Големина на текста:
Основни видове избирателни системи: мажоритарни избирателни системи;
пропорционални избирателни системи (размер на избирателния район,
преференциален глас, единичен преносим глас); смесени избирателни системи.
Българска избирателна система.
Различните избирателни системи, като способ за определяне на
резултатите всъщност са законодателно регламентирани специфични методи и
процедури за определяне на кандидатите, които са спечелили изборното
състезание. Спецификите на тези методики определят същността и наименованието
на избирателната система. Съдържанието и същността на всяка избирателна
система за определяне на изборните резултати са обусловени от типа на социалната
организация, от характера на реално установения политически режим, от степента
на развитие на парламентарната демокрация и не на последно място от интересите
на управляващите които чрез законодателството регламентират способите за
определяне на резултатите от изборите.
Динамичното развитие на тези фактори винаги има за последица
промяната в реда на организацията на изборите и начина на определяне на
резултатите от гласуването. Както показва историческия опит смяна на типа на
политическата система винаги води до промяна на избирателната ситемна.
Избирателната системна се сменя или променя и в резултат на съществени
изменения в характера на политическия режим в рамките на съществуващата
политическа система.
Както показва световната практика, въпреки всички усилия да се намери
формула за справедливо определяне на изборните резултати и разпределяне на
мандатите такава не съществува, защото е невъзможна. Никога всички гласове не
могат да имат реално влияние (тежест) при избора на политическо
представителство, т.е никога всички депутати в парламента или друг колективен
изборен орган не са избрани с еднакъв брой гласове. Винаги при всички методи за
разпределяне на мандатите по пропорционалната система остават неоползотворени
(остатъчни) гласове.
Исторически първа е била прилагана мажоритарната избирателна
система. И сега повече от 90 държави в света се прилага тази система. Тя е по-
лесно разбираема за избирателя. Класическия вариант е – избора в едномандатен
район, в които от няколко кандидата избирателят трябва да гласува само за един от
тях, по свое предпочитание. Избран е този кандидат, който получи абсолютно или
относително мнозинство от подадените гласове. При нужда се провежда втори тур.
Изборния резултат се определя чрез елементарни аритметични пресмятания.
По-късно с установяването на развити партийни системи се създават
условия за прилагане на пропорционалната избирателна система или системи,
които съчетават белезите на двете смесени избирателни системи. Докато
мажоритарната система е приложима в два основни варианта с няколко различни
нюанса - а абсолютно или относително мнозинство; с един или с два тура; в
едномандатни или многомандатни избирателни района, то пропорционалната
система разкрива много по големи възможности за различни варианти на
приложение.
Мажоритарни избирателни системи
1
При Мажоритарната избирателна система в нейния класически вид
решаващ фактор са личните качества на кандидата. Но в съвременните
общества тази система е партизирана, поради наличието на силни партии и развити
партийни системи. Мажоритарната избирателна система дава по-големи
възможности за създаване на относително по-стабилен парламент,но това става за
сметка за значителен брой неоползотворени гласове, подадени за неизбраните
кандидати. При мажоритарната избирателна система избран е кандидатът или
кандидатите, които са получили абсолютно или относително мнозинство от
гласовете. В съвременните избирателни системи на първи тур преобладаващо се
прилага избора с абсолютно мнозинство. На втори тур за избран се счита кандидата
получил най-много гласове. Гласовете подадени за неизбраните кандидати нямат
абсолютно никаква стойност. На първи тур при изискващо абсолютно мнозинство
тези гласове теоретично могат да бъдат 50% минус 1 глас. При мажоритарната
избирателна система с относително мнозинство тези гласове могат да бъдат много
повече. При относителното мнозинство за избран се счита кандидатът или
кандидатите, който са получили най-голям брой действителни гласове в сравнени с
другите кандидати.
Мажоритарния избор, с едно или повече гласувания може да се проведе
е в едномандатни избирателни райони (избира се един представител от района)
или в многомандатни избирателни райони (когато от избирателния район се
избират повече от един представител).
По едномандатни райони се произвежда изборът в Британската камара
на общините, за Националното събрание на Франция и др. Мажоритарният избор в
едномандатните райони може да бъде с относително или абсолютно мнозинство.
Изборът с относително мнозинство е известен като “Уестминистърски” и се
прилага в Англия и други страни. Това е системата на “първия оказал се избран” т.е
този кандидат, който е получил най-много гласове в сравнение с другите, е избран
за депутат. Изборът по тази система се произвежда в един тур. Изборът с
относително мнозинство на първи или на втори тур по своята същност е квази-
избор, защото избран може да се окаже, кандидатът който е получил само 20% от
всички гласове.
В страни като Украйна, България (в избори за ВНС) и други, на втори
тур участват първите двама (балотаж) получили най-много гласове на първи тур.
Избран на втори тур е кандидатът, който е получил най-много гласове т.е
относително мнозинство от гласовете на избирателите участвали в гласуването. На
втори тур изборът е ограничен и поради тази причина обикновено участват по-
малко избиратели.
В едномандатните райони обикновено всеки избирател има един глас, но
може да се прилага и “алтернативен вот”. Той се използва в Австралия, бил е
използван известно време в Канада и др.държави. В листата са вписани всички
кандидати. Всеки избирател гласува за един кандидат, заедно с това посочва в
избирателната бюлетина и други кандидати като свое второ, трето и т.н
предпочитание (преференциално гласуване). Кандидатът е избран, ако получи
абсолютно мнозинство от първите предпочитания. Ако никои не е получил
необходимото мнозинство, кандидатът получил най-малко гласове от първото от
първото отбелязано в листата предпочитание се отстранява, а неговите гласове се
2
прехвърлят на останалите кандидати. За избран се обявява кандидатът, които чрез
добавените гласове е получил абсолютно мнозинство. Ако никой кандидат и тогава
не получи необходимото абсолютно мнозинство се преминава към низходящо
следващите предпочитания и т.н.
Предимство на тази система е възможността на всеки избирател да
изрази своето отношение към всички кандидати като ги подреди според своите
предпочитания.
Мажоритарен извор в многомандатни райони се произвеждат във
Виетнам, Мали – част от състава на Националното събрание и др. По тази система
обикновено се гласува с блокирана (неизменяема) листа, в която са включени
толкова кандидати колкото са отделните мандати за района. Партийната листа
получила абсолютно или относително мнозинство взема всички мандати в
избирателния район. С партийни листи се в многомандатни райони по
мажоритарната ситемна се гласува в 12 държави. От тях в 4 се избира с абсолютно
мнозинство – Камерун, Виетнам, а в 8 е достатъчно относително мнозинство
(Филипините, Сирия и др.). При мажоритарен избор в многомандатни райони се
прилага системата на “ограничения глас” или “комулативния глас”, за да се
осигури представителство на малцинствата и особените социални групи. При
ограничения глас всяка листа включва по-малко кандидати от депутатските места,
които са определени за района. При тази ситемна никоя партийна листа не може да
вземе всички мандати. Малцинствата получават останалите мандати. Такава
система се прилага в Хърватско, Пакистан, Сингапур и др.
Комулативният глас дава възможност на избирателите от малцинствата
да обединят гласовете си, за да изберат свои депутати. Избирателят разполага с
толкова гласове колкото са мандатите в избирателния район, но той може да даде
повече от един глас за кандидат, който предпочита.
При мажоритарната система със съставни листи чрез
панаширане(panachage),избирателят може да състави сам листата като
подбере кандидати от различни партийни листи. По този начин се осигурява
персонализация при гласуването с листи, т.е избирателят гласува не за партийна
листа, а за кандидати, които той предпочита, независимо от тяхната политическа
принадлежност. Панаширането се прилага в Монако при избор на Национален
съвет.
Специфична е системата на единичен вот, прилага се при мажоритарен
избор с един тур, в многомандатни избирателни райони. Избирателят разполага с
един глас, той може да гласува само за един кандидат. Избрани са кандидатите
получили най-голям брой гласове. Тази система се прилага в Китай и Япония.
В някои страни мажоритарния избор на състава на парламента е съчетан
със заемането на депутатски места чрез назначаване или по право. Това са
способи, чрез които се цели да се внасят корекции в състава на парламента
независимо от волята на избирателите.
Предимствата на мажоритарната избирателна система е в нейната
простота и разбираемост за избирателите. Чрез нея се създават стабилен
парламент и правителство. Избирателят гласува за онзи кандидати, които са
изявени личности, притежаващи необходимите политически и морални качества.
Освен това мажоритарната избирателна система стимулира коалирането или
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 сеп 2021 в 19:10 потребител
 
 

Основни видове избирателни системи

Материал № 559532, от 26 окт 2010
Свален: 95 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,258
Брой символи: 21,309

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни видове избирателни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала