Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ И
КЛИМАТИЧНИ БЕДСТВИЯ
1. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ НАВОДНЕНИЯ.
Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се
поддава на прогнозиране. МДПБА, "Гражданска защита" и други
ведомства, съгласно Закона за водите, водят на отчет, наблюдават и
предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми и
речните корита на територията на цялата страна. Ето защо при опасност от
наводнение трябва да се знае, че ще бъдем известени. Следят се
съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и се
изпълняват конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
1.1. Наводненията и последствията от тях.
Наводненията могат да бъдат смъртоносни за хората и животните, да
носят болести и да оставят населението без подслон. Те могат също да
нанасят щети на околната среда, на инфраструктурата и собствеността.
Обаче, също така е възможно те да имат значително благоприятно
въздействие върху речните екосистеми, възстановяване на подпочвените води
и почвеното плодородие. Поради това, би могло да се прави разлика между
нормалните (годишни) наводнения, обикновено нанасящи много малки или
никакви вреди и имащи понякога благоприятно въздействие, и наводненията
от извънреден порядък, които могат да имат тежки отрицателни
въздействия. Вредното въздействие на извънредните по своя характер
наводнения върху човешкото здраве е комплексно и многоаспектно. По
време на внезапни наводнения рискът от смъртни случаи е по-голям, тъй
като приижданията се случват без или с много кратко предупреждение.
Броят на смъртните случаи е относително нисък при обичайните речни
наводнения или бурни вълнения, поради факта, че те могат да бъдат
прогнозирани. Друг вид въздействия върху човешкото здраве са тези
причинени от липсата на медицинска помощ, разпространението на
болести като например стомашно-чревните заболявания, дерматитите,
както и проблемите, свързани с психичното здраве. Освен това, човешкото
здраве може да се увреди и посредством вредите нанесени на околната среда.
Въздействието върху околната среда от наводненията на големите реки
включва задръстването на водопречиствателните станции (което
потенциално води до изпускане на големи количества замърсители),
нанасянето на вреди на растителността и активиране на наличните в
почвата замърсители. Прекъсването на подземни тръбопроводи,
отнасянето на складови контейнери, заливането на обекти с токсични
отпадъци или изпускането на химикали, които са били складирани на
нивото на залетите площи, могат да замърсят реки и водохранилищата.
Внезапните наводнения могат освен това да предизвикат мащабни
разрушения, както и да нанесат щети на околната среда, като например
почвена ерозия, особено когато са свързани и с други природни явления като
1
свлачищата, въпреки че обикновено засягат относително малки площи.
В зависимост от сезонните и териториалните различия в
количеството на валежите, от други метеорологични условия, както и в
резултат на по-дългосрочни изменения на климата, наводненията се
различават по своята честота, място на проявление и сила. Човешката
дейност също играе роля. Обезлесяването в планинските райони ускорява
оттичането, като по този начин увеличава вероятността от поява на
наводнения. Твърде вероятно е урбанистичното развитие на територии,
които са били заливани при наводнения, да засилва степента на
отрицателното въздействие от наводненията върху тази територия, както и да
увеличава вероятността от наводнения надолу по течението поради
канализирането на реките. Поглеждайки към данните, виждаме, че между
1975 г. и 2001 г. общо 238 наводнения са били регистрирани в ЕМ-ОАТ.
Вижда се, че през този период средният годишен брой на наводненията е
нараснал. Съществува обаче известно намаление на средния брой жертви от
наводнение, вероятно дължащо се на подобрените системи за
предупреждение на населението и за оказване на помощ.
1.2. Големите катастрофални наводнения в историята на
човечеството.
През последните четири века човечеството е претърпяло около 40 големи
екологични катастрофи, причинени от наводнения. Начело на статистиката на
печалните рекорди по броя на човешките жертви е наводнението през 1887 г. в
Китай. Тогава водите на р. Хуанхъ (Жълтата река) отнемат живота на повече от
900 хил. души в провинцията Хенан. Една от най-мощните реки в света, тя
събира водите си от територия с големина около 1,25 млн. кm
2
, а по нейните
брегове живеят около 70 млн. души.
Трагичният следващ рекорд също е китайски - около 300 хил. души са
загинали във водната стихия през 1642 г. На трето място по броя на човешките
жертви е друга голяма Китайска река - Янцзъ. Нейният басейн заема близо 2 млн.
кm
2
в централната част на Китай. През последните двадесет века са
регистрирани повече от 50 наводнения на р. Янцзъ. Най-катастрофалното от
всички става през 1931 г., когато под водата се оказва територия от около 310
хил. кm
2
. На места дълбочината на водата достига 5-6 m. Залята е около 6 млн.
ха обработваема земя, разрушени са около 4 млн. жилища, пострадали са почти 60
млн. и са загинали повече от 140 хил. души.
Според китайски летописи от 206 г. пр. Хр. до наши дни реките Хуанхъ и
Янцзъ са причинили около 1040 големи наводнения със значителни отрицателни
екологични последствия.
През миналия век са станали две големи „нилски наводнения", отбелязани
като национални трагедии - през 1874 г. и 1878 г. Първото било по-
катастрофално - при Кайро водата достигнала височина 9,15 m.
В хронологията на наводненията на р. Мисисипи има две открояващи се
по мащабите си екокатастрофи - през 1927 и 1973 г. Първото наводнение до
такава степен е навлязло в съзнанието на хората в басейна на Мисисипи, че и до
2
днес някои от тях, за да предадат хронологията на събитията, използват
изразите „преди наводнението" и „след наводнението".
Великото австралийско наводнение, наречено още „австралийския потоп",
става през месец януари 1974 г. В Западна Австралия в продължение на 17
часа падат 480 mm валежи от дъжд. Реките Фицрой, Орд и други излизат от
коритата си. Градовете Дарвин и Брум са частично залети и населението им е
евакуирано. На 20 януари в Северозападен Куинсленд нивото на водата се
покачва над телеграфните стълбове. Реките Норман, Флиндерс и други,
вливащи се в залива Карпентария, излизат от бреговете си, съединяват се
помежду си и образуват в района на залива нова „река", широка повече от 150
кm. В същото време по на югозапад, в щата Нов Южен Уелс, дъждовете
продължават седмица след седмица. По крайбрежието на Куинсленд се появяват
и циклони. Скромната рекичка Брисбен, течаща през столицата на щата
Куинсленд, излиза от коритото си и се превръща в мощна река, разляла се в
ширина на повече от 3 1 km. Двадесет хиляди души от населението на Брисбен
остават без подслон. В другия голям град на щата - Ипсуич - са разрушени 1250
постройки. Загиват няколко десетки души. Наводнението през 1974 г. е най-
голямата екологична катастрофа и най-тежката национална трагедия за
Австралия през настоящото столетие.
1.3. Катастрофални наводнения в България.
Наводненията в България са главно от дъждовно-речен тип, тъй като
съществуват условия за формиране на големи водни маси в долините на реките.
На територията на страната са най-характерни максималните денонощни
валежи от 100 до 200 mm. Най-големи денонощни валежи се наблюдават
обикновено през топлото полугодие, когато ефектът на студения фронт е
подсилен от термична конвекция. Изключение правят най-южните райони на
страната, където максимални денонощни извалявания се случват и през
студената част на годината. Рекорден валеж от дъжд над България е
регистриран на 20 август 1951 г. - 342 mm във Варна, а абсолютният
регистриран досега максимум на годишна сума от валежи е в долината на р.
Дългоделска Огоста през 1957 г. - 2293 mm (География на България 1982).
Катастрофални наводнения в нашата страна са ставали по реките Марица,
Искър, Росица, Дунав, Арда, Осъм, Янтра, Струма, Русенски Лом, Тунджа,
Върбица и др.
Най-старото регистрирано голямо наводнение на р. Марица е от 1712 г., а
по-късно са наблюдавани опасни наводнения и през 1828,1858,1897,1911 и 1957
г. От всички тях най-катастрофално е било наводнението през месец август
1858 г. Продължителни и поройни дъждове валели почти над цялата страна,
вследствие на което големите български реки придошли и излезли от коритата
си. Нивото на водата на р. Марица при моста в Пазарджик достигнало почти 4
m, а при стария градски мост в Пловдив - близо 4,5 m . Водите залели
крайбрежните селища и нанесли големи щети.
Твърде рядко явление за територията на България е наводнението на р.
Росица, станало през 1939 г. На 27 юни с.г. започнали изключително
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Защита на населението при метеорологични и климатични ведствия

Защита от наводнения, защита при пожари, защита при лавини...
Изпратен от:
dqvolskooo
на 2010-10-11
Добавен в:
Курсови работи
по География
Статистика:
188 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Река Темза

11 мар 2008
·
63
·
11
·
1,229
·
24

Темза е много повече от известна река.Тя е една от най-посещаваните забележителности във Великобритания, предлгащи многобройни развлечения за нарастващия брой туристи....
 

Реки и езера

16 юни 2007
·
319
·
3
·
200
·
75
·
1

Реките и езерата имат силно влияние върху околната среда. Реките представляват постоянни водни потоци, който извират от високите части на релефа.
 

Реки и езера

12 юли 2007
·
152
·
2
·
505
·
59

Реките и езерата имат силно влияние върху околната среда. Те разчленяват релефа и са местообитание на много организми.
 

Социално и икономическо развитие на община Казанлък

18 апр 2008
·
102
·
8
·
955
·
56

През анализирания период 1997 - 2006 г. Община Казанлък се изправя пред характерните за цялата страна демографски проблеми и решаването им.Това са -ниската раждаемост, висока смъртност и миграцията.
 

Система за интегрирана растителна защита при черешата

15 яну 2009
·
188
·
10
·
2,137
·
273

Сега черешата се отглежда в почти всички страни на умерената климатична зона. У нас климатичните и почвените условия благоприятствуват за отглеждането на черешата в цялата страна. Средните добиви обаче са ниски и нестабилни...
1 2 »
 
Онлайн тестове по География
Африка
изпитен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците при изучаването на дяла за континента Африка. На всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
12
43
1
1 мин
22.04.2019
География на България
изпитен тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за ученици от 10-ти и 12-ти клас, както и при подготовка за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
8 мин
04.06.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Защита на населението при метеорологични и климатични ведствия

Материал № 554676, от 11 окт 2010
Свален: 188 пъти
Прегледан: 210 пъти
Предмет: География
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,783
Брой символи: 29,552

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на населението при метеорологични и клим ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
183

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
189

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения