Големина на текста:
1.Аналитични характеристики на физичните и физикохимичните методи-
чувствителност,селективност и разделителна способност.-1)Работен обхват-за да се
получава достоверна количествена информация,съдържанието на налита в
пробите,подготвени за измерване на АС,трябва да е в определени граници.Ако
съдържанието на аналита е под долната граница,няма да има сигнал,ако е по-високо от
работния интервал уравнението на ан. ф-я е невалидно.Прецизността е мярка за
разсеиването на ан. резултати,но тя не означава че резултатите са по точни.В
зависимост от факторите,които действат прецизността се разделя на повтаряемост и
възпроизводимост.Точността показва в каква степен намерената стойност на ан.
резултат се отклонява от истинската.Чувствителността показва възможността да се
различът АС в две проби с ниски съдържания на аналита,колкото по-ниски съдържания
се опр.,толкова по-чувствителен е метода.Количествено чувствителността се дава с
първата производна на ф-я S=a+k.c dS/dc=k .С-та на коеф. к в ан. ф-я е количествена
оценка за чувствителността.При по-висока с-т на к се опр. По-близки и по-ниски
конц.Селективността е х-ка,която показва възможността с даден метод да се определя
даден компонент.При наличие на компоненти,които дават сигнали еквивалентни с
аналитичния,м-дът не е селективен,в пробата има пречещи компоненти.За подобряване
на селективността,при подготовката на пробата пречещите компоненти се отстраняват
или маскират(превръщат се в др.хим.съед.).Разделителната способност е х-ка на
мултикомпонентния анализ.Показва възможността да се определят едновременно
няколко компонента.
2.Потенциометрични методи.Потенциометрия-електроди и потенциал на
потенциометричната клетка.Ан. сигнал и възможности за потенционометрията.-
измерва се потенциала на ел.хим. клетка,при отсъствие на ток в ел.верига(мн. слаб не се
отразява на п-сите).Ан.инф. се получава директно или индиректно от измерените
стоиности от потенциала на клетката и м-дите
са:1)потенционометрия,2)потенц.титруване.Потенционометрия-Индикаторния електрод
е специфичен за определяния компонент.Може да е метален или мембранен.В р-ра му
се съдържа аналита.На границата между двете фази на е-да се установява динамично
равновесие с участието на анлита,възниква потенциал.Сравнителния е-д е
универсален.Потенциометричната клетка е галванична.Анал.сигнал се измерва чрез
Екл.От стойностите на Екл директно се изчислява С аналит и потенц. се нар.
директна,същинска потенц.Потенц. е метод само за количествен анализ.В зависимост
от инд. е-ди,тя се разделя на:рН-метрия,потенц. с метални инд. е-ди,потенц. с
мембранни инд. е-ди.
3.Класификация на спектралните методи и зависимост от наличието на обмен на
енергия м-у в-вата и лъчението,спектралната област,в която се обменя
лъчението,частиците на в-вата,които се променят енергитично и п-сите на
поглъщане или отделяне на фотони.Класификация на спектралните методи-
1)основават се на м-дите дифракция,отражение,2)основават се на п-си на обмен на Е
между в-вата и лъчението и намират по-голямо приложение.В зависимост от
спектралната област,в която обменя Е м-дите са:1)ядрени;2)рентгенови;3)УВ;4)м-ди от
Vis област;5)IR.М-ди в зависимост от частиците на в-вата който поглъщат или излъчват
Е са:атомни и молекулни.
4.Масспектрометрични методи.Процеси в
масспектрометрията,ан.сигнал,спектър.Проба и апарат за засспектрометричен
анлиз.Разделяне в магнитен масанализатор.Видове мас.м-ди и зависимост от
източника на енергия за йонозиране.Процесите в масспектрометрията се основават
на п-си на разграждне на в-вата до йонизирани газови частици(йонизация) и
разпределяне на частиците въз основа на масата им(масово число).Йонозацията
протича под д-е на енергия,съставена с поток от е-,йони или фотони,от топлинни
източници или електрически с хим.р-ий.Получените йони притежават различна скорост
и различни ел.и магн. с-ва въз основа на които се разделят в йонни потоци с
разл.масови числа.Йонните част. в потоците упражняват налягане,пропорционално на
броя им.Йон. налягане е ан.сигнал и се измерва със сигнала на детектора.Сигналът на
детектора зависи от масовото число и това е масспектър.Състой се от течни
ивици,съответстващи на йонните частици.Обикновенно се регистрира,като се нормира
по най-интензивния пик.Пробата може да е в твърдо,течно или газообразно
състояние.Подава се в йонизатора и се разгражда до йонизирани частици.Детектора
преобразува йонното налягане на потоците.Йонизаторите в зависимост от агрегатното
съст. на разг.проба са газо,течно и твърдофазни.Магнитен масанализатор-През
входящия процеп преминава ускорен поток от йони с разл. маса ,перпендикулярно на
силовите линий,под действието на магнитно поле частиците се разделят по масата
им,като образуват потоци с различни масови числа.През изходящия процеп преминават
йонни потоци,чийто брой съответства на броя на частиците с разл. масови
числа.Разделителната способност е 10 на 3,причината е наличието на йони с различна
Ек.Проблемът се решава като предварително потока преминава през електрически
сектор,където под д-ето на ел.поле йоните се разделят по Ек-масанализатор с двойно
фокусиране.Р-ийте на йонизация са ан.р-ий,а самите р-ий протичат под въздействието
на разл.по вид енергия доставен по разл.начин.Именно начина на доставяне на Е е в
основата на класификацията на м-да:1)електронна йонизация-носител е-,йонизатора е
газофазен,ан р-ия е отделянето на йони и е-;2)химична йонизация-носител на Е са
молекули,йони на газреагент,йонизатора е газофазен,а ан р-я е йоннообменна;3)искрова
йонизация-носителите на Е са високоволтова дъга или искра,йонизатора е
твърдофазен,а ан. р-я е десорбция на йони.
5.Газова хроматография.Същност на м-да и апаратура.-Подвижната фаза е
газ.Разделят се компоненти,които преминават в газово състояние без да се
разлагат.Компонентите и се определят в детектор.Газовата хр. се дефинира,като м-д за
разделяне и определяне на летливи компоненти.Апаратура:резервоар за инертен
газ,камера за въвъждане и изпаряване на пробата,ако е течна,хроматогравска
колона,детектор и изх.у-во,което изписва хроматограмата.Камерата за въвеждане се
поддържа Т от 25-500 градуса,от която комп. пеминават в газообразно съст.Колонката
също е термостатирана с точност +-1%,т.к тя влияе върху разделянето на
компонентите.Потокът от инертен газ нар. газ носител преминава през камерата и в
него директно се въвежда пробата,ако е газ или след изпаряването и ако е течност.В
зависимост от агрегатното състояние на неподв. фаза газовата хроматография е газо-
течна и газо-твърдо фазна хроматография.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Аналитични характеристики на физичните и физикохимичните

Работен обхват-за да се получава достоверна количествена информация,съдържанието на налита в пробите,подготвени за измерване на АС,трябва да е в определени граници.Ако съдържанието на аналита е под долната граница,няма да има сигнал...
Изпратен от:
sonchetto
на 2010-11-21
Добавен в:
Лекции
по Аналитична химия
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
 

Аналитични характеристики на физичните и физикохимичните

Материал № 569709, от 21 ное 2010
Свален: 31 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Аналитична химия, Химия
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 857
Брой символи: 5,299

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аналитични характеристики на физичните и физико ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала