Големина на текста:
Реферат
По
Международна икономика
Изготвил: Адриана Сариева
Макроикономика 2 курс
0708331049
Платежен баланс
Платежният баланс е макроикономически елемент, обхващащ всички постъпления и
плащания от страната към чужбина и обратно. Представлява система от сметки,
обобщаващи всички сделки (търговия със стоки и услуги, покупко-продажба на
финансови и материални активи, дарения, помощи, чуждестранни пенсии, сделки с
златно-валутните резерви), осъществени от дадена страна за определен период от
време с други страни. В него се натрупва информация, необходима за управлението
на международните икономически отношения на страната. Ако постъпващите в
страната плащания превишават плащанията към други страни или международни
организации, платежният баланс е активен (салдото е положително) или, ако е
обратно, е пасивен (салдото е отрицателно). Периодът, за който се съставя
платежният баланс, обикновено е една година, макар че се съставят и тримесечни или
ежемесечни баланси. Българската народна банка съставя и публикува месечно
платежния баланс. Той се отчита в евро, в левове или в щатски долари .
Основното правило, прилагано при съставянето на платежния баланс на България е
прилагането на двойното счетоводно записване. Всяка операция се отразява чрез
записване на стойността и в двете колони на баланса- дебитна и кредитна. Като
кредит, с положителен знак, се записват сделки, пораждащи приходи от чужбина към
страната- износ на стоки и услуги от български фирми; доходи на български
физически и юридически лица от инвестиции в чужбина(получен и начислен доход);
дарения и помощи за България, предоставени от чуждестранни резиденти и
правителства (безвъзмездно получени реални и финансови ресурси); инвестиции на
чуждестранни резиденти в страната. Като дебит, с отрицателен знак, се записват
потоците плащания от страната към чужбина- внос на стоки и услуги от
чуждестранни фирми; доходи на чуждестранни физически и юридически лица от
инвестиции в България(платен и начислен доход); дарения и помощи от България за
чужбина(безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси); инвестиции на
български граждани в чужбина. Прилив на капитал имаме тогава, когато се
увеличава собствеността на чуждестранни граждани в страната или намалява
националната собственост в чужбина, а отлив на капитал имаме, когато се случва
обратното.
По функционален признак компонентите на платежния баланс са класифицирани в
следните категории: текуща сметка, капиталова сметка и сметка на официалното
финансиране.
Текущата сметка обхваща потоците плащания, произтичащи от сделките със стоки и
услуги, доход и текущи трансфери между страната и останалия свят. Текущият баланс е
баланс на плащания по текущи сделки. Той е търговки баланс (видим), включва износа
и вноса на стоките. Сумата на всички изнесени стоки се отразява в актива на търговския
баланс, а на всички изнесени- в пасива. Разликата между двете е салдото, което може да
бъде активно или пасивно. Текущия баланс може да бъде също така и невидим или това
е стойността на износа и вноса на услуги. Потоците, записани в кредитната страна на
текущата сметка, представляват тази част на брутния вътрешен продукт, предоставена
на останалия свят (износ на стоки и услуги), както и предоставянето на фактори на
производство, изразени чрез получен (или който следва да бъде получен) доход –
компенсации на наетите и инвестиционен доход (лихви, дивиденти и др.). Включват се
също така и компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови
ресурси (трансфери). Потоците в дебитната страна представляват брутния продукт,
създаден в останалата част на света и придобит от националната икономика (внос на
стоки и услуги), както и придобиването на фактори на производство, изразени чрез
платен (или който следва да се плати) доход. Включват се също така и компенсиращи
записи за безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси.
Трансферите включват дивиденти и лихви, получени от преки и портфейлни
инвестиции на чуждестранни резиденти( записани като дебит) или на български
граждани( записани като кредит).
Едностранните преводи са всички реални ресурси и финансови средства, предоставени
безвъзмездно от една икономика на друга.
Капиталовият баланс включва всички сделки, при които се променя собствеността
върху финансовите активи- местни активи се прехвърлят върху чуждестранни
резиденти и обратно. Капиталовите операции могат да бъдат дългосрочни(портфейлен
инвестиционен капитал и пряк инвестиционен капитал) и краткосрочни. Сделките,
предизвикващи приход на капитал, се записват като кредит, а сделките, предизвикващи
изтичане на капитал от страната- като дебит.
Сметката на официалното финансиране включва сделките, извършени от държавните
институции. При тях мотивът не е търговски. Те действат от една страна като променят

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Платежен баланс

Платежният баланс е макроикономически елемент, обхващащ всички постъпления и плащания от страната към чужбина и обратно. Представлява система от сметки, обобщаващи всички сделки (търговия със стоки и услуги, покупко-продажба на финансови...
Изпратен от:
sladkotoani89
на 2010-11-24
Добавен в:
Реферати
по Международна икономика
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
"Империализмът и марксизмът и виждането им за системата на МО"
добавена от liliii 15.03.2012
0
15
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
17 мин
19.01.2015
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Платежен баланс

Материал № 571384, от 24 ное 2010
Свален: 41 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,660
Брой символи: 10,858

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежен баланс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала