Големина на текста:
1.2 РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ
Активизиране на държавната политика за устойчивото използване на
възобновяемите енергийни източници на областно/общинско ниво, съобразно
специфичната ситуация във всяка област/община.
В съответствие с чл.4(9),(10) и (11) от Закона за енергетиката, енергийната
политика се осъществява въз основа на национални дългосрочни и
краткосрочни програми за насърчаване използването на възобновяемите
енергийни източници. Определят се и национални индикативни цели за
насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници, като процент от годишното брутно
потребление на електрическа енергия за следващите десет години.
Целите на областните и общинските програми за устойчиво използване на
ВЕИ съвпадат с целите на националната програма.
1.3 ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРУДНОСТИ И ПРЕЧКИ.
Описва се специфичното текущото състояние, трудностите и пречките пред
областните и общински администрации за реализирането на проекти по ВЕИ
като конкретни текстове.
Всяка област/община отразява само данните в областните и общинските
прогнози и планове, съобразявайки се с намиращите се на нейна територия
възобновяемите енергийни източници. Записват се с конкретни текстове за
всяка община, а именно:
Общата енергийна консумация;
Възможности за замяна на горивната база;
Възможности за замяна на вторични енергийни ресурси (електрическа или
топлинна енергия) с ВЕИ.
1.4 ПОТЕНЦИАЛ
Отразява се техническия и икономическия потенциал в общината/областта
по видовете ВЕИ, степен на използване и проблеми, като се изяснява
структурата на потреблението по видове енергии/горива и възможностите за
подмяна на енергоносителя с ВЕИ. Посочват се специфичните възможности за
реализиране на проекти по ВЕИ в общината/областта и очаквания от тях
икономически ефект.
1.5 КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ВЕИ ТЕХНОЛОГИИ
Посочват се количествените цели на общинско/областно ниво, които трябва
да кореспондират на количествените цели в приоритетните ВЕИ технологии на
национално ниво (изброени по-долу цели), т.е. да послужат като ориентир при
формулирането на специфичните за всяка общинска/областна програма за
устойчивото използване на ВЕИ. Всяка община отразява само целите,
съобразени с намиращите се на нейната територия възобновяеми енергиини
ресурси.
Биомаса
Енергията от биомаса е многостранна в смисъл, че от нея може да се
произвежда топлина, електричество или подходящо транспортно гориво.
Горското и селското стопанство са неизчерпаема база от суровинни
източници за добиване на енергия. Енергийните култури, земеделските
отпадъци, торовете, органичните фракции от общински твърди отпадъци,
домакинските отпадъци и каналната тиня са също много перспективни за добив
на енергия от биомаса.
Проекти, които могат да се заложат в програмите:
Изграждане на нови общински топлоцентрали за изгаряне на
биомаса(слама, надробени дървесни парчета, дървесни гранули, смлени на
прах дървесни парчета, кори и отпадна дървесина от дърводобива от
дървообработването, битови отпадъци);
Замяна на остарелите технологии с конвенционални горива със съвременна
технология за изгаряне на биомаса;
По-широк достъп до обогатени биогорива (брикети, гранули, чипс, пелети) и по-
интензивно използуване на съответните остатъци от горската,
дървопреработвателната и хартиена промишленност;
Изграждане на хибридните системи обединяващи газификация с
комбинирано топло и електропроизводство с мощност от 25-50 MW,
използуващи смес от биомаса и горива извлечени от отпадъци;
Използване на биомаса, основано на нови технологии: производството на
биогаз от растителни отпадъци, от хранителната промишленост или от
селското стопанство, както и производство на течни биогорива. С нарастването
на сметищните такси след години енергийното използване на битови отпадъци
ще е по-евтино в сравнение с депонирането им в сметища.
Всяка област/община трябва да отразява възможностите за енергийното
оползотворяване на биомасата, съобразени с намиращите се на нейната
територия ресурси.
Водна енергия
Малък дял от икономическия потенциал на евтината и екологична водна
енергия е използван за производство на електрическа енергия чрез малки ВЕЦ.
Ако се вземат предвид проекти за изграждане на МВЕЦ (на течащи води, на
питейни водопроводи, под язовирните стени, както и на някои напоителни
канали в хидромелиоративната система) допълнителната инсталирана
мощност в общината / областта може да представлява реалистичен принос за
използването на хидроенергийния потенциал. Освен това много съществуващи
МВЕЦ не се експлоатират било поради неопределената до сега законова
рамка, високи експлоатационни или други разходи, било поради
неблагоприятни условия за включване в мрежата, но те могат да бъдат
модернизирани с относително ниски разходи, особено в случаите на малки
типично селски и относително отдалечени инсталации.
Всяка област/община трябва да отразява възможностите за енергийното
оползотворяване на водната енергия, съобразени с намиращите се на нейната
територия ресурси.
Вятърна енергия
Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на
електроенергия с вятърни генераторни системи в типични по разположение
местности. Досегашните изследвания по въпроса за енергийния потенциал на
вятъра показват, че в страната съществуват обективни възможности за
развитието на ветроенергетиката.
Малките вятърни генератори са най-добрата инвестиция за собствениците на
къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес в общините-
малки предприятия и други.
Предимствата на малките вятърни генераторни системи са:
- Спестяване на разходи за електрическа енергия, което е основната причина
за покупка на подобна система.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 дек 2021 в 13:48 учител
 
Подобни материали
 

Земетресения

14 дек 2007
·
652
·
9
·
1,204
·
186
·
3

Земетресенията са разтърсвания на земната повърхност,причинени от внезапното освобождаване на натрупана енергия в земните недра. Земетресенията са стихийни природни бедствия ,които стават внезапно и неочаквано тук или там по земната кора...
 

Топлинно излъчване


Топлинното излъчване е електромагнитно излъчване, възбуждано за сметка на енергията на топлинното движение на атомите и молекулите. Всички тела, нагрети до достатъчно висока температура, излъчват светлина. Например, всяко твърдо тяло, нагрято до...
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
42
1
1 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Алтернативни източници на енергия

Материал № 56291, от 10 дек 2007
Свален: 516 пъти
Прегледан: 156 пъти
Качен от:
Предмет: Геодезия
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 761
Брой символи: 7,092

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Алтернативни източници на енергия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения