Големина на текста:
Музикотерапия
Изкуството в най-общ смисъл е претворяване на действителността в
художествени образи. То е умението за представяне на определена информация на
зрителя или слушателя посредством една от формите на естетическо възприятие и
възпроизвеждане на света. То е също така форма на обществено съзнание и
съставна част от културата на човечеството. Продукт е на различни човешки
дейности като например живопис, графика, музика, кинематография, театър, балет,
опера, литература и други. Клонът на философията, който се занимава с
изкуството, се нарича естетика. Енциклопедия Британика дава следното
опеделение на изкуство:"Използването на умения и въображение в създаването на
естетични обекти и среди, които могат да бъдат споделени с други". Лев
Толстой определя изкуството като средство за комуникация между хората.
Изкуството се прилага и в психологическата работа, като ефективен начин за
преодоляване на проблемите на хората, които търсят помощ. Изкуството навлиза в
психологическата работа в средата на миналия век. Терапията чрез изкуство се
нарича арт терапия.
"Арт терапия е използването на художествени средства за себе-изразяване и
себе-осъзнаване в присъствието на обучен арт-терапевт. Клиентите, които биват
насочени към арт-терапевт не се нуждаят от предишен опит или умения в областта
на изкуствата; арт-терапевтът, от своя страна, не се стреми да направи естетическа
или диагностична оценка на изображенията, създадени от клиента. Главната цел на
практикуващия е да помогне на клиента да постигне промяна и развитие в
личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и
подкрепяща среда.
Връзката между терапевта и клиента е от ключово значение; и все пак арт
терапията се различава от другите психологически терапии в това, че тя е
тристранен процес между клиента, терапевта и изображението или артефакта. Така
тя предоставя възможност за изразяване и общуване и би могла да бъде особено
полезна за хора, които се затрудняват да изразяват своите мисли и чувства
вербално.
Арт-терапевтите имат добро разбиране за същността на хуожествения процес,
подплатено със солидни познания в областта на терапевтичната практика и работят
както с групи, така и с индивиди в различни условия - било то институционално
или в контекста на общността - като например: психиатрични заведения, помощни
училища, детски и фамилни центрове, центрове за палиативни грижи, затвори и
т.н. (...) Работата на арт-терапевта е понякога истинко предизвикателство; тя
изисква умение и чувствителност и, следователно, онези, които биха искали да се
реализират в областта на арт терапията трябва да бъдат зрели и гъвкави хора. (...)"
1
Цитатът е по уебсайта на Асоциацията на британските арт-терапевти
Както изкуството има различни разновидности, така и арт терапията има
различни направления – музикотерапия, драматерапия, терапия чрез танци, терапия
чрез движение, терапия чрез изобразително изкуство и т.н. Аз ще се спра по
подробно на музикотерапията.
„ Музиката е най-поетичното, най-могъщото, най-живото
от всички изкуства.”
Хектор Берлиоз
Музикотерапията е подход, в който музиката се употребява за немузикални
цели. Намира приложение в соматичната медицина, кинезитерапията и особено и
най-вече в психологическата работа.
Според Теодор Попов (Терапия и профилактика чрез изкуство”) в момента
музикотерапията е най-популярната, най-често прилаганата и най-разпространия
вид арт-терапевтична дейност и практика за лечение и профилактика посредством
въздействието чрез изкуство. Този феномен може да се обясни с разкритото още в
древността свойство на музиката да действа на отделния човек, а и на групи хора –
успокояващо, отпускащо, хармонизиращо. Разбира се, не всяка музикална творба,
не в еднаква степен и със същата насоченост действа на хората. Но е факт
ралксиращото въздействие на музиката, най-прякото и отношение за постигането
на равновесие между физиката и психиката на индивида, за разрешаване на
вътрешни конфликти и противоречия, по посока на душевния мир, при
взаимоотношенията с околните и заобикалящата среда и т.н. Също така още от
древността учени и медици са разкрили и качеството на музиката не само да
облагородява и хармонизира, но и да лекува в директния смисъл на това понятие.
През вековете се натрупва солидна практика и изследователска дейност, разработва
се теорията за музикотерапията и конкретните видове арт-терапевтични техники за
нейното приложение, все повече се разширява спектъра на нейното въздействие
като терапевтично, профилактично и превантивно средство.
Музкиката – средство за хармонизация и лечение, познато от
древността
Силата на музикалното въздействие е било обект на наблюдение и на прозрение
още от незапомнени времена. В достигналите до нас предания, митове и легенди,
както и в религията на редица народи можем да открием факти за това как
музиката влияе конкретно върху хората, върху техните действия и постъпки, върху
емоциите и изживяванията. Например в Стария завет на Библията съществуват
текстове, според които със своето свирене на арфа Давид подчинява Заул.
Митичният тракийски поет, музикант, певец лечител и прорицател Орфей пък
свирейки на лира укротява и хора, и животни и въздейства на страсти и емоции.
Съществуват още редица примери за силата на музиката в митичните предания, но
няма да се спираме на тях.
2
Според проф. д-р Фридрих Оберкоглер, „музиката винаги е била съществена
съставка в най ранните магично-митични целебни ритуали при лечението на
душевно-духовни, както и на телесни заболявания”. Затова още от древността,
според Константин Сельченок, „именно музиката е играла особена творческа роля
в качеството си на управляващ фактор, позволяващ на Магове и на Просветени да
осъществяват духовно владетелство над хората”, „Във всички времена тя се е
признавала като най-тайнствения, най-загадъчния и най-невъобразимо изтънчения
фактор за развитието на живата природа”.
Може би най-ранните сведения за въздействието на музиката като лечебно
средство и за изследването на този феномен датират от третото столетие преди
Христа, когато гръцкият лекар Хиерофилис от Халкедон прави опити да установи
връзка между музикалния ритъм и пулса на хората. По-късно със сходни
изследвания се занимават и арабски лекари.
През Средновековието в Западна Европа се срещат множество сведения за
използването на музиката като средство за лечение, което през вековете придобива
все по-голяма актуалност. Например в Южна Италия използвали тарантелата при
ухапване от черен паяк, а през XVII век французинът Рьокамие предписва
слушането на тамбурин при лошо хранозмилане. Испанският крал Филип VI бил
лекуван от депресивни състояния и хипохондрия с пеене на прочутия тенор-кастрат
Фаринели, който е също и композитор.
Музикалнта терапия като област на познанието, научна дисциплина и
практика
Според автора на „Големия речник на музиката” Фридрих Хирш (Берлин,
1996г., 119, стр.308): „Музикотерапията – това е медицинско-психологически
метод за лечебно въздействие и третиране при психични смущения с помощтта на
музиката”.
В днешно време феноменът за безспорните лечебни свойства на музиката е
доказан факт, неподлежащ на никакво съмнение. Благодарение на техническия
прогрес и на разработените апарати в медицината, учените имат възможност да
измерят най-прецизно и точно настъпващите изменения в човешкия организъм
благодарение на едно или друго външно въздействие. Така се установяват и
апаратурно конкретните позитивни промени, които настъпват при пациентите при
въздействието на музика – върху кръвното налягане, за ускоряване или забавяне на
дихателния ритъм, за повишаване на муслулния тонус, на влажността на кожата и
др. Вече е научно доказано, че „музиката притежава способността да пресъздава в
многообразни нюанси сложните човешки чувства, мисли и преживявания, което и
позволява с голяма сила да въздейства преди всичко върху емоционалната, а оттам
и върху интелектуалната и волевата сфера на личността”. Положителното влияние
на музиката върху вегетативната нервна система се доказва чрез експериментални
проучвания посредством електрокардиограми, електроенцефалограми,
електромиограми и т.н. Учените доказват по експериментален път, че някои
чувства, като например радост, тъга, любов, копнеж могат да се събудят от
музиката, но не и гняв, страх, ревност, завист.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Музикотерапия

Музикотерапията е подход, в който музиката се употребява за немузикални цели. Намира приложение в соматичната медицина, кинезитерапията и особено и най-вече в психологическата работа....
Изпратен от:
vaqq
на 2010-10-26
Добавен в:
Реферати
по Педагогическа психология
Статистика:
273 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Експеримент с музика

06 ное 2008
·
185
·
7
·
1,496
·
153

Проведен е екаперимент с хора, които слушат музика и е отчетено влиянието върху тяхното внимание.
 

Изследване на вниманието в ПУВ и НУВ

21 дек 2007
·
467
·
11
·
2,233
·
4
·
3

В реферата се представени методи за изследване на вниманието на деца от предучилишна и начална училищна възраст. Приложени са и тестове.
 

План – конспект на педагогическата ситуация


Пример как се прави план-конспект за дадена педагогическа ситуация.
 

Музикотерапия


За влиянието и ролята на изкуството върху здравата и болната личност се знае от отдавна. При арттерапията се наблюдава засилване на вярата в собствените сили у пациентите и подтискане на комплексите за малоценност. Постига се трениране на волята...
 

Лечение с музикотерапия

25 ное 2011
·
179
·
4
·
1,924
·
284
·
1

Музикотерапия е използването на музика и/или музикални елементи (звук, ритъм, мелодия или хармония) от страна на квалифициран музикотерапевт, при работата му с клиент или група в процес, чиято цел е да подпомогне...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Музикотерапия

Материал № 559535, от 26 окт 2010
Свален: 273 пъти
Прегледан: 317 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,588
Брой символи: 15,871

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Музикотерапия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала