Големина на текста:
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА
Код на учебната
дисциплина:
Общ хорариум
(часове):
240Кредити:8
1998743
Аудиторна
заетост
Извънаудиторн
а заетост
Аудиторна
заетост
Извънаудито
рна заетост
451951,56,5
Специалност:За образователно-
квалификационна
степен:
Форма на обучение:
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКАБАКАЛАВЪР ЗАДОЧНО
Статут на
дисциплината:
Брой часове в седмица:
Учебна
година:
Първа
Задължителна 45+0 Семестър: 1
Факултет: Катедра:
Педагогически факултет Педагогика
Лектор:
Доц. д-р ПЕНКА КОСТОВА
2. УЧЕБНИ ФОРМИ
Аудиторна заетост:
часов
е
кредит
и
Извънаудиторна
заетост:
часов
е
креди
ти
Лекции
451,5
Консултации
(работа с преподавател)
301
Семинарни занятия
(упражнения)
Самостоятелна работа
752,5
Курсова работа
903
Практикум
Реферат
3. ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО
ДИСЦИПЛИНАТА
Форма на проверка% от оценката
Тестова проверка
Активно участие в часовете
10
Презентация, реферат
20
Изпит60
СЪСТАВИЛ: ПРОВЕРИЛ:УТВЪРДИЛ:
Доц. д-р Пенка Костова
Ръководител катедра:
Доц. д-р Живко Карапенчев
Декан:
Доц. Пламен Легкоступ
дата: 05.04.2005 г.дата: : 28.04.2005 г.дата: 10.05.2005 г.
Име на файла: OD 2-01-03_1.docДата на отпечатване: 01.04.2005 г.Версия: 1 Страница 1 от 9
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Присъствие в час 10
ОБЩО: 100%
4. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на
теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието
като социален феномен. Студентите следва да придобият задълбочени знания
за съдържанието, структурата и управлението на възпитателния процес, за
класически и съвременни принципи, методи и форми на работа. Студентите
следва да познават специфичния потенциал, функции и средства на различните
възпитателни фактори - семейство, училище, социални общности, масмедии
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Студентите следва да имат познания по: философия, психология, етика,
история
6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва
да знаят и могат:
да осъзнават значимостта на факторите наследственост, социална и природна
среда, възпитание и обучение за развитието на личността; да познават
закономерностите на процесите на социализация и възпитание; да открояват
съдържателните компоненти и направления на възпитанието, адекватните
методи, форми и средства; структурата и функциите на възпитателната система;
както и възпитателните функции на социалния педагог
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
?Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)
?Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове
?Приложение 3: Тематичен план на семинарните занятия и практикуми по
учебни часове
?Приложение 4: Конспект за изпит
?Приложение 5: Библиография за курса и изпита
?Приложение 6: Автобиография на преподавателя (CV-EU)
?Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)
Теорията на възпитанието е относително самостоятелна научна област и
учебна дисциплина, резултат от развитието и диференциацията на
педагогическото познание. Същевременно на нея са присъщи комплексно-
интегративния характер и функции на цялото човекознание, имащо отношение
към характера и процесуално-дейностната същност на явлението възпитание.
Име на файла: OD 2-01-
03_1.doc
Дата на отпечатване:
01.04.2005 г.
Версия: 1Страница 2 от 9
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Курсът е структуриран в три части. В първата част са представени общите
основи на теорията на възпитанието. Студентите придобиват знания за
основните понятия и категории, за функциите и задачите на теорията на
възпитанието, проследява се историческата обусловеност и еволюцията в целта
на възпитанието. Изясняват се възпитателният процес и самовъзпитанието,
общуването, принципите, съвременните възпитателни парадигми, методите и
формите на възпитание. Във втората част се разработват основните компоненти
на възпитанието - техният хуманистичен характер и значение, особености,
задачи и съдържание, основни сфери и средства. В третата част се очертава
възпитателната система и специфичната роля на отделните възпитателни
фактори. Отделено е внимание на българската традиция във възпитанието и на
алтернативни идеи, концепции и теории за възпитанието и образованието.
?Приложение 2: Тематичен план на лекциите и семинарните занятия по
учебни часове
Раздел Първи: Общи основи на теорията на възпитанието
1. НАУЧЕН СТАТУТ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО
1.1. Предмет и обект на теорията на възпитанието
1.2. Основни понятия и категории
1.3. Функции и задачи на Теорията на възпитанието
1.4. Теорията на възпитанието в системата на педагогическата наука и връзката и с
другите науки
1.5. Източници за развитието на Теорията на възпитанието
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО
2.1. Същност и значение на методологията и нейния плурализъм при теорията на
възпитанието
2.2. Основни философски школи при плуралистичната методология на теорията на
възпитанието
2.3. Единство на плурализма и монизма при методологията на теорията на
възпитанието
3. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА
3.1. Същност на развитието
3.2. Биологичното и социалното в развитието
3.3. Наследствеността като фактор за развитието
3.4. Средата като фактор за развитието
3.5. Възпитанието и обучението като фактори за развитието
4. ВЪЗПИТАНИЕТО КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
4.1. Поява и обществено-историческа обусловеност на възпитанието
4.2. Възпитанието като педагогическо явление
4.3. Материални и духовни детерминанти на възпитанието
4.4. Интегративни връзки и зависимости между възпитанието и другите
надстроечни явления
4.5. Възпитанието като приемственост между поколенията
5. ДЕТЕТО КАТО СУБЕКТ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО
5.1. Същност и пътища за формиране на човешката личност
5.2. Периодизация на детството и особености на развитие на децата в различните
Име на файла: OD 2-01-
03_1.doc
Дата на отпечатване:
01.04.2005 г.
Версия: 1Страница 3 от 9

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конспект по теория на възпитанието

Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
Изпратен от:
SLaDKoTo_
на 2010-10-18
Добавен в:
Конспекти
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
141 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Физическото възпитание в училище като възпитателен фактор
добавена от djudjinkaa8480 31.12.2014
0
74
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Възпитателен процес


Материала е предназначен за студенти с педагогически профил...
 

Възпитателна система. Възпитателен процес


Съществуват много и най-различни определения за системата и съвременните автори, когато говорят за система, говорят за неща, които имат своята същност, съдържание, структура, функции и т.н. много от тях говорят, че възпитателната система е сложно...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
3
8 мин
27.10.2021
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Конспект по теория на възпитанието

Материал № 557271, от 18 окт 2010
Свален: 141 пъти
Прегледан: 858 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Конспект
Брой страници: 9
Брой думи: 1,951
Брой символи: 14,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конспект по теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала