Големина на текста:
За начинаещи: Системите за
управление на качеството
Брой 9, октомври 2008
Автор: инж. Цвятко Каменски
Какво е Система за управление на качеството (СУК)?
Това е система, която е създадена в организацията за постоянно
формиране на политиката и целите в областта на качеството, а също
така за постигане на тези цели. И така, преди всичко СУК е система, а
системата се характеризира със своето предназначение, структура и
състав на елементите и връзки помежду им.
Предназначение
Системата за управление на качеството има за цел да гарантира постоянното качество на
продуктите или услугите, предлагани от предприятието, за да бъдат удовлетворени
очакванията на потребителите/клиентите. А основната задача на системата е да не се
контролира всяка единица от продукта, а да се направи така, че да няма грешки в работата,
които биха могли да доведат до възникване на брак (лошо качеството на продукта или
услугата). Бракът винаги възниква при неправилни действия. А за да се избегнат те е
необходимо да се опишат верните действия за създаване на качествени продукти или услуги,
да се разработят инструкции по изпълнение на правилните действия и да се контролират тези
действия.
Структура
СУК се състои от следните елементи: организация, процеси, документи, ресурси.
По определението на ISO 9000, организацията е съвкупност от средства и хора с определени
отговорности, пълномощия и взаимовръзки.
Процес е съвкупност от взаимосвързани и взаимодействащи елементи на дейностите,
преобразуващи определени “входни данни” в “изходни”. При това “изходните данни” за един
процес обикновено се явяват “входни” на други процеси. Процесите в организациите като
правило се планират и се осъществяват при контролирани условия.
Важно значение в СУК има понятието процедура. Процедура е установен начин за извършване
на дейност или процес.
Документ информация (значими данни), която се съдържа на определен носител.
Документи на Системата за управление на качеството:
Заповеди и вътрешните правила на Организацията, които се отнасят към СУК
Програми за реализиране на проекти, съдържащи отговорностите на длъжностни лица
съгласно процедурите
Политика в областта на качеството - основни направления и цели на организацията в
областта на качеството, официално изразени от ръководството
Процедури на системата по качеството
Наръчник по качеството – документ, който изразява политиката в областта на
качеството и описващ системата по качеството
План по качеството – документ, определящ, какви процедури и съответстващи на тях
ресурси, кой и кога трябва да прилага към конкретен проект, продукт, процес или
договор
Работни инструкции, свързани с качеството
Ресурсите на СУКвсичко това, което обезпечава управлението на качеството (човешки,
материални, временни и др.).
С други думи, СУК е система, състояща се от организация, процеси, документи и ресурси, която
е насочена към изграждане на политиката и целите в областта на качеството, а също така и
към постигането на тези цели.
Какво е ISO?
ISO (International Organization for Standardization) – Международна организация по
стандартизация – обединение на националните организации по стандартизация. Целта на ISO
е развиването на принципите на стандартизация и разработване на базата на тези принципи на
стандартите, които способстват интеграционните процеси в различни области.
Принципът на разработване на стандартите ISO е сравнително прост. Инициативата за
създаване на нови стандарти произтича от организации, използващи стандарти (като правило
това са производители на продукти или услуги, които се нуждаят в интеграция с други продукти
или услуги). Тези организации формулират основните изисквания към стандарта и ги предават
на своите национални представители в ISO. В ISO се решава въпроса относно
целесъобразността на разработката на нови стандарти, и след положително решение се
определя технически комитет, на който предстои да разработи проекто-стандарт. Проекто-
стандартът се изпраща на членовете на ISO за преглед и оценка. След положителен резултат
от гласуването стандартът се приема като ISO стандарт.
Какво е серията ISO 9000?
Това е серията стандарти, отнасящи се към управлението на качеството, публикувани на 15
декември 2000г.
Тази серия се състои от следните стандарти:
ISO 9000:2005 – “Системи за управление на качеството. Основни принципи и
речник” – представлява въведение в основните принципи на СУК, а също така и речник
с термини и определения;
ISO 9001:2000 – “Системи за управление на качеството. Изисквания” – съдържа
изисквания за системите за управление на качеството и определя модела на СУК,
който се основава на процесите;
ISO 9004:2000 – “Системи за управление на качеството. Указания за
подобряване на постиженията”.
Какво трябва да се направи за създаване на ефективна Система за управление на
качеството?
За създаване на СУК необходимо да се изпълнят следните действия:
да се проведе одит на действащата система за управление и да се обучи
персонала;
да се разработи или да се усъвършенства системата за управление;
да се внедри система за управление, която съответства на изискванията на
стандарта;
да се сертифицира сертифицира системата;
да се поддържа ефективността на действието на СУК.
Трябва да се отбележи, че формите на изпълнение на тези етапи изцяло зависят от
потребностите и интересите на предприятието.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 яну 2020 в 17:02 в момента не учи на 26 години
 
Подобни материали
 

Промишлени технологии


ХПИ има и редица особености като: някои подотрасли (консервна и др.) имат сезонен характер, произтичащ от сезонния характер на селското стопан¬ство; делът на суровините в готовите продукти е много висок (над 70 %), а от тук и делът на разходите...
 

Изкуството на сомелиера превръща всеки повод на маса в незабравимо събитие


Мисля че първо трябва да започна като дефинирам понятието „Сомелиерство“. То идва от френски език като правилното му изписване е "Sommelie", което означава човек който се занимава с подбор, съхранение...
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Системи за управление на качеството

Материал № 554883, от 11 окт 2010
Свален: 116 пъти
Прегледан: 166 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,265
Брой символи: 14,287

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системи за управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала