Големина на текста:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”-
БЛАГОЕВГРАД
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
=======================================================================================================
Катедра: ТОПО
Р Е Ф Е Р А Т
Дисциплина: Дидактическо прогнозиране и моделиране
На тема:
Същност на прогнозирането и моделирането в учебната
дейност
Изготвил: Ръководител:
Радостина Радкова доц. С. Плачков
специалност: ”ПОТТ ”
II курс, редовно обучение 2009-2010г.
фак.№ 0818225
Благоевград,
19. 04. 2010г.
1.Същност на моделирането
В науката под моделиране се разбира по-елементарна система, която се
използва като заместител на по-сложната система (оригинал), за да се изучи
по-добре оригиналът по пътя на аналогията. Под моделиране се разбира
методът, с чиято помощ се изследват предметите и явленията чрез модели.
Моделът е изкуствено, но изоморфно на действителността възпроизвеждане
на отделни съществени страни на предметите и явленията. При всички случаи
той е опростяване, приближение и схематизиране на действителността.
“Моделът е изкуствено създаден обект във вид на схема, чертеж,
логико-математическа формула, физическа конструкция и т.н., който,
бива аналогичем (сходен, подобен) на изследвания обект...изобразява и
възпроизвежда в по-прост, умален вид структура, свойствата,
взаимовръзките и съотношенията между елементите на изследвания
обект, чието непосредствено изучаване е свързано с някакви трудности,
с големи разходи на средства и енергия или е просто недостъпно и с
това се облекчава процесът на получаването на информация за
интересуващия ни предмет.” [1]
Познавателната сила на моделирането се основава на широко
използване в изследванията на логическите операции сравнение и
аналогия, които могат да изпълняват не само обяснители, а и
прогностични функции. Моделът е спомагателен обект избран или
преобразуван за познавателни цели, който дава нова информация за
основния обект (оригинала). Чрез своята опростена структура моделът
позволява да се проникне в дълбоката същност на основния обект, да се
разкрият взаимовръзките и съотношенията между неговите елементи.
В дидактиката широко приложение има нагледно-образното,
описателното моделиране. Напоследък се правят опити за логико-
символично, математическо моделиране на отделни страни на
обучението. Така например успешно се използва теорията на графите
за разкриване на вътрешнопредметните и междупредметните връзки на
учебното съдържание. Възможностите за такова моделиране обаче са
много ограничени поради изключителната сложност и динамичност на
дидактичските процеси и явления.
Голяма познавателна стойност имат моделите-хипотези,
мисловните експерименти и други с помоща на които не само могат да
се обяснят взаимовръзките между различните страни и компоненти на
процеса на обучението, а и да се открият и нови зависимости. [2]
2
2.Видове и функции на моделирането.
2.1.Видове моделиране.
Разграничават се няколко вида моделиране: предметно, физическо,
електронно-цифрово и знаково моделиране. Знаковото моделиране се
означава с математически или логически средства.
С развиването на кибернетиката значението на моделирането
нараства чувствително, тъй като тя разшири твърде много кръга на
явленията, които може да се моделират. В това отношение особено
значение придоби възможнистта да се моделират различни форми на
умствена дейност. Моделирането е тясно свързано с експеримента, с
абстрахирането, идеализацията, синтеза, анализа и конкретизацията. То
е важен момент при формулирането на хипотези.
2.2.Функции на моделирането
Моделирането може да изпълнява важна гносеологична функция в
процеса на експериментирането на дидактическите явления. Често пъти
дори самоте експерименти се извършват под влияние на идеи, свързани
с моделирането на явленията.
Моделирането изпълнява особено ползотворна интерпретаторска
функция. Интерпретаторската функция какро и всяка друга функция,
зависи както от характера на самия модел, така и от тези цели и задачи,
които поставя изследователят в процеса на познанието.
Обяснителна функция се състои в разкриване естеството на
обясняваното явление, в показване на подчинеността на явлението на
дадени закономерности. Обяснителният модел има по-висока стойност
от описателния и измерителния модел.
Прогностичната функция на моделирането включва такива
научноизследователски операции, които ни дават данни за все още
несъществуващи или все още непознати страни и особености на
изследваните дидактически явления. Тази функция осигурява
възможностиз за научно предвиждане.
Критерийната функция на моделирането е свързана с възможността
да се проявява истинността на знанията ни за оригиналните
дидактически явления. Важна особеност на тази функция е това, че тя
се изпълнява успешно, когато експериментално се оперира с модела.[3]
Моделите имат важни познавателни функции, защото представят
съществените елементи или свойства на оригиналните обекти и по този
начин подпомсгст по-задълбоченото опознаване на дейстеителността, а
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на прогнозирането и моделирането в учебната дейност

В науката под моделиране се разбира по-елементарна система, която се използва като заместител на по-сложната система (оригинал), за да се изучи по-добре оригиналът по пътя на аналогията. Под моделиране се разбира методът, с чиято помощ се изследват...
Изпратен от:
radi_1102
на 2010-10-28
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помощ ДИДАКТИКА ! спешно !!!
добавена от audipowerw12 13.03.2014
0
39
изисквания,начини и средства за правилното отглеждане на детето
добавена от - 23.05.2012
0
13
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Същност на прогнозирането и моделирането в учебната дейност

Материал № 560219, от 28 окт 2010
Свален: 91 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,358
Брой символи: 8,844

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на прогнозирането и моделирането в учеб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала