Големина на текста:
   
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ
СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛНОСТ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Изготвил:
Жулиета Иванова Стоилова 
Фак 07111025
СпециалностПублична администрация 
Група:  1 
Курс :  4
ГрБургас
1
   Избрах да проведа летния си стаж в община Бургастъй като 
Бургас е моя роден град и се интересувам от дейностите 
извършващи се на територията на общината и нейното развитие
Интересувам се дейностите извършвани от общинските служители 
– кметзаместник кметовесекреатркметове на кметства
общински съветницизащото се обучавам за евентуален държавен 
служител и е необходимо да се запозная от близо с с техните 
правомощиякомпетентностдейностиСтажът ми в община Бургас 
се състоя в периода от 23.08.2010гдо 10.09.2010г . Запознах се с 
устройствения правлник на общинатаосновните функций на 
кмета,  администрацията и общиснкия съвет на Бургаскато в 
отчета си ще приложа най­важните им дейности и финкций
   Община Бургас е разположена в Югоизточна България на Черно 
море и е с територия от около 48 200 хектара.  Град Бургас е 
четвъртият по големина град в БългарияОбщината включва още 
14 населени места.  Градове и села в община БургасГрад Бургас
Село БратовоСело БрястовецГрад БългаровоСело Черно море
Село ДимчевоСело ДрагановоСело ИзворищеСело Маринка
Село МиролюбовоСело РавнецСело РудникСело Твърдица
   
   Общинската администрация обхваща кметазаместник кметовете
секретаря на общинатаспециализираните изпълнителни органи и 
останалия персонал на общинатаОбщинската администрация има 
предназначението да осъществява изпълнителни функции на 
местното самоуправлениеда насочваорганизираконтролира и 
координира дейностите в сферата на социалното управление
Секретарят на общината организира цялостната дейност на 
общинската   администрация.  Той  отговаря  и  за организационно­
техническото   обслужване   на   отделните   общински   служби
Секретарят   организира   деловодството   в  общината   и   общинския 
архив.   Той   отговаря   пряко   за   дейността   на   службитепо 
гражданската администрация и административното обслужване
   
   Кметът разполага с обща компетентностПри упражняване на 
своите правомощия кметът се явява едновременно в качеството си 
на   орган   на   местното   самоуправление   в   общината   и 
административен  орган   на  държавата.   Правомощията  на   кмета 
2
най­общо могат да се групират в две основни групиЕдната група 
са публичноправните правомощияТе биват организационни
свързани   с  възможността   му   да   координира   и   ръководи 
цялостната изпълнително­разпоредителна дейност на общината и 
да  организира  изпълнението   на  общинския  бюджет;   контролни 
правомощия  върху  дейността  на  останалите  кметове  на 
територията   на   общината   и   общинската   администрация;   и 
задължението на кмета в качеството му на изпълнителен орган на 
общината да налага административни наказания при констатирани 
нарушения на актовете  на общинския  съвет и  общинската 
собственостВтората група са частноправните правомощиякоито 
произтичат   от  участието   на   общината   като  юридическо   лице   в 
гражданския оборот и са уредени в ЗМСМА и ЗОССпоред закона 
кметът   представлява   общината   като   юридическо   лице   в 
гражданския оборотКметът може да сключва договори от името 
на общината касаещи управлението и разпореждането с общинска 
собственостКметът може да контролира и актовете издавани от 
общински съвет по ред и условия предвидени в ЗМСМА.
Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на 
общинатаНазначава и освобождава от длъжност заместник­
кметовете на общинатакметските наместнициръководителите на 
звената на издръжка от общинския бюджетначалниците и 
служителите в общинската администрацияДейността на кмета се 
подпомага от тях и от общинския съветТой отговаря за 
опазването на обществения редкато за осигуряването му издава 
писмени заповедизадължителни за началниците на съответните 
полицейски   служби Кметът  организира   изпълнението  на 
общинския бюджет;  организира изпълнението на дългосрочните 
програми организира  изпълнението  на  актовете  на  общинския 
съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два 
пъти годишноорганизира изпълнението на задачитекоито 
произтичат от законитеот актовете на президента на републиката 
и на Министерския съветорганизира и ръководи управлението 
при  кризи  в  общината.  Кметът   възлага  изпълнението  на  свои 
функции  на кметовете на кметствата и  районитекоординира  и 
осъществява контрол за целесъобразността и 
законосъобразността   при   тяхното   изпълнение.   Осъществява 
контрол  по законосъобразността  на  актовете  и  действията  на 
кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага 
предвидените административни наказания.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2020 в 10:25 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - МИП, специалност - Политология, випуск 2020
03 юни 2020 в 14:16 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
29 май 2020 в 17:54 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Публични финанси, специалност - Публични финанси, випуск 2020
22 май 2020 в 14:34 ученичка на 23 години от Сливница - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
207

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,755
·
65
·
12,470
·
1,619
·
3
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
672

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
127
4
1 мин
27.02.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Доклад (отчет) за проведен летен стаж в Община Бургас

Материал № 560123, от 28 окт 2010
Свален: 1,144 пъти
Прегледан: 1,655 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,268
Брой символи: 8,098

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доклад (отчет) за проведен летен стаж в Община  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала