчеи с нея той слага началото на 
произведенията си сварзани с деца и юношиТази приказка той побликува за пръв път в 
списание "Майска китка". Главните герой в нея са двама старци­ баба и дядоТе имат 
"схлупена и простакъщуркав която живеят скромно и се хранят с "леща и попара". 
Авторът лаконично изобразява товакоето старците притежавали в своя домТе са 
скромни хорицаимали воловекозапетелкокошки и тнТе живеели в сговорно в един 
момент той се нарушаваБабата вижда една булка в контошче подплатено с лисичи кожи
тя става неспокойна и зависта я обземасърдита е и навъсенаДядото и обещава чохено 
контошчеВиждаме в тази приказкаче целта е да се изобличи и усмее една ненавременна 
прищявкаМоже би това контошче бабата е  искала и в младостта сиВъпрекиче 
приказката е свързана с кумични ситуации виждамече се прокарва и  известен трагизъм
Дядото угажда на прищявката на жена си и прави всичко необходимо тя да се сдобие с така 
желаното от нея контошчеБабата обаче става разточителнакогато контошчето е готово 
тя вече е доволна и цялото село и завиждаНо дядото е мрачен и сърдитТова е трагичната 
развръзка на на примитивната селска драмаДядото говори с болка:
         Честито ти чохено контошче!
         Ще го носиш ти на гладно сърце!... 
В края читателите могат да размислят върху историята и съдбата на тези хораза тях 
всички радости в живота са забранениТова е хумористична приказкакоято кара човек да 
се замисли за съдбата на обикновенните хора в едно общество разделящо ги на бедни  и 
богатиБабатакогато е била млада е искала да се облече в красиви дрехимечтата и се 
проявява по­късно съпроводена с трагикомизъмДядото е готов да жертва всичко . В 
сюжета силно се чувства влиянието на хумористичните народни песни.
 През 1910гв сп. "Веселушка", Димитър Иванов публикува приказката "Ръкавичка", по 
една украинска приказка носеща същото заглавиеВече през 1913гСе появява "Дядовата 
ръкавичкав нова разработкаДействието в нея се развива в Златицакъдето дядото си 
изгубва едната ръкавицаТя се превръща в подслон за мишката ГризанаЗайо 
СредногорскиЛисаВълчо от Балкана и МецанаПриказката е побългарена за това 
говорят например  епитетите използвани към заека и вълкаПерсоножите в нея са 
изобразени според българските народни представи  от фолклораВ приказката виждаме 
идеятаче необходимостта може да обедини и примири враждуващитеСтудът кара 
животните да се съберат и да забравят за враждите сиЧовекът е показан в края като най­
силен от всички.
 "Цар Шишкосе появява 1924г., написана е под влиянието на народните приказкиТова е 
произведение с антифашистка насоченостпресторен на старец Дядо Господ тръгнал по 
земятаза да види как живеят хората и дали зачитат законите муПърво среща едно 
овчарчето го нахранва и обгръща с вниманиеГоспод му подарява чудна свиркаПосле 
отива при царяа той го прогонва и затова е покълнат никога да не се наядеТака той яде и 
дебелее и не може да се помръдне от своа тронНе може да се ицлекува от болесттаТогава 
идва овчарчетосвири със свирката а царя три дена и нощи танцува и така става "мършав 
като мощи". Момъкът става царски зетИзорбазен е човек от народа и и представител на 
експлоататорската класаМакар и приказката да разказва за някакво далечно време
писателя има пред вид съвременния монорхически институт­ненаситен и алчен
Приказката говори за демократическите  и хуманистичните виждания на  автораза 
близостта му до нарада.
Той е първомайстор на стихотворната приказка­поема в българската детска литература
Разглежда широк кръг от темисоциални и етични проблемипоказва образци на 
художествената разработкаи така става учител на бъдещите поколения  детски писатели.
Елин  Пелин е един от най­ярките представители на нашата белетристикапостиженията 
му предимно са в късия разказ и повесттаВсепризнат е не само у насно и в световната 
литератураДетето в творчеството му често е предмет на художествено превъплащение
Известни са още и разказите му "Знам и могаи "Старата воденичка".
"Старата воденичкае присъда над отживялото и възхвала на новотоВоденичката е 
работела век и половинапорутена и грохналастопанинът и се надява да дойде внука му  и 
да я поправиТой идва но иска на мястото и да построи електрическа юзинаВтози разказ 
Пелин отразява мечтите сиВижда залеза на старото и идването на новото­ то добива ярка 
символизация чрез светлинитеразказът звучи оптимистично.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2019 в 14:29 студентка на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет електротехника, електроника и автоматика, специалност - Комуникационна техника и технологии, випуск 2017
20 май 2019 в 22:04 родител на 43 години
17 май 2019 в 08:30 в момента не учи на 34 години
14 май 2019 в 21:20 студент на 42 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2016
13 май 2019 в 14:33 студент на 22 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - НУПЧЕ, випуск 2016
21 апр 2019 в 04:47 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2019
07 апр 2019 в 19:04 студент на 23 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2023
27 мар 2019 в 15:48 студент от Бургас - Бургаски свободен университет, випуск 2008
09 мар 2019 в 12:42 студент на 19 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2019
08 фев 2019 в 22:06 учител на 43 години от Хасково - ОУ "Климент Охридски", випуск 2017
 
Подобни материали
 

Елин Пелин и неговото красиво творчество

20 апр 2008
·
323
·
8
·
1,489
·
460
·
1
·
2

В цялото творчество на Елин Пелин се наблюдава връзка с обективната социална реалност. Героите страдат, разпадат се духовни ценности или устояват, възраждат се духовните сили на човека. Тези герои не успяват да изградят свой мироглед, но остават далеч...
 

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество

08 юни 2009
·
68
·
5
·
1,394
·
197
·
1

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество...
 

Елин Пелин

16 юни 2009
·
148
·
4
·
1,054

„Произведението трябва да трогне човека-казва Елин Пелин – художествената литература няма въздействие, ако не предизвика определени чувства...
 

Какво е мястото на мечтата в житейската драма на селския човек в „Мечтатели”

17 яну 2008
·
1,155
·
2
·
386
·
152

Тематиката на Елин-Пелиновото творчество е свързано с българското село. Писателят познава много добре социалните условия,при които живее трудовият селянин,спецификата на духовното му битие, проблемите, изпълняващи неговото нерадостно еждневие...
 

Неизбежността на греха и невъзможността на покаянието в разказите на Елин Пелин

29 мар 2006
·
837
·
11
·
1,945
·
139
·
2

Анализът на българския свят в творчеството на Елин Пелин добивя нови характеристики.
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
22
1
1 мин
28.08.2018
Тест по Литература за 11-ти клас върху лириката на Ботев
тематичен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията след изучаване на творчеството на Ботев, както и за подготовка за ДЗИ. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
16
44
1
2 мин
06.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

Великите приказници в българската литература- Елин Пелин

Материал № 573455, от 28 ное 2010
Свален: 182 пъти
Прегледан: 280 пъти
Предмет: Литература
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,305
Брой символи: 7,808

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Великите приказници в българската литература- Е ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
37

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения