Големина на текста:
Каква е разликата м/у априорната и
апостериорната инф. при ИС?А м/у акт и
пас елемент?
Априорната инф е инф предхождаща
същинския процес на идентификация.
-предполагаеми смущения и техните х-ки.
-времеви и честотни предполагаеми х-ки
-аналитично описание на връзките м/у вх и
изх величини в обекта.
Апостериорната инф включва инф за
поведението на отделните величини в
обекта,получена след провеждане на
експеримента.
Тя се събира чрез два подхода:
-пасивен експеримент-обектът се оставя да
работи в условията на нормалните си режими, а
експериментаторът само регистрира данните.
-активен експеримент-върху обекта се
упражняват специално формирани въздействия
или обекта се поставя в специални режими на
работа, а експериментатора планира тези
изпитателни сигнали и наблюдава реакцията на
обекта
Покажете как от тегловната функция може
да се построи графично преходна
Правилната трансформация на
характеристиките зависи от
времетраенето(дължината) на входния импулс
– Tw.
Същността на преобразуването е това,че
реалния имп. се представя като сума от два
стъпални: U(t)=Uc(t)-Uo(t-Tw)
Тогава изчислената преходна функция ще е :
(),
()
()( ),
ttT
ht
thtTt T
??
? ??
<=
?
=
?
+–>
?
Какъв е смисълът на х-ките на случайните
сигнали?
Х-ките на случайните сигнали всъщност са
показатели описващи статистически случаен
процес при предварително зададени
условия.Всяка х-ка описва дадено св-во на
процеса
-математическо очакване(ср стойност)
Характеризира средната стойност на
случайния процес:
0
1
1
lim ()
1
lim ()
T
x
T
N
x
N
j
mxtdt
T
mxtj
N
->?
->?
=
=
=
?
?
-дисперсия-мярка за разсейване на процеса от
средната му стойност:
22
0
22
1
1
lim[()]
1
lim [()]
x
x
T
x
T
N
x
N
j
xt mdt
T
xtj m
N
?
?
->?
->?
=
=–
=–
?
?
-Автокорелационна ф-ция-мярка за взаимната
зависимост на отделни стойности на
процеса,стоящи на разстояние ? във времето.
0
1
1
()lim()( )
1
()lim()()
T
x
T
N
x
N
j
R xtxt dt
T
R xtjxtjk
N
? ?
?
->?
->?
=
= +
=+
?
?
Това е четна ф-ция за аргумента на
отместването. Тя приема своя максимум при
Rx(0).
-Взаимнокорелационна ф-ция-показател за
зависимостта м/у два случайни процеса x(t) и
y(t).Тя е нито четна нито нечетна.
0
1
1
() lim ()( )
1
() lim ( )( )
T
xy
T
N
xy
N
j
Rxtytdt
T
Rxtjytj k
N
??
?
->?
->?
=
=+
=+
?
?
()()
xyxy
RR
??
=–
При какъв характер на преходната ф-ция
графианал методи на Орманс и Стрейц
определят идентичен по тип модел?Какъв е
видът на оценения модел и как двата
метода го определят?
Необходимо е прех ф-ция да има апериодичен
характер,като може и да има,и да няма
закъснение.
Използва се методът на Стрейц за
апроксимиране на обект от висок ред чрез
модел с n-кратна времеконстанта,където n=2
Аналогът при метода на Орманс е използването
на алгоритъм при който hy<=0,19. Тогава е
видно,че системата слабо реагира на стъпално
въздействие и се наблюдава поведение на
система с чисто закъснение.Приема се че
ty=h(0,19)и се намират ? и T.
Какво обяснение има понятието
„доверителен интервал”? Расте ли
доверието към получените оценки,ако
доверителния им интервал расте?
Разстоянието м/у оценката ?^ и средната с-ст
М{ ?^ }= ?, при неизместено оценяване,
дефинира векторен доверителен интервал ??.
Всеки един елемент от този вектор се
подчинява на разпределение зададено с
фунцкия,
затвова истинската ст-ст ?i се намира в
околноста на оценката м/у ?i^ на конкретно
разстояние в доверителния интервал ??(i) на
оценката и се определя от: ?i= ?i^ +-??(i)
Затова при голям доверителен интервал
намалява доверието към получените оценки.
Аналог може да се направи с изчисляване на
грешката и толеранса при физически процеси.
T8-В3: Дайте схемата за избор на 
най­добър модел
Основното условие за неизместеност на
оценките на параметрите на модела е
остатъчната грешка да бъде БГШ.При
остатъчна грешка с характер на цветен шум
получаваме изместеност на оценките и
неприложим стандартен МНМК. Нека
разполагаме с модел от вида:
Единствения начин да получим неизместени
оценки е да избелим шума по някакъв начин.
Обикновено това се извършва чрез избелващ
филтър на остатъчната грешка, така че тя да
бъде БГШ. Понеже моделът, с който се избелва
грешката е неизвестен и подлежи на определяне
задачата на идентификацията се разклонява на
задача за оценяване на параметрите на модела
на обекта и параметрите на модела на
грешката(филтъра).Обикновено се прибягва до
итеративни методи,успоредно реализиращи два
блочни МНМК. Целта е обобщената грешка да
се доближи максимално до БГШ и да се получат
изместени оценки.
Т10-В1.n-ред на модела; d-брои тактове чисто
закъснение; s-ограничено по брои множествоот
модели; njdj- предполагаема структора на
модела
Чрез оценките на параметрите на моделите се
съди за близоста м/у модел и обект.Най добър
сред разглежданите модели е моделът с
конкретни структ параметри n* u d*, чиято
функция на загубите J*(
^
Q
) e минимална
Т10-В5. Каква е ролята на 
модифицираните показатели на 
Акаике Принцип на икономичноста: м/у 2
или повече модела, които добре представят
преобразуването на входните и изходните
данни от изследвания обект, ще се избере
моделат с наи-малък брои независими
параметри от наи-нисък ред.
За да се приложи този принцип е необходимо
да се модифуцира стандартния показател J(
^
Q
), като се добави допълнителна съставка в него
играеща ролята на наказателна функция за
усложняването на модела , като чрез нея се
нарушава монотонното намаляване на J(
^
Q
)
чрез завишаване на модифицирания показател
Jm(
^
Q
) и условия за поява на локален минимум.
Модифицираните показатели на Акаике имат
отношение към икономичноста на модела . Те
дават компромисен вариант по относхение на
точност и сложност на модела , като по често
използване AIC за по голяма извадка
2
^^
( )ln{()( )}
dmQ
AICJmQJQ
N
?
= = +

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Вариант по идентификация на системи

Пищови по Идентификация на системи при доц. Гарипов...
Изпратен от:
pi4o88
на 2010-11-26
Добавен в:
Пищови
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
127 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Вариант по идентификация на системи

Материал № 572395, от 26 ное 2010
Свален: 127 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 292
Брой символи: 1,794

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вариант по идентификация на системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала