Големина на текста:
ТЕМА: Проблемът за авторството, приоритета и формита на цитиране.
Авторско право при препечатване и превод. Бележки под линията и в края на
текста. Изготвяне на библиография. Резюмета, анотации.
1.ПРОБЛЕМЪТ ЗА АВТОРСТВОТО, ПРИОРИТЕТА И ФОРМИТЕ НА
ЦИТИРАНЕ.
1.1Авторството
Изключителното право на автора да използва създаденото от него
произведение на литературата, изкуството или науката, или да разрешава използването
му от други лица е основният елемент на авторското право.
Същността на това изключително право, признато без изключение от
авторскоправните законодателства, не носи в себе си негативен характер. С други думи,
неговата цел е да отстрани от използването на произведенията всички останали субекти
освен автора. Истинското му предназначение е да гарантира използването на
произведенията от обществото по начин съответстващ на техните създатели, да осигури
признаването на автора, запазването на неговата индивидуалност, като доведе до
знанието на аудиторията произведение без изменения и по този начин да допринесе за
културното развитие на обществото.
Авторското право възниква за автора със създаването на произведението.
Авторското право е призната, гарантирана и ограничена от правния ред
изключителна власт върху едно произведение на литературата, науката или изкуството.
Тук се оставя определянето на правото чрез неговото съдържание. Така се
избягват безкрайни спорове (още преди да бъде уточнено за какво става дума), колко и
кои правомощия от това съдържание са необходими, как да бъдат формулирани, които
са съществени, как някой може по определение да бъде титуляр на нещо с празно
съдържание и пр.
Според прилаганото определение:
Авторското право е преди всичко власт
Тази власт е призната и гарантирана от правния ред
Тя е дадена винаги за едно произведение на науката, литературата или
изкуството и само тогава
Тя е изключителна
Та е ограничена.
- 1 -
Под власт се разбира способността да се накарат други хора да вършат неща,
които иначе вероятно не биха правили (или да се въздържат, когато иначе биха
действали).
Има разлика между власт и властване. Първото е възможност, способност за
определено произведение, а второто процесът на осъществяване на властта,
реализирано въздействие. Като всяко право и авторското е възможност (според
определение – власт). Неговото упражняване – процес на въздействие, материализиране
на възможността. Упражняването на едно право лежи на съвсем друга плоскост от
притежанието му и поради това никога не е елемент от неговото определение – затова и
авторското право е власт или в най-лошия случай възможност за властване, но не и
действие.
Тази власт е легално формална. Както при всяко право възможността е
призната и гарантирана от правния ред и съобразно неговото днешно състояние у нас –
преди всичко от писани норми (най-вече от тези в закона). Независимо от
своеобразието на правната система в една страна, авторското право като власт върху
произведение не зависи от дискрецията на лица и органи, а се управлява от
върховенството на правото. Липсва ли това върховенство, няма авторско право. Както
при всяко субективно право тази власт е компенсаторна. Впрочем резките граници
между принуждаваща компенсаторна и условна власт все повече се заличава с
тенденцията към увеличаване на относителния дял на втория и третия вид в
държавното управление. Въпреки това все още условно разграничаваме публичното
право – като уреждащо отношенията на принуждаваща власт, от частното право – като
уреждащо отношенията на компенсаторна власт. В центъра на тази власт стои едно
произведение на науката, литературата или изкуството. Липсва ли произведение,
липсва авторско прави негов титуляр). Неговото своеобразие определя
своеобразието на авторското право. В зависимост от вида на произведението се
видоизменят и правомощията върху него. Най-важните черти на произведението, които
предопределят облика на авторското право, са нематериалният му характер,
неопределеността му в пространството (убиквитет), възможността да се възпроизвежда
многократно и възможността да носи печалби (при това без да се похабява физически).
Авторското право е изключителна власт. Това означава, че само титулярът му я
притежава по отношение на определено отношение и той изключва всички други от
упражняване на същите въздействия, освен ако не съществува съавторство. Авторското
право върху произведение създадено от две или повече лица, им принадлежи общо
- 2 -
независимо дали произведението е неделимо цяло, или се състои от части, които имат
самостоятелно значение.
Авторското право е ограничена власт. То е винаги временно, а изначалната му
териториална ограниченост се преодолява с международни конвенции специални
норми в закона. Не е характерно правата да са ограничени по такъв начин в сравнение
със съществуването на благото, което стои в центъра им. Затова ограничеността е
съществен признак на авторското право.
1.1.1 Обекти на авторското право
Авторското право не е непременно право на авторите, но непременно е право
върху произведение. Това е благото, към което е насочена властта на титуляра на
правото. По традиция благата, по повод на които е дадено едно субективно право, се
наричат негови обекти, въпреки, че обект не е нищо по-различно от предмет.
Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и
науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвко и да е начин и в
каквато и да е обективна форма.
Текстът оставя впечатлението, че едно произведение е защитимо при наличие
на два признака:
да е издадено в обективна форма;
да е резултат на творческа дейност.
По-лесен изглежда въпросът за формата. Обективна е формата, която се
възприема чрез сетивата. И всяка форма, която се възприема чрез сетивата, е обективна.
Начинът на изразяване и видът на формата нямат отношение към нейната обективност,
стига те да се възприемат, а ако не – това не е обективна форма.
Като че ли законодателят е искал да каже нещо друго. Музикалните
произведения често се записват направо на касети, а програмите на електронно-
сметачни машини (ЕСМ) – само на дискети или други подобни носители. Ние не сме в
състояние да различим пряко със сетивата си една празна касета от една записана или
пък дали на две дискети има еднакви програми или различни. Можем обаче да измерим
магнитните различия в носителите чрез специални уреди, които ще ни се явяват по
зрителен път или чрез съответните устройства да чуем звуци или видим образи. Но под
прякото въздействие на формата на произведението не можем да бъдем поставени. И
въпреки това ЗАПСП, както проличава по-нататък закриля и тази форма. Нещо повече
– произведението, което възприемаме като идентично, често е закрепено в коренно
различни форми – например цифров и аналогов запис на една оратория.
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2020 в 10:01 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
10 дек 2019 в 08:17 студент на 36 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
12 фев 2019 в 21:32 в момента не учи на 21 години, випуск 2020
20 апр 2018 в 19:45 студент на 27 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
30 май 2016 в 12:49 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Книгоиздаване, випуск 2018
19 апр 2016 в 17:59 в момента не учи на 31 години от София
18 яну 2016 в 22:09 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - ПМХК, випуск 2016
24 юни 2014 в 23:23 студент на 41 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - balgarska filologiq, випуск 2014
21 мар 2014 в 13:22 ученичка на 30 години от Велико Търново - Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2009
14 дек 2013 в 13:42 ученичка на 27 години от Бяла - СОУ "Панайот Волов", випуск 2012
 
 

Проблемът за авторството, приоритета и формите на цитиране.

Материал № 555263, от 12 окт 2010
Свален: 49 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Правна социология, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 4,668
Брой символи: 29,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблемът за авторството, приоритета и формите  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала