Големина на текста:
Каква е разликата м/у априорната и
апостериорната инф. при ИС?А м/у акт и
пас елемент?
Априорната инф е инф предхождаща
същинския процес на идентификация.
-предполагаеми смущения и техните х-ки.
-времеви и честотни предполагаеми х-ки
-аналитично описание на връзките м/у вх и
изх величини в обекта.
Апостериорната инф включва инф за
поведението на отделните величини в
обекта,получена след провеждане на
експеримента.
Тя се събира чрез два подхода:
-пасивен експеримент-обектът се оставя да
работи в условията на нормалните си режими, а
експериментаторът само регистрира данните.
-активен експеримент-върху обекта се
упражняват специално формирани въздействия
или обекта се поставя в специални режими на
работа, а експериментатора планира тези
изпитателни сигнали и наблюдава реакцията на
обекта
Покажете как от тегловната функция може
да се построи графично преходна
Правилната трансформация на
характеристиките зависи от
времетраенето(дължината) на входния импулс
– Tw.
Същността на преобразуването е това,че
реалния имп. се представя като сума от два
стъпални: U(t)=Uc(t)-Uo(t-Tw)
Тогава изчислената преходна функция ще е :
(),
()
()( ),
ttT
ht
thtTt T
??
? ??
<=
?
=
?
+–>
?
Какъв е смисълът на х-ките на случайните
сигнали?
Х-ките на случайните сигнали всъщност са
показатели описващи статистически случаен
процес при предварително зададени
условия.Всяка х-ка описва дадено св-во на
процеса
-математическо очакване(ср стойност)
Характеризира средната стойност на
случайния процес:
0
1
1
lim ()
1
lim ()
T
x
T
N
x
N
j
mxtdt
T
mxtj
N
->?
->?
=
=
=
?
?
-дисперсия-мярка за разсейване на процеса от
средната му стойност:
22
0
22
1
1
lim[()]
1
lim [()]
x
x
T
x
T
N
x
N
j
xt mdt
T
xtj m
N
?
?
->?
->?
=
=–
=–
?
?
-Автокорелационна ф-ция-мярка за взаимната
зависимост на отделни стойности на
процеса,стоящи на разстояние ? във времето.
0
1
1
()lim()( )
1
()lim()()
T
x
T
N
x
N
j
R xtxt dt
T
R xtjxtjk
N
? ?
?
->?
->?
=
= +
=+
?
?
Това е четна ф-ция за аргумента на
отместването. Тя приема своя максимум при
Rx(0).
-Взаимнокорелационна ф-ция-показател за
зависимостта м/у два случайни процеса x(t) и
y(t).Тя е нито четна нито нечетна.
0
1
1
() lim ()( )
1
() lim ( )( )
T
xy
T
N
xy
N
j
Rxtytdt
T
Rxtjytj k
N
??
?
->?
->?
=
=+
=+
?
?
()()
xyxy
RR
??
=–
При какъв характер на преходната ф-ция
графианал методи на Орманс и Стрейц
определят идентичен по тип модел?Какъв е
видът на оценения модел и как двата
метода го определят?
Необходимо е прех ф-ция да има апериодичен
характер,като може и да има,и да няма
закъснение.
Използва се методът на Стрейц за
апроксимиране на обект от висок ред чрез
модел с n-кратна времеконстанта,където n=2
Аналогът при метода на Орманс е използването
на алгоритъм при който hy<=0,19. Тогава е
видно,че системата слабо реагира на стъпално
въздействие и се наблюдава поведение на
система с чисто закъснение.Приема се че
ty=h(0,19)и се намират ? и T.
Какво обяснение има понятието
„доверителен интервал”? Расте ли
доверието към получените оценки,ако
доверителния им интервал расте?
Разстоянието м/у оценката ?^ и средната с-ст
М{ ?^ }= ?, при неизместено оценяване,
дефинира векторен доверителен интервал ??.
Всеки един елемент от този вектор се
подчинява на разпределение зададено с
фунцкия,
затвова истинската ст-ст ?i се намира в
околноста на оценката м/у ?i^ на конкретно
разстояние в доверителния интервал ??(i) на
оценката и се определя от: ?i= ?i^ +-??(i)
Затова при голям доверителен интервал
намалява доверието към получените оценки.
Аналог може да се направи с изчисляване на
грешката и толеранса при физически процеси.
T8-В3: Дайте схемата за избор на 
най­добър модел
Основното условие за неизместеност на
оценките на параметрите на модела е
остатъчната грешка да бъде БГШ.При
остатъчна грешка с характер на цветен шум
получаваме изместеност на оценките и
неприложим стандартен МНМК. Нека
разполагаме с модел от вида:
Единствения начин да получим неизместени
оценки е да избелим шума по някакъв начин.
Обикновено това се извършва чрез избелващ
филтър на остатъчната грешка, така че тя да
бъде БГШ. Понеже моделът, с който се избелва
грешката е неизвестен и подлежи на определяне
задачата на идентификацията се разклонява на
задача за оценяване на параметрите на модела
на обекта и параметрите на модела на
грешката(филтъра).Обикновено се прибягва до
итеративни методи,успоредно реализиращи два
блочни МНМК. Целта е обобщената грешка да
се доближи максимално до БГШ и да се получат
изместени оценки.
Т10-В1.n-ред на модела; d-брои тактове чисто
закъснение; s-ограничено по брои множествоот
модели; njdj- предполагаема структора на
модела
Чрез оценките на параметрите на моделите се
съди за близоста м/у модел и обект.Най добър
сред разглежданите модели е моделът с
конкретни структ параметри n* u d*, чиято
функция на загубите J*(
^
Q
) e минимална
Т10-В5. Каква е ролята на 
модифицираните показатели на 
Акаике Принцип на икономичноста: м/у 2
или повече модела, които добре представят
преобразуването на входните и изходните
данни от изследвания обект, ще се избере
моделат с наи-малък брои независими
параметри от наи-нисък ред.
За да се приложи този принцип е необходимо
да се модифуцира стандартния показател J(
^
Q
), като се добави допълнителна съставка в него
играеща ролята на наказателна функция за
усложняването на модела , като чрез нея се
нарушава монотонното намаляване на J(
^
Q
)
чрез завишаване на модифицирания показател
Jm(
^
Q
) и условия за поява на локален минимум.
Модифицираните показатели на Акаике имат
отношение към икономичноста на модела . Те
дават компромисен вариант по относхение на
точност и сложност на модела , като по често
използване AIC за по голяма извадка
2
^^
( )ln{()( )}
dmQ
AICJmQJQ
N
?
= = +

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юли 2021 в 12:40 ученик на 25 години от Ботевград - ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Липница, випуск 2017
15 юни 2021 в 13:18 ученик на 22 години от Кричим - НУ "Васил Левски", випуск 2018
04 юни 2021 в 10:56 потребител
14 апр 2021 в 11:13 студент на 27 години от София - Технически университет, факулетет - Енергомашиностроителен факултет, специалност - Електроенергетика и ектрообзавеждане, випуск 2018
24 фев 2021 в 10:30 студентка на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Туризъм, випуск 2013
05 сеп 2020 в 17:10 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет електротехника, електроника и автоматика, специалност - КУА, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Вариант по идентификация на системи

Материал № 572395, от 26 ное 2010
Свален: 127 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 292
Брой символи: 1,794

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вариант по идентификация на системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала