Големина на текста:
Финансово-валутни отношения
Тема : 1. Определение за валута. Видове валути.
Понятието валута означава:
-Паричната единица на всяка страна, която е основа на парично-
финансовата система на съответната страна.
-Чуждестранни парични средства, независимо в какво са изразени –
банкноти, платежни средства, кредитни средства, ЦК /ценни книжа/ и
т.н., които дават право на съответно вземане.
В практическите валутни операции всяка валута се свежда до определени
символи, знаци /Абревиатури/.
Светът познава два вида валути: национални и международни.
Националните са предназначени да изпълняват паричните функции в
рамките на съответното национално стопанство, но при определени условия
те биха могли да изпълняват парични функции и в определена валутна зона.
Международните валути са валидни както в националните стопанства, така и
в рамките на валутната зона.
Други валути са съвършено нови и не са свързани с никое национално
стопанство и национална парична система. Те не са национални валути.
Такива ненационални валути са със специалните права на тираж на
Международния валутен фонд и имат широко приложение в съвременната
международна валутна система. Така например еврото се въвежда в
Еврозоната от 1999 г., в която страните-членки на Европейския съюз влизат
по различно време като отговарят на определени условия.
Тема: 2. Конвертируемост на валутите. Видове конвертируеми
валути
Под конвертируемост се разбира свободна разменяемост на една валута за
друга, без затова да е необходимо разрешение на правителствени, банкови и
валутни органи на страната, където се извършва обмяната.
Конвертируемостта на валутите може да се разглежда:
а/ като икономическо явление - съвкупност от условия и възможности за
свободна, безпрепятствена размяна на чуждестранни валути.
б/ от правна гледна точка – това е установено по пътя на законов режим на
свободната обменяемост на чуждестранни валути.
Не всяка парична единица е конвертируема. З а да стане такава, е
необходимо да отговаря на определени условия:
1
-Страната да разполага със значителни резерви на стоки, услуги,
производствени мощности и работна сила на високо и качествено
конкурентно равнище
-Да разполага със значителни резерви от чуждестранни валути.
-Да поддържа относителна стабилност на курса на своята национална
валута в условията на реален валутен пазар.
Съществуват два вида конвертируеми валути:
1. Конвертируеми валути – при които използваните валути отговарят на:
-Свободно могат да се използват за плащания за всички цели.
-Да може да се обменя дадена национална валута за друга без
ограничение и в съответствие с определен валутен курс.
-Да може да се прилага тази конвертируемост без ограничения по
отношение на субектите-местни и чуждестранни лица.
2. Частично или непълно конвертируеми валути ако ограниченията са по
единия от двата показателя, - субекти и обекти на сделката, тогава валутите
са частично конвертируеми, а ако ограниченията са по всички направления,
то тогава те се наричат неконвертируеми.
България е във валутен борд и тази система налага задължително да се
осигури свободна конвертируемост на лева за избрана базисна величина.
Задачата на Валутния борд е да гарантира конвертируемостта на лева при
фиксиран обменен курс. С тази цел бордът поддържа златен и валутен резерв.
Валутният борд е централна банка, която работи при определени правила и
законово е задължена да обменя чуждата валута за левове и обратно при
фиксиран курс.
Тема: 3. Валутен курс и котировка на валутите.
В практиката на пазарното стопанство валутният курс се определя като
цена на паричната единица /валута/, изразена в съответното количество
/величина/ на друга парична единица. Като икономическа категория може да
се представи като съизмерване на валутите помежду им. За да се определи
цената на дадена валута, тя трябва да се обяви чрез съответните
информационни средства, което означава да се съобщи, каква е котировката
на валутите. Котировките се обявяват от банките или от лицензираните за
търговия с валута субекти. Котирането може да се извърши по 2 системи-
пряко и косвено. Те са своеобразен ценоразпис на паричните единици на
страните. Широко разпространена е системата на прякото котиране. При нея
се обявява, колко е цената на единица централна валута.
2
При косвеното котиране непроменливата величина е собствената
национална парична единица, която се оценява в чуждестранни парични
единици /променлива величина/. Цената на валутата се изразява в 2
конкретни величини в зависимост от това, дали се отнася за сделки купува,
или за сделки продава. Това са курсовете купува и продава /това са банките,
които купуват, продават съответната валута/. Разликите между величините на
курс купува и курс продава се нарича „марж”. Съвременните валути не са
свързани пряко или косвено със златото и при определяне на цените им не се
посочва връзката между националните валути и златото.
Тема: 4. Фактори, определящи цените на валутите.
Върху валутния курс влияние оказват множество фактори, които могат
да се групират като базисни, пазарни и краткосрочни.
Базисни /дългосрочни/-към тях се отнасят величината на нарастване на
националния продукт, производителността на труда, обезпечение на валутата
и др. Тези фактори се променят бавно и определят общото и трайно
положение на съответната валута на световния пазар. Те изразяват
икономическата мощ на страната и характеризират основата на съответната
валута.
Пазарните фактори се наричат средносрочни-състояние на платежния
баланс, равнището на лихвения процент и др. Тези фактори са свързани с
платежния баланс и определят позициите на валутата през годината.
Краткосрочни факторите имат психологически характер. Свързани са с
непосредствената ежедневна практика на валутните пазари Тези фактори
оказват пряко влияние върху конкретното състояние на валутния курс. Към
тях се отнасят: интервенцията на централната банка, на валутния пазар,
мнението на експертите относно конкретното състояние на валутите и
прогнозите за очакваното им развитие, както и др. въздействия върху
нагласата на клиентите да купуват и продават валута.
Тема: 5. Системи валутни курсове.
Практиката познава 2 основни системи валутни курсове: фиксиращи и
променливи /плаващи/.
Основните елементи в системата на фиксирания валутен курс са
официалните валутни курсове. Те се определят от ЦБ /централната банка/ на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 мар 2018 в 11:43 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Корпоративно управление, випуск 2017
30 юли 2017 в 17:58 студент на 39 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2017
16 ное 2015 в 17:59 студент на 28 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Финанси, випуск 2016
16 авг 2015 в 12:57 ученик на 29 години от Варна - 003 ПМГ "Акад. М. Попов", випуск 2012
13 окт 2014 в 11:56 студент на 31 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Корпоративна икономика, випуск 2012
20 авг 2014 в 09:09 студент на 36 години от Пловдив - ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, специалност - Бизнес администрация, випуск 2012
08 яну 2014 в 21:29 студентка на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно - исторически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
е-сделки-същност,видове,за какво се използват
добавена от sisito8791 22.10.2015
1
6
 
Онлайн тестове по Търговия
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
5 мин
18.01.2015
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по търговия

Финансово валутни отношения

Материал № 569986, от 21 ное 2010
Свален: 45 пъти
Прегледан: 68 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,472
Брой символи: 9,502

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансово валутни отношения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала