Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Учебна програма по ОСНОВИ НА БИОХИМИЯТА
За образователно квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”
Специалност – МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА
Форма на обучение – редовно
Вид дисциплина – задължителна
Хорариум: 90 ч. (45 ч. лекции, 15 ч. семинари и 30 ч. упражнения)
Кредити:
СеместърСедмично часаОбщо часа
Лекции345
Упражнения230
Семинари115
Титуляр на курса: доц. д-р Светла Петрова
АНОТАЦИЯ: Курсът по Основи на Биохимията е предназначен за студенти - физици и
има за цел да даде съвременни познания за биохимичните механизми на процесите,
протичащи в клетката. Разглеждат се централните метаболитни пътища и техните
взаимни превръщания, като се поставя ударение на разграждането и биосинтезата на
биохимично важните молекули (белтъци, въглехидрати, липиди и нуклеинови
киселини), биоенергетичните процеси, както и основните методи и подходи за
изследване на биологични макромолекули. Основните принципи на експресията и
преносът на генетична информация се разглеждат чрез процесите на репликация,
транскрипция и транслация. Лабораторните занятия илюстрират и допълват
лекционния материал и имат за цел да запознаят студентите с принципите на някои
рутинни изследвания, както и с аналитичната апаратура, предназначена за тези
изследвания в съвременните клинични лаборатории. Част от практическите занятия,
включващи избрани съвременни методични подходи, използвани в медицинската
практика, се разглеждат като семинарни занятия .
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ЛЕКЦИИ:
1. Предмет на биохимията. Устройство на клетката. Прокариотни и еукариотни клетки.
Едноклетъчни и многоклетъчни организми.
2 ч.
2. Химичен състав на клетката. Вода. Структура и функции. Свойства. рН. Буфери.
2 ч.
3. Аминокиселини. Свойства. “Нестандартни” аминокиселини. Биологично активни
пептиди.
2 ч.
4. Белтъци. Структура. Нива на организация. Доменна организация. Връзка между
структура и функция. Нагъване на белтъчната молекула, нативна конформация.
Денатурация и ренатурация. Фибриларни и глобуларни белтъци. Съвременни методи за
изследване на белтъци.
4 ч.
5. Биокатализатори. Ензими. Кофактори. Активен център. Класификация на ензимите.
Механизъм на ензимната катализа. Ензимно-субстратен комплекс. Активен център –
структура и свойства. Ензимна кинетика – модел на Михаелис-Ментен; К
M
, V
max
, k
cat
,
k
cat
M
критерий.
4 ч.
6. Влияние на температурата и рН върху ензимната активност. Инхибиране,
конкурентно и неконкурентно.
2 ч.
7. Метаболизъм обща характеристика, метаболитни вериги, обратими и необратими
реакции, възлови метаболити. Компартментализация. Екзергонични и ендергонични
реакции. Биологично окисление. Високоенергетични съединения. Анаболитни и
катаболитни, аеробни и анаеробни процеси. Роля на АТФ, НАД и НАДФ. Енергетичен
статус на клетката. Общи принципи на регулацията на метаболизма.
2 ч.
8. Метаболизъм на въглехидратите и биоенергетика. Въглехидрати. Монозахариди,
дизахариди и полизахариди. Гликолиза. Синтеза на АТФ на субстратно ниво.
Анаеробна гликолиза, лактатна ацидоза, цикъл на Кори. Метаболизъм на гликоген,
лактоза, фруктоза. Глюконеогенеза. Пентозо-фосфатен път.
6 ч.
9. Цикъл на Кребс. Пируват дехидрогеназен комплекс. Цикъл на Кребс.
Анаплеротични реакции. Регулация.
2 ч.
10. Окислително фосфорилиране. Дихателни вериги, протонни помпи,
трансмембранен протонен транспорт – Q цикъл. Окислително фосфорилиране. АТФ
синтаза. Совалкови механизми за транспорт на електрони и метаболити.
4 ч.
11. Липиди. Мастни киселини, фосфолипиди, сфинголипиди, гликолипиди, стероиди,
липопротеини. Изследване на липиди.
2 ч.
12. Метаболизъм на липиди. Разграждане на триацилглицероли. Окисление на мастни
киселини. Биосинтеза на мастни киселини. Регулация на липидния метаболизъм.
4 ч.
13. Нуклеинови киселини. Видове, Сруктура. Нива на организация. Функции.
2 ч.
14. ДНК технологии и методи за изследване на нуклеинови киселини.
1 ч.
15. Метаболизъм на ДНК. Биосинтеза на ДНК (репликация). Ензимен апарат.
Механизъм на репликацията
2 ч.
16. Метаболизъм на РНК. Биосинтеза на РНК (транскрипция). Зреене на РНК
2 ч.
18. Метаболизъм на белтъци. Биосинтеза на белтъци (транслация). Основни етапи.
Посттранслационни модификации.
2 ч.
СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ (15 ч. )
1. Принципи за пречистване и анализ на белтъци. Хроматографски методи. Йонообменна
хроматография. Молекулно ситова хроматография. Афинитетна хроматография
Хроматография на базата на хидрофобни взаимодействия Високоефективна течна
хроматография. Примерен алгоритъм за провеждане на хроматографски анализ.
3 ч.
2. Електрофоретични методи. Принципи на електрофоретичните методи. Видове
електрофорези, гелове и градиенти. ПАА-градиентна, ПАА-SDS, изоелектрично
фокусиране, пулсова и капилярна електрофоеза, изотахофореза. Електрофоретична
подвижност (ЕП) на клетки в норма и патология; влияние на фактори върху ЕП при
патологични състояния. Варианти на приложения на електрофорезата в медицинската
диагностика.
3 ч.
3. Спектрален анализ. Фотометрична и флуоресцентна UV-VIS и ИЧ спектроскопия.
Приложения на спектрофотометричния и флуоресцентния анализ в медицинската
диагностика.
2 ч.
4. Регулация на ензимната активност чрез протеолиза – смилателни ензими, ензими в
системата на кръвосъсирването.
2 ч
5. Биологични мембрани, свойства. Мембранни белтъци. Транспорт през мембраните,
мембранни канали и помпи.
3 ч.
6. Липопротеинови комплекси, видове, образуване, биологично значение. Рецепторно-
насочвана ендоцитоза на липопротеините.
1 ч.
7. Рекомбинантни ДНК технологии. Приложение в диагностиката. 1 ч.
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ (30 ч.)
1.Методи за разделяне на плазмени белтъци. 4 ч.
2.Методи за количествено определяне на белтъци 4 ч.
3.SDS-Полиакриламидна електрофореза на белтъци. 3ч.
4.Методи за количествено определяне на въглехидрати. Глюкозооксидазен тест.
4 ч.
5.Методи за определяне на липиди. Оределяне на холестерол в серум.
2 ч.
6. Ензимна кинетика. Начална скорост. Влияние на концентрацията на ензима върху
скоростта на реакцията. Влияние на концентрацията на субстрата върху скоростта на
реакцията. Определяне на К
м
, V
max.
Инхибиране на ензимната реакция.
8ч.
7.Изолиране на геномна и плазмидна ДНК. Рестрикционен анализ.5 ч.
Литература:
J.M. Berg., L. Stryer., J.C. Tymoczko., 2002, Biochemistry. W.H.Freeman & Co.
D. Voet & J. Voet, 2004, Biochemistry. J. Wiley & Sons Inc.
A. Lehninger, D.Nelson., M.Cox., 2004, Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers
C.K. Mathews., K.E. van Holde., K.G. Ahern., 2003, Biochemistry. Benjamin.Cummings Publ.
R.Horton., J.D. Rawn., et al., 2005, Principles of Biochemistry. Prentice Hall Publ.
Г.Косекова, В.Митев, А.Алексиев, Т.Николов, 2004, Лекции по Биохимия. Централна Медицинска
Библиотека
Изготвил:
доц. д-р Св. Петрова

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на биохимията

Показва най-пълно какво ще се изучава по биохимия....
Изпратен от:
sisi_lo
на 2010-11-20
Добавен в:
Общи материали
по Биохимия
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Биохимия
Метаболитни процеси, протичащи в клетката - тест
състезателен тест по Биохимия за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за ученици от 9 до 12 клас, които имат знания по биохимия и са надградили учебно ниво от първо равнище. Тестът е на ниво, така че всеки може да опита да го реши за да задълбочи знанията си в тази област на биохимията. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
12
137
1
1 мин
27.06.2012
Тест по Биохимия за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Биохимия за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти, които учат в Медицински университет. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
26
2
2 мин
04.09.2018
» виж всички онлайн тестове по биохимия

Основи на биохимията

Материал № 569320, от 20 ное 2010
Свален: 66 пъти
Прегледан: 276 пъти
Предмет: Биохимия, Биология
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 727
Брой символи: 5,418

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на биохимията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала