Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
Тема № 1:
Същност, значение и задачи на маркетинга
Според Филип Котлър маркетингът е процес, целенасочена човешка дейност за задоволяване
на нужди и потребности посредством размяна. Специалистите трябва да определят точните
характеристики на потребностите, да открият точните типове, видове на потребителите в определени
сегменти (сектори), съобразно техните предпочитания. Процесът на срещане на потребностите и
нуждите у потребителите се изразява чрез търсенето. То е проява на количествен и качествен
измерител за състоянието на пазара. Определя се посредством математически, статистически,
маркетингови социологически и други методи. мястото, където се сменя собствеността върху стоката
наричаме пазар.
На пазара се извършва обмен т.е. акт на получаване на желания обект срещу предлагане на
нещо в замяна. Този процес се осъществява посредством сделка т.е. наличие на съгласие относно
цени, качества, количества, форми на доставка, плащане. В този смисъл сделката е търговски обмен
между две или повече страни. Сделката се осъществява на пазара при наличието на съвкупност от
съществуващи и потенциални платежоспособни купувачи на продукта. Маркетинговите специалисти
имат за задача да открият , дефинират и обособят конкретните пазари.
Маркетингът е изпълнението на стопански дейности, които насочват потока от стоки и услуги
от производителя до консуматора или потребителя. Задачите на маркетинга са следните:
Да изследва, проучва пазара, да изследва поведението на потребителите, да разделя
пазара на определени сектори с присъщи и сходни показатели на потребителя, да анализира бизнес
средата. Това са следните фактори: демографски, икономически, политически, културни, правни,
други фактори, които влияят върху маркетинговата среда.
Да анализира народо -психологията на потребителя
Да определи каналите на реализация на продукта – как продукта отива от производителя
до потребителя; как се определят факторите за налагане на продукта на пазара; кои са влияещите
обхвати за рекламиране на продукта; как да се налагат нови продукти на пазара.
Други задачи, които налага маркетингът, за да се опознае пазара и да подпомогне
мениджърите за вземане на оптимално решение.
Терминология в маркетинга:
Процес – не еднократно действие, а продължително, променящо се, допълващо се от
маркетинговите специалисти действие.
Нужда – първично, неосъзнато, без което не можем(храна, вода, въздух).
Потребност – осъзната нужда. Това е психологическо или физическо състояние на
потребителя, което води до неудовлетвореност.
Маркетинг – има задача да открие нуждите и потребностите на потребителите и се
опитват всеобхватно да ги задоволят.
Пазар – мястото, където се променя собствеността на стоката, преминава от едно в друго
лице и се възмездява бартер, натурално, стокови.
Сделка – осъществява се на пазара и представлява договорено съглашение между две и
повече страни относно качество, количество, цена, опаковка, етикет, начин на плащане и др.
Тема № 2:
Маркетингови концепции
Производствена – това е най-старата концепция за организацията на маркетинговата дейност,
но съществува и днес. Според нея потребителите ще се интересуват и ориентират по принцип към
стоки, които са широко достъпни и се продават на ниска цена. Тези, които се придържат към тази
концепция, насочват усилията си към постигане на голяма серийност и продажби по всички
пласментни точки. Допускането, че потребителите се интересуват най-вече от ниска цена и
достъпност на стоката, е вярно поне в три случая: основната част от реалните и потенциалните
потребители са с малки доходи; обемът на търсене надхвърля обема на предлагане и част от
потребителите закупуват продукта, за да удовлетворят временно и без чакане потребностите си;
производствените разходи са големи и трябва рязко да се намалят, за да се постигне голям пазарен
дял.
Продуктова – потребителите ще се интересуват и ориентират към стоки с достатъчно високо
качество на умерена цена. Тази концепция предполага, че потребителите ще са настроени
благоприятно към стоката, и приветстват високо качество, новостите, допълнителните функции,
предложени от продукта, и са склонни да заплатят висока цена, за да получат допълнителни изгоди.
Търговска – потребителите ще купуват предлаганите стоки в достатъчен обем само в случай,
че се приложат съответните търговски техники и реклама. Основава се на предвижването на
продукта от производителя до потребителя. Основава се на решението на търговските и пласментни
отдели(за България до 1992г.). До този период се счита, че трябва да се разграничат различните
управленски функции. Снабдяването се занимава с доставка на материали. Отдел продажби и
занемава само с вътрешен и международен пазар. Отдел пласмент освен с реализирането също и с
предлагането на полуготова стоки за преработка. След 90-те години се пие тезата, че маркетинговия
отдел се явява обединение за всички посочени по-горе както и функциите проучване, разработка на
нови продукти, налагане на пазари, излизане на външни пазари, изследване на потреблението, PR,
реклама. В този смисъл считаме, че търговската концепция е неприложима в пълната си форма на
този етап.
Маркетингова – базира се на стремежа за задоволяване на нуждите и потребнотите.
Основвна функция тук е проучване на народо-психологията на потребителите, техните нужди и
потребности и по-пълното им задоволяване. Особено съществена е тази функция в условията на
криза, когато потребителите желаят с по-малко средства да закупят по-стойностни продукти. За да се
задоволят потребностите на потребителите се налага много добро познаване на начина на мислене на
купувача.
Социално - етична – занимава се с етичните норми, зададени за всяка фирма, за да може да е
лоялна към клиентите си. Тя балансира частните предприемачески интереси и обществените
интереси, човека и природата. Според нея маркетингът е длъжен да осигури компромис между
целите на фирмата, интересите на хората и на обществото като цяло.
Тема № 3:
Видове търсене
Отрицателно търсене – налице е, когато клиентите не харесват продукта и правят всичко
възможно да го отбягват. Маркетинговите специалисти трябва да “пипнат” продукта, т.е. да го
модифицират, подобрят, засилена реклама или промоция.
Отсъствие на търсене – клиентите знаят за продукта, но не са заинтересовани да го
употребяват. Задачата на маркетинга е да покаже характера на продукта, достойнството му, да
проведе рекламна кампания. Удачно би било да се изследват възможните проблеми на потребителя,
довели до отлив на купуване.
Скрито търсене – нереално проявено на пазара търсене. Купувачите се задоволяват сами с
предлаганото. За част от потребителите свойствата и качеството на стоките не отговарят на техните
изисквания. Това води до скрито търсене на нови по-качествени продукти. Задачата на маркетинга е
да открие тези скрити търсения, да определи качествата, характера на желания продукт, за да
предложат този продукт на пазара с цел задоволяване дори и на това сегментирано търсене.
Намалено търсене – вследствие на насищане на пазара, остаряване на продукта, появата на
конкурентни продукти от собствено производство или от внос. Това води до отклоняване на
вниманието от продавания, наложен вече продукт към навлизащите вече нови продукти. Причина
винаги са и модните тенденции. Безспорно се налагат промени в продукта с цел модернизиране,
осъвременяване или по-дълбоко навлизане на стари пазари, както и завземане на нови чрез
увеличаване на предлагането, реклама, промоция и други.
Неритмично търсене – отклонява се търсенето в рамките на различни периоди от времето.
Маркетинговите специалисти трябва да използват техниките с цел динамична промяна на
асортимента.
Пълно търсене – реализира се целия производствен продукт. Присъщо е за по-големи фирми
и за да запазят клиентите си се налага често да водят отрицателна политика. Това означава да се
оттеглят част от средствата за реклама. Лош избор би било да се увеличат цените, възможно е
създаване на заменящи продукти.
Извънредно търсене – търсене по-малко отколкото фирмата може и иска да поддържа, за да
запази клиентите си, се налага демаркетинг или избирателен маркетинг.
Заблуждаващо търсене – реално проявено търсене, което по отношение на продажбите на
фирмите показва тенденция към нарастване. Причини могат да бъдат конкурентите, които “затварят”
своите производства, защото са предвидили скорошна рязка промяна на маркетинговите средства.
Нежелано търсене – реално проявено търсене на пазара търсене на отделни количества и
асортименти “осъждани” в това време от обществото и от отделни влияещи групи. Задачата ма
маркетинговите специалисти е да намерят баланса между различните групи, интереси, целеви
потребители

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, значение и задачи на маркетинга

Според Филип Котлър маркетингът е процес, целенасочена човешка дейност за задоволяване на нужди и потребности посредством размяна. Специалистите трябва да определят точните характеристики на потребностите, да открият точните типове...
Изпратен от:
alevim88888
на 2010-11-19
Добавен в:
Теми
по Маркетинг
Статистика:
200 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Стратегии за управление на риска
добавена от zlatina.stoinova 12.11.2014
0
15
Моля помогнете!!! Тийм билдинг в сферата на маркетинговия мениджмънт
добавена от Poleto_91 25.03.2013
0
8
Задачи и обхват на маркетинга презентация
добавена от fikoegei 04.01.2013
1
13
Подобни материали
 

Цени и ценова политика

20 апр 2008
·
1,631
·
19
·
2,756
·
1,171
·
2

Курсова работа по Цени и ценова политика, ВИНС Варна.
 

Казус по дисциплината “Ценова политика”

23 яну 2008
·
495
·
7
·
1,310
·
287
·
2

Задание Казус по дисциплината “Ценова политика”, специалност “Маркетинг”- магистърска степен, Център за дистанционно обучение
 

Ценова политика

15 май 2008
·
357
·
8
·
937

Ценова политика на Винзавод Асеновград. Фактори, които оказват влияние върху цените на продукцията. Методи на ценообразуване.
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,891
·
8
·
2,755
·
1,255
·
2
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Продуктова политика

12 апр 2009
·
1,032
·
11
·
1,657
·
973
·
2
·
1

Продуктова политика – разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
107
1
06.10.2016
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
121
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Същност, значение и задачи на маркетинга

Материал № 569048, от 19 ное 2010
Свален: 200 пъти
Прегледан: 297 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 43
Брой думи: 17,785
Брой символи: 106,190

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, значение и задачи на маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
7

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 342

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения