Големина на текста:
ДОКЛАД
по
Европейска Интеграция
на
тема:
Политиката на 
Европейския Съюз в 
областта на туризма
Българската политика в 
тази сфера..
Изготвил: Цветина Величкова
Туризъм, ф.№ 9643
I. Политиката на Европейския съюз в областта на
туризма
Стратегическа цел на Европейския Съюз към 2010г. е създаването на най-
конкурентноспособната в света, динамична, основана на знания икономика, с повече
и по-добри работни места и по-висока социална кохезия. Този процес изисква
условия за съхранение и поддържане на културно-историческото наследство; баланс
на икономическата активност и природосъобразния начин на живот; иновации в
технологичен аспект; обмен на добри практики и придържане към тенденции на
клъстърни общности.
В началото на 21 в. туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като
най-бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и
разкриване на работни места. Международният туризъм е най-големия източник на
приходи от износ и същевременно най-важният фактор в платежните баланси на
значителна част от националните икономики в света. Той стимулира инвестициите в
инфраструктурата, създава приятелски междукултурни връзки и като цяло допринася
за подобряване на условията на живот на местното население.
Нарастващото значение на туристическата дейност за човечеството и
разпространението и във всички кътчета на нашата планета пораждат редица
предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигането
на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и
международно равнище. Целта е да се осъществи туристическа практика, която
задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като
същевременно съхранява природните и социално-културните интереси на местната
среда за бъдещите поколения.
Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен в
ежедневието на стотици милиони души. В по-глобален аспект, туризмът е не само
пътуване с цел отдих и развлечение на хората, но и средство за осъществяване на
връзки помежду им, за икономически, политически и културни контакти. Това
обяснява динамиката на туристическите пътувания, които в интервала 1986 – 2006г са
нараснали с 300 млн., като се очаква до 2020 г. да достигнат 1,6 млрд. Пътуванията на
европейските граждани съставляват повече от половината от всички международни
пътувания, а посещенията на европейски граждани представляват важен източник на
приходи за редица развиващи се страни. Още по-мащабна туристическа активност се
развива под формата на вътрешен туризъм и кратки дневни пътувания. Туризмът е
силен генератор на приходи - той включва около 2 милиона предприятия,
осигуряващи заетост на около 4% от общата работна сила (приблизително 8 милиона
работни места). Ако добавим и свързаните с туризма сектори, ще видим, че неговият
приблизителен дял в генерирания БВП е много по-голям - туризмът непряко генерира
около 11% от БВП на Европейския съюз и осигурява заетост на близо 12% от
работната сила.
Поради подценяване на комплексния характер на туризма и на неговите
негативни ефекти, много от които имат и глобални измерения, както и поради
ограниченото участие на туристическата индустрия във формирането на екологични
политики, туризмът първоначално не е обект на концепцията за устойчивото развитие
(той на практика не се споменава в доклада Брундланд и не се третира самостоятелно
в Дневен ред 21). От началато на 90-те години, обаче, той е един от секторите, в
които се осъществяват най-много инициативи и се водят най-интензивни дискусии,
свързани с устойчивото развитие, в това число и по същността на концепцията за
устойчивото развитие, отнесена към един сектор.
Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, актуализирана през
2006 год., очертава приоритетите и дейностите за постигането на тези цели. Този
стратегически документ допълва приетата година по-рано в Лисабон. Стратегия за
икономически растеж и заетост (Лисабонската стратегия). Двете стратегии признават,
че икономическите, социалните и екологичните цели могат взаимно да се допълват и
развиват и затова трябва да бъдат развивани успоредно.
Обновената европейска политика за туризма, стартирана от Европейската
комисия със съобщение на 17.04.2006 г., подчертава необходимостта да се формулира
хармонизиран политически отговор на предизвикателствата, пред които е поставен
европейския туризъм , и предлага подобрение на сектора регламенти, което води до
повишаване на Европейската конкурентоспособност.
Комисията предвижда добро използване на наличните финансови инструменти,
особено на използването на структурните фондове, в рамките на целите на
"Сближаване", "Конкурентоспособност и заетост", "Европейско териториално
сътрудничество", определени от Програмиране за периода 2007 - 2013 година.
Прилагане на принципите на устойчивото развитие на туризма
Концепцията за устойчиво развитие е изградена на основата на няколко ключови
принципа, които оказват конкретно въздействие върху туризма и подхода, който
препоръчваме да се възприеме в Европа.
• Възприемане на холистичен и интегриран подход - туризма трябва да бъде
балансиран и интегриран с пълния спектър от дейности, които оказват въздействие
върху обществото и околната среда.
1 • Дългосрочно планиране.
2 • Постигане на необходимия ритъм и темп на развитие.
Степента, ритъмът и формата на развитие трябва да отразяват и да съхраняват
характера, ресурсите и потребностите на приемните общества и дестинациите.
• Активно привличане на всички заинтересовани страни.
1 • Използване на най-добрите съществуващи познания.
2 • Минимизиране и управление на риска – Принцип на предпазливостта.
3 • Отражение на въздействието върху разходите – потребителят и замърсителят
плащат.
• Определяне и спазване на определените ограничения, когато е приложимо-
Капацитетът на поносимост на отделните места и на по-широки области трябва да
бъде установен и признат, като се предвиди готовност и способност за ограничаване,
когато това е необходимо, на обема на развитие на туристическия сектор и обема на
туристическите потоци.
4 • Възприемане на практиката на продължително наблюдение (мониторинг).
5
6 Реакцията на туристическия бизнес на устойчивото развитие е доста
разнопосочна. Някои по-големи корпорации от туристическата индустрия се стремят
към устойчиво развитие, чрез въвеждането на стратегии за корпоративна социална

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политиката на европейския съюз в областта на туризма. Българската политика в тази сфера.

Доклада е представен на г-н Марин Петров и е оценен с отличен!...
Изпратен от:
Цветина Великова
на 2010-11-17
Добавен в:
Доклади
по Европейска интеграция
Статистика:
225 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Европейска интеграция
изпитен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа двадесет въпроса, относно историята и създаването на Европейският съюз, структура, фондове на ЕС и участието на България в него. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
143
1
1 мин
10.10.2014
Тест по европейска икономическа интеграция за 1-ви курс
входен тест по Европейска интеграция за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти 1-ви курс във Варненски свободен университет, съдържа 19 въпроса, всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
19
51
1
25.07.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Политиката на европейския съюз в областта на туризма. Българската политика в тази сфера.

Материал № 568164, от 17 ное 2010
Свален: 225 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Доклад
Брой страници: 16
Брой думи: 4,993
Брой символи: 33,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политиката на европейския съюз в областта на ту ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала