Големина на текста:
Тема 5
Изграждане на организационно- управленчески
структури. Формална и неформална организация. Видове
управленски структури. Връзката им със стратегията и
препоръки за изграждането им.
Организационната структура е съвкупност от възникващите в
процеса на управление връзки и отношения между подразделенията на
организацията. Може да се разглежда като взаимосвързани управленчески
звена и ръководни постове, които чрез своята дейност осигуряват
условията за основните дейности. Тя се определя и като вътрешната
структура на фирмата, т.е. съвкупността от всичките й звена, отдели,
служби и пр.
В теорията съществуват два подхода към изграждането на
организационно- управленски структури- универсален и ситуационен.
Универсалният подход изхожда от презумпцията, че е възможно
съществуването на определен начин на проектиране, който е по- ефективен
без оглед на характера и особеностите на ситуацията. Самият универсален
подход предполага два различни вида на изграждане на ОУС-
класически и неокласически.
Класическият начин на проектиране на ОУС е изграждане на една
бюрократична структура, която изхожда от ясно определени принципи,
които се смята, че имат универсално значение. Те са:
? Висока степен на специализация на труда
? Развита йерархичност
? Силна формализация
? Силна централизация
? Единство на ръководството
? Твърдо установени критерии за оценка и пр.
Класическият начин на проектиране на ОУС е ориентиран преди всичко
към процесите и по- малко към хората. За него приоритетно значение имат
ефективността на производството.
Принципите на неокласическия подход могат да се разглеждат като
противоположни на принципите на класическия подход. Акцентира се
върху хората.
1
Ситуационният подход почива върху убедеността, че няма един- единствен
най- добър от всички подходи към проектиране и изграждане на ОУС. За
най- добър подход може да се говори само по отношение на конкретна
ситуация, а не изобщо като универсален модел, приложим към всяка
ситуация. Той тръгва от анализ на уникалността на ситуацията, която е
база и гаранция за ефективността на структурата, съответстваща на тази и
само на тази ситуация. А тя е съвкупност от множество вътрешни и
външни фактори за фирмата, цели и обстоятелства.
Видове ОУС
Линейна структура- характерно за нея е прякото въздействие върху
производствения цикъл, при което всички управленчески функции се
изпълняват от едно лице. Всеки подчинен има само един ръководител.
Обикновено тя не съществува в своя чист вид, а като линейно-
функционална или линейно- щабна управленческа структура. Линейни
функции са тези, които произтичат от оперативната дейност и допринасят
пряко за постигане на целите на фирмата. За разлика от тях щабните
функции обикновено имат консултативен характер и са свързани с
подпомагане на реализацията на линейните функции. За разлика от
функционално- щабната структура при линейно- щабната има по- пълна
координация между функционалните служби на всяко равнище,
благодарение на щабния отдел на съответстващото равнище и
последователно провеждания принцип на единоначалие.
Основното при линейно- функционалната структура на управление
е рационализирането на процеса по основни функции. За всяка функция се
формира система от служби, пронизващи отгоре до долу цялата фирма.
Тази форма предполага висока компетентност на специалистите и е
особено удобна при изпълнение на рутинни задачи, които не изискват
чести контакти между различните служби по приемането на управленчески
решения.
Съществуват обаче и съществени недостатъци на линейно-
функционалната структура на управление. Тя е трудно приспособима.
Предаването на информация между функционалните звена е затруднено и
забавено, което дава отражение на бързината и ефективността на
вземаните управленчески решения. Поради това качеството на решенията
на висшето ръководство се определя не толкова от компетентността на
самите ръководители, колкото до надеждността и достоверността на
предадената информация.
2
Линейната структура има предимство при масовото, крупносерийно
производство, когато основната част от заетите са производствени
работници. Тя е подходяща също при икономики от разходен тип, когато
производството е невъзприемчиво към научно- техническия прогрес.
Функционална структура- гради се на основата на функционални
организационни отношения между структурните звена на различни нива,
реализиращи една или друга функция и провеждащи своята дейност на
основата на съгласуване на формите и методите. Най- проста е формата с
три задължителни ядра: финанси, търговия и производство. При нея
ръководителите на функционалните звена имат право да издават заповеди
на всички линейни ръководители с по-нисък ранг. Връзката между
линейните управляващи и главния управляващ се осъществява чрез
функционален координатор. Подобно на линейната структура, и тази не
съществува в чист вид и обикновено е съчетание между принципите на
линейната, щабната и функционалната структура на управление.
При функционалната функция производствената дейност се разбива на
основни функционални служби. Работникът се оказва подчинен на
различни хора- той е само част от производствената система. Прекалено
голямо внимание се отделя на специализацията на производството.
Функционалната структура има ясно изразен ресурсен характер. Тя е
централизирана, цялата дейност се държи под око.
При функционално- щабната структура основните отделения са
обединени по принципа на функционалните служби. Пласментът,
снабдяването, производството, научните изследвания и разработки са
независими департаменти в рамките на фирмата. На равнище на отделните
предприятия на фирмата се създава линейно- щабна структура, подчинена
на директора на предприятието.
Функционалната структура е ефективна за средни по големина и
произвеждащи масови продукти фирми. Основен неин недостатък е
трудната й адаптивност към промените във външната среда и
недостатъчното стимулиране на творческата и иновационна дейност.
Дивизионална структура- свързана е с формиране на относително
независими отделения (дивизиони). Всеки дивизион се състои от няколко
завода и има статут на център на печалбата, център за реализация или
център за инвестиции. Те са самофинансиращи се поделения с висока
административна самостоятелност. Дивизионът обикновено има линейно-
функционална структура с тази разлика, че дейността на тези
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 апр 2021 в 10:24 в момента не учи на 41 години
24 сеп 2020 в 10:16 студентка на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - стопански, випуск 2020
28 мар 2018 в 23:23 в момента не учи на 33 години
26 яну 2018 в 04:09 в момента не учи на 30 години от София
26 юни 2017 в 17:17 студент на 32 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
23 ное 2016 в 20:37 ученик на 23 години от Видин - ПГ "Асен Златаров", випуск 2017
05 окт 2016 в 14:29 в момента не учи на 38 години
15 сеп 2016 в 11:57 студент на 40 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2014
06 юли 2016 в 15:04 родител
28 апр 2016 в 15:27 студент на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Корпоративно управление, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
Тест по основи на управлението от VJL системата на СА Д. Ценов
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти
Тестът съдържа 20 въпроса по Основи на управлението, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
39
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Изграждане на организационно- управленчески структури.

Материал № 564462, от 10 ное 2010
Свален: 85 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,410
Брой символи: 9,661

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на организационно- управленчески стр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала