Големина на текста:
Тема 5
Изграждане на организационно- управленчески
структури. Формална и неформална организация. Видове
управленски структури. Връзката им със стратегията и
препоръки за изграждането им.
Организационната структура е съвкупност от възникващите в
процеса на управление връзки и отношения между подразделенията на
организацията. Може да се разглежда като взаимосвързани управленчески
звена и ръководни постове, които чрез своята дейност осигуряват
условията за основните дейности. Тя се определя и като вътрешната
структура на фирмата, т.е. съвкупността от всичките й звена, отдели,
служби и пр.
В теорията съществуват два подхода към изграждането на
организационно- управленски структури- универсален и ситуационен.
Универсалният подход изхожда от презумпцията, че е възможно
съществуването на определен начин на проектиране, който е по- ефективен
без оглед на характера и особеностите на ситуацията. Самият универсален
подход предполага два различни вида на изграждане на ОУС-
класически и неокласически.
Класическият начин на проектиране на ОУС е изграждане на една
бюрократична структура, която изхожда от ясно определени принципи,
които се смята, че имат универсално значение. Те са:
? Висока степен на специализация на труда
? Развита йерархичност
? Силна формализация
? Силна централизация
? Единство на ръководството
? Твърдо установени критерии за оценка и пр.
Класическият начин на проектиране на ОУС е ориентиран преди всичко
към процесите и по- малко към хората. За него приоритетно значение имат
ефективността на производството.
Принципите на неокласическия подход могат да се разглеждат като
противоположни на принципите на класическия подход. Акцентира се
върху хората.
1
Ситуационният подход почива върху убедеността, че няма един- единствен
най- добър от всички подходи към проектиране и изграждане на ОУС. За
най- добър подход може да се говори само по отношение на конкретна
ситуация, а не изобщо като универсален модел, приложим към всяка
ситуация. Той тръгва от анализ на уникалността на ситуацията, която е
база и гаранция за ефективността на структурата, съответстваща на тази и
само на тази ситуация. А тя е съвкупност от множество вътрешни и
външни фактори за фирмата, цели и обстоятелства.
Видове ОУС
Линейна структура- характерно за нея е прякото въздействие върху
производствения цикъл, при което всички управленчески функции се
изпълняват от едно лице. Всеки подчинен има само един ръководител.
Обикновено тя не съществува в своя чист вид, а като линейно-
функционална или линейно- щабна управленческа структура. Линейни
функции са тези, които произтичат от оперативната дейност и допринасят
пряко за постигане на целите на фирмата. За разлика от тях щабните
функции обикновено имат консултативен характер и са свързани с
подпомагане на реализацията на линейните функции. За разлика от
функционално- щабната структура при линейно- щабната има по- пълна
координация между функционалните служби на всяко равнище,
благодарение на щабния отдел на съответстващото равнище и
последователно провеждания принцип на единоначалие.
Основното при линейно- функционалната структура на управление
е рационализирането на процеса по основни функции. За всяка функция се
формира система от служби, пронизващи отгоре до долу цялата фирма.
Тази форма предполага висока компетентност на специалистите и е
особено удобна при изпълнение на рутинни задачи, които не изискват
чести контакти между различните служби по приемането на управленчески
решения.
Съществуват обаче и съществени недостатъци на линейно-
функционалната структура на управление. Тя е трудно приспособима.
Предаването на информация между функционалните звена е затруднено и
забавено, което дава отражение на бързината и ефективността на
вземаните управленчески решения. Поради това качеството на решенията
на висшето ръководство се определя не толкова от компетентността на
самите ръководители, колкото до надеждността и достоверността на
предадената информация.
2
Линейната структура има предимство при масовото, крупносерийно
производство, когато основната част от заетите са производствени
работници. Тя е подходяща също при икономики от разходен тип, когато
производството е невъзприемчиво към научно- техническия прогрес.
Функционална структура- гради се на основата на функционални
организационни отношения между структурните звена на различни нива,
реализиращи една или друга функция и провеждащи своята дейност на
основата на съгласуване на формите и методите. Най- проста е формата с
три задължителни ядра: финанси, търговия и производство. При нея
ръководителите на функционалните звена имат право да издават заповеди
на всички линейни ръководители с по-нисък ранг. Връзката между
линейните управляващи и главния управляващ се осъществява чрез
функционален координатор. Подобно на линейната структура, и тази не
съществува в чист вид и обикновено е съчетание между принципите на
линейната, щабната и функционалната структура на управление.
При функционалната функция производствената дейност се разбива на
основни функционални служби. Работникът се оказва подчинен на
различни хора- той е само част от производствената система. Прекалено
голямо внимание се отделя на специализацията на производството.
Функционалната структура има ясно изразен ресурсен характер. Тя е
централизирана, цялата дейност се държи под око.
При функционално- щабната структура основните отделения са
обединени по принципа на функционалните служби. Пласментът,
снабдяването, производството, научните изследвания и разработки са
независими департаменти в рамките на фирмата. На равнище на отделните
предприятия на фирмата се създава линейно- щабна структура, подчинена
на директора на предприятието.
Функционалната структура е ефективна за средни по големина и
произвеждащи масови продукти фирми. Основен неин недостатък е
трудната й адаптивност към промените във външната среда и
недостатъчното стимулиране на творческата и иновационна дейност.
Дивизионална структура- свързана е с формиране на относително
независими отделения (дивизиони). Всеки дивизион се състои от няколко
завода и има статут на център на печалбата, център за реализация или
център за инвестиции. Те са самофинансиращи се поделения с висока
административна самостоятелност. Дивизионът обикновено има линейно-
функционална структура с тази разлика, че дейността на тези
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на организационно- управленчески структури.

Организационната структура е съвкупност от възникващите в процеса на управление връзки и отношения между подразделенията на организацията. Може да се разглежда като взаимосвързани управленчески звена и ръководни постове, които чрез своята...
Изпратен от:
Светослава
на 2010-11-10
Добавен в:
Теми
по Основи на управлението
Статистика:
85 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
07.10.2016
Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
(Труден)
10
84
1
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Изграждане на организационно- управленчески структури.

Материал № 564462, от 10 ное 2010
Свален: 85 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,410
Брой символи: 9,661

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на организационно- управленчески стр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала