Големина на текста:
ЛЕКЦИА №3
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕЛИЧИНИ В
АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
1. Ивмерване на налягане
2. Ивмерване на ниво
3. Иамерване на равход и количество
KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E N
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
1. Ивмерване на налягане
Един от основните параметри, характеризиращи състоянието на технологичните
процеси в химическата промишленост, е налягането. Налягането р представлява границата
на отношението на нормалната компонента на силата Р
п
към площта S.
n
n
S
F
S
F
p
?
?
?
?
?
?
?
?
==
lim
При равномерно разпределение на силите налягането се определя от формулата р =
Е/S. Единицата за налягане се определя от избраната единица за площ и сила. В системата
СИ единицата за налягане е N/m
2
, която се нарича Паскал (Ра). В практиката често
налягането се измерва чрез хидростатичното налягане на течностен стълб, въз основа на
формулата:
Р = h?q,
където h е височината на течността, ? - плътността, q - земното ускорение. По-
известни единици, основани на този начин на измерване на налягането, са милиметър воден
стълб - mm Н
2
0, милиметър живачен стълб - mm Нg, физическа атмосфера (представлява
средното налягане на въздушния стълб от земната атмосфера при морското равнище и е
равна на 760 mm Нg) и др.
Често в практиката се използуват и единици от други системи като килограм-сила на
квадратен метър kgf/m
2
от системата m, kgf, s; дина на квадратен сантиметър dуn/сm
2
и др.
Необходимо е да се различават следните видове налягане: абсолютно р
, барометрично р
б
и
свръхналягане р
с
(фиг. 1).
Абсолютно налягане се нарича пълното налягане, т. е. налягането, което се отчита от
абсолютната нула. Когато абсолютното налягане е по-малко от атмосферното, то се нарича
остатъчно р
ОСТ.
Налягане над атмосферното (т.е. над барометричното) се нарича свръхналягане.
Разликата между атмосферното и остатъчното налягане се нарича вакуум р
в
остбв
рpp
=
.
Фиг.1. Видове налягания
Уредите за измерване на налягане могат да се класифицират по различни признаци,
например по вида на измерваното налягане или разреждане, по принципа на действие, по
характера на измервания сигнал, по вида на енергията на изходния сигнал. По вида на
измерваното налягане или разреждане тези уреди биват:
вакуумметри - уреди за измерване на вакуум (разреждане);
барометри - уреди за измерване на барометрично налягане;
диференииални манометри - измерват разлика в налягането;
мановакуумметри - за измерване на свръхналягане и вакуум.
При измерване на налягане, малко отличаващо се от барометричното (обикновено до
5000 Ра), за уредите за налягане се употребяват следните наименования:
напоромери - за измерване на свръхналягане;
тягомери - за измерване на вакуум;
тягонапоромери - за измерване на малък вакуум (тяга) и малко свръхналягане (напор).
В зависимост от принципа на действие уредите за налягане биват:
2
течностни - при които измерваното налягане се уравновесява от хидростатичното
налягане на стълб течност;
пружинни - за измерваното налягане се съди по деформацията на еластичен елемент;
бутални - измерваното налягане се уравновесява от външна сила (най-често тежест),
която действува на бутало;
електрически - налягането се определя от изменение на електрическите свойства на
телата.
Най-голямо значение в химическата промишленост имат пружинните манометри
поради следните положителни свойства: просто устройство, универсалност, портативност,
добра надеждност, широк обхват на измерване (от няколко Ра до 1000 МРа), безопасни са и са
удобни за работа. Течностните уреди се използуват широко в лабораторната практика, но все по-
рядко се употребяват при промишлени условия, въпреки че имат висок клас на точност. Основните
недостатъци на течностните манометри са следните: намаляване на количеството течност поради
превишаване на работния обхват или недобри уплътнения; вредност на някои от употребяваните
течности (живак и др. ); относително голяма инерционност; не могат да се използуват за установки,
при които се нарушава вертикалното положение (при вибриращи установки, при движещи се коли,
самолети, кораби и др. ). Буталните уреди за налягане намират приложение главно за образцови
уреди, чрез които се проверяват техническите и контролните манометри. Имат висок клас на
точност (0,2; 0,05; 0,02 и по-висок).
В зависимост от вида на еластичния елемент пружинните уреди за измерване на налягане
биват тръбни, силфони и мембрани.
Най-голямо приложение в промишлеността намират еднонавивковите (бурдонови) тръби
(фиг. 2). Те се използуват за направата на манометри, вакуумметри, дифманометри. Обикновено
представляват тръба, огъната по дъгата на окръжност с централен ъгъл 180
°
/ 270°. Единият
край на тръбата е неподвижно закрепен към държател, който има вътрешен канал и завършва с
нипел с резба за присъединяване към апарата или тръбопровода с измерваното налягане. Вторият
край на тръбата е запушен и преместването му механично се предава на стрелка, писец или към
преобразувателя на дистанционното устройство.
Фиг. 2. Бурдонова тръба и видове сечения на тръбните пружини.
Принципът на действие на тръбните пружини се основава на свойството на тръби с некръгло
сечение да изменят своята кривина при изменение на свръхналягането или вакуума, който се подава
вътре в тръбата. Сечението на тръбата най-често е елипсовидно или плоскоовално (фиг. 2). При
увеличаване на измерваното налягане, във вътрешността на тръбата възникват вътрешни
напрежения. Малката ос b се увеличава, а голямата а се намалява. Тръбичката се стреми да придобие
кръгло сечение, вследствие на което тя се завърта и свободният й край се премества. За малко
налягане тръбичките обикновено се правят от бронз и месинг, а за голямо - от стоманени сплави.
Манометрите с еднонавивкова тръба могат да измерват налягане в широки граници. Най-
малките обхвати на промишлените манометри с тръби на Бурдон са обикновено за 0 / 0,6.10
5
Ра, а
най-високите налягания - до 1000 МРа, се измерват с права тръба с ексцентричен канал.
За дистанционно предаване на показанията се произвеждат електрически и дистанционни
уреди за налягане. Пневматичните дистанционни манометри с бурдонова тръба в България се
произвеждат в завод "К. Цветаров" - гр. Пловдив. По-голямо преместване на свободния край на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2021 в 14:10 потребител на 38 години
13 май 2021 в 19:37 студент на 39 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2020
14 дек 2020 в 16:55 студент на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Електроника, випуск 2020
16 ное 2020 в 13:43 в момента не учи на 41 години
03 сеп 2020 в 19:06 ученик на 25 години от Пещера - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2015
30 мар 2020 в 20:43 учител на 42 години
04 мар 2020 в 06:31 потребител на 52 години
29 ное 2019 в 15:44 ученик на 35 години от София - 121 СОУ "Георги Измирлиев", випуск 2005
20 авг 2019 в 10:31 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
28 мар 2019 в 23:37 в момента не учи на 37 години
 
Подобни материали
 

Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията


Също така, въз основа на връзката със системата за плащания и резервации, при напускане на стая от гостите, системата за контрол на климата автоматично реагира и поема контрола върху климата...
 

Проектиране на САР на ниво на парогенератор ПГВ-4ЕМ


Дипломна работа за проектиране на система за автоматично регулиране на ниво в парогенератор в помощта на Matlab....
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Измерване на технологични величини в автоматизираните процеси на производството...

Материал № 563081, от 07 ное 2010
Свален: 72 пъти
Прегледан: 172 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 4,016
Брой символи: 25,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Измерване на технологични величини в автоматизи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала