Големина на текста:
І. Увод
В световен мащаб нелегалния трафик на хора представлява сериозно
нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото
достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора
подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти
на всяко обществото. Транснационалният характер на явлението изисква
обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на
национално, регионално и международно ниво.
Преходът към пазарна икономика изправи обществото ни пред редица
тежки икономически и социални проблеми. Силното нарастване на нивото на
безработица и инфлацията доведоха до увеличаване на кръга от рискови групи
и породиха възникването на нови негативни явления от социален характер,
сред които престъпност, формиране на девиантно поведение, социална
изолация и др.
Решаването на въпроса за нелегалния трафик на хора изисква промяна на
политиката за справяне с проблема, предприемане на по-сериозни мерки от
страна на правителството, насочени най-вече към превенцията на населението,
попадащо в рисковите групи за трафик. Най-уязвими и предпочитани цели за
трафикантите са младежите, децата и жените от провинцията и малките
градове, както и тези, излизащи от домове за деца, лишени от родители, а не на
последно място трябва да се отбележат и хората от малцинствата. Поради
силното си желание за по-добър живот и наивността си, те често приемат с
възторг привлекателните офертите за работа в чужбина и по този начин стават
жертви на някой от многобройните канали за трафик на хора. Търсенето на
различни начини за преодоляването на проблема води до създаване на
множество програми, целящи предотвратяване и противодействие на трафика
на хора, както и защита на жертвите.
Проблемът с нелегалния трафик на хора в България не е нов, но
размерите му нараснаха тревожно. След интеграцията на България в ЕС и
отварянето на границите, позволяващо свободното движение на хора в
страните от Европейската общност, актуалността на проблема се засили още.
Ето защо той подлежи на социологически анализ.
ІІ. Обща характеристика на политиката за нелегалния трафик на
хора
1.Същност и мащаби на проблема
Нелегалния трафик на хора представлява набирането, транспортирането,
прехвърлянето или укриването на хора, независимо от тяхната воля, в рамките
на дадена държава или извън границите й с цел трудова или сексуална
експлоатация. Това е многокомпонентно явление, а не само криминално
престъпление. Една от основните му характеристики е чудовищното
нарушаване на човешките права, силният икономически натиск за взимането на
решение да се проституира чрез схеми на парични заеми, липсата на всякаква
алтернатива, физически и психологически тормоз.
1
Трафикът на хора е типично престъпление за XXIв. Той засяга всички
континенти и региони по света – през последните 10 години жертвите на
трафик в световен мащаб достигат стотици хиляди. Кръстопътното положение
на България я прави притегателен център за нелегален трафик на хора.
Изследване, проведено от Международната организация за миграция (МОМ),
поставя страната ни сред държавите, които полагат сериозни усилия за
преодоляване на проблема, но все още са далеч от международните стандарти.
2.Видове трафик и основни характеристики
Съществуват два вида трафик: вътрешен (извършва се само на
територията на страната) и външен (жертвите се изнасят зад граница).
Поради липса на достатъчно финансови средства за водене на нормален
живот, много хора често сами търсят начин да бъдат изведени зад граница с
цел продажба на органи. Други продават своите новородени деца на семейства
предимно от Западна Европа.
Характерно за нелегалния трафик на хора е, че жертвите нямат силно
изразен психологически, социален, икономически или професионален профил;
те са предимно жени на възраст 18 – 25 години и се набират в малки села и
средно големи градове от по-бедни региони. Трафикът, с цел проституция,
осигурява максимални печалби на трафикантите и остава най-предпочитаната
форма от тях. Етническата принадлежност играе нарастваща роля при
отчитането на демографските характеристики на трафика с цел сексуална
експлоатация, тъй като клиентите, консумиращи услугата, поръчват девойки от
етноси, различни от техния.
3.Причини
Социокултурни - Към тези причини се отнасят ниската грамотност
(следователно и по-ограничени възможности за работа), расовата и етническа
дискриминация, влиянието на медиите и Интернет пространството. Жертвите
на трафик са предимно безработни, бедни, с нисък образователен ценз и почти
не говорят чужди езици, голяма част от тях произлизат от проблемни семейства
или са живели в домове за сираци.
Икономически - Икономическите причини са в основата на трафика на
хора. След разпадането на системата на социализма в много държави от
бившия Съветски блок икономиките не можаха да издържат на конкуренцията
на западните производители и рухнаха. В следствие на това голяма част от
населението обедня и остана без препитание. Това тласна тази категория хора
да търсят друг начин за оцеляване. Бедността е един от базовите фактори за
трафика на хора, а феминизирането на проблема (жените са преобладаваща
част от бедното население) му придаде нови нюанси. Тук трябва да се
отбележи и невъзможността на една част от населението да си намери работа.
Политически - В следствие от военни конфликти обикновено се образува
бежанска вълна. Типичен пример е регионът на Западните Балкани, където в
продължение на повече от десетилетия се разиграват локални конфликти.
Поради тази причина големи маси хора се пренасочваха към други региони.
2
Сред политическите причини са и високото ниво на международната
организирана престъпност, както и нефункциониращите (често пъти
заобикаляни) закони, насочени срещу ограничаване на проблема с трафика.
IІІ. Законова уредба
В България трафикът на хора е криминализиран като специфична форма
на организирана престъпна дейност от 01.10.2002 г. В Раздел II
„Престъпления срещу личността” беше създадена Глава IX – „Трафик на хора”.
Законът за борба с трафика на хора е в сила от 20.05.2003 г. Той урежда:
координацията на държавните органи и неправителствените организации в
борбата с трафика на хора; превенцията на трафика на хора; закрилата на
жертвите и механизмите за мотивирането им към сътрудничество с
правоохранителните и правосъдни органи за разкриване и доказване на
престъпленията. Предвидените в закона срокове за лишаване от свобода
варират от 5 до 15 г., като се предвижда и конфискация на имуществото на
осъдения. Съгласно този закон, на национално ниво се създава
междуведомствена комисия за борба с трафика хора.
В състава на Националната комисия е предвидено да бъдат включени
представители на всички отговорни за борбата с трафика на хора държавни
органи и министерства, съдебната система и неправителствени организации със
статут на наблюдатели. Националната комисия е структура към Министерския
съвет на Република България.
Националната комисия има следните функции: да организира и
координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по
прилагането на закона; определя и ръководи прилагането на националната
политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора;
ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет
национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на
хора и закрила на жертвите му; създава организация за проучване, анализ и
статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора; участва в
международното сътрудничество.
На Националната комисия е възложено със закон планирането и
провеждането на всички мерки по превенция на трафика на хора на национално
и местно ниво в следните насоки:
- политика за разработване и провеждане на мерки, насочени към
създаването на равни социално-икономически възможности за рисковите
групи, чрез създаване на условия за интегриране в пазара на труда на лицата от
рискови райони и рискови групи
- политика за осигуряване на информираност на обществото за рисковите
ситуации, при които гражданите могат да станат обект на трафика на хора и за
предоставяната от държавата закрила
- политика за разработване и прилагане на общообразователни програми в
училищата за учители и ученици; образователни програми сред рисковите
групи и в рискови региони и за жертви на трафика на хора.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трафик на хора

В световен мащаб нелегалния трафик на хора представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред...
Изпратен от:
spasova64
на 2010-11-16
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
250 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Трафик на хора

Материал № 567620, от 16 ное 2010
Свален: 250 пъти
Прегледан: 329 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,716
Брой символи: 17,066

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трафик на хора"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала