Големина на текста:
ТЕМА 2
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
1.Същност и видове демографски процеси
Демографията е наука за населението. Под население се разбира
съвкупност от хора, които живеят на дадена територия и са в определени
обществени отношения. Задача на демографската наука са законите и
закономерностите на развитието във времето и пространството на
населението. Обект на демографията е населението. В демографията се
отразява цялостния обществен живот.
2. Демографски изследвания и оценки
Демографските процеси отразяват естественото възпроизводство,
миграциите и измененията на структурите на населението. Демографските
процеси са многообразни по същност и форма на проявление, сложни по
характер, взаимно – свързани и реализиращи прави и обратни връзки с
всички останали процеси в общественото развитие.
Видове демографски процеси:
Изменения в числеността на населението – естествено и механично
движение.
-Естественото движение е резултат от ражданията и умиранията,
брачността и разводите.
-Механичното движение миграционните процеси. Биват входящи
(миграция) и изходящи (имиграция). Различават се постоянна и
временна миграция, вътрешна и външна, индивидуална и групова,
организирана и неорганизирана, легална и нелегална.
Изменения в качествения състав на населението.
Разнообразието на структурата на населението е голямо – възрастово
полова, семейна, образователна, според доходите, заетостта, местоживеене
и др.
Определени структури на населението са водещи за качествения
икономическия състав. Те са база за ефективна насоченост на социалната
политика.
Актуална демографска структура на България.
-Възрастов състав – тенденция за остаряване на населението на
България;
-Етнически и религиозен състав – измененията в етническия състав
имат влияние върху качествените характеристики на населението;
-Образователно ниво характеристика, влияеща на цялостния
обществен живот и на икономическото развитие;
-Заетост на населението.
Оценката и прогнозирането на демографските процеси са определящи
за достоверността на изводите от демографския анализ и за правилната
оценка и прогнозиране на числеността и структурата на населението.
Бъдещата оценка за числеността на населението може да бъде определяна
като оценка с някаква вероятност на реализация.
Методите се делят на преки и косвени. Преките използват
статистически данни за населението при изминали периоди и към базисен
момент във времето. При косвените методи демографските характеристики
се икономически, социални, политически и др. показатели. Косвените
методи имат по-голяма достоверност на резултатите, но са по – сложни за
изпълнение.
Два вида преки метоси – сравнителен и експлоатационен.
3. Демографска политика
Демографската политика има интегрален характер и синтезира елементи
от: икономическа политика, социална политика, етика и морал, правни
норми, екологична политика и др. Тя е регулативна политика – държавата
създава предпоставки и условия за насочване и развитие на демографските
процеси. Динамиката на демографските процеси на позволява ефективното
им регулиране на основата на несистемни въздействия.
Видове демографска политика:
-Пронаталистична – целта й е да стимулира раждаемостта;
-Семейна косвена демографска политика. Целта и е също
повишаване на равнището на раждаемостта, чрез подпомагане на
семействата при отглеждането на децата;
-Либерална – неприлагане на принудителни мерки, минимизация на
всички форми на социална дискриминация, свобода на избора на
семеен партньор, брой деца и т.н.
-Прагматична – синтез от посочените видове.
4. Актуално състояние на проблематиката
Актуална демографска ситуация в световен мащаб
Има тенденция към увеличаване на населението.
Ежедневно се раждат 210 – 220 хил. души, според прогнози на ООН около
2050 г. населението на света се очаква да надмине 9 млрд. души.
Населението е неравномерно разпределено по територията като брой,
социални групи, развитие на държавите и на културата.
Тенденцията към концентрация на населението в градовете.
Неравномерността поставя сериозни проблеми пред социалната политика
на глобално ниво от около 6 млрд. души население се счита, че богати са
едва 1 млрд., т.е. 5 млрд. са бедни и се нуждаят от социалната защита.
Неравността поставя и проблеми на вътрешно - държавно ниво –
териториални диспропорции.
Актуална демографска ситуация в България
През последните години е налице устойчива, обективна и с нарастващ
потенциал тенденция към влошаване на демографската ситуация,
придобиваща характер на демографски срив.
Проблемите до сега се намират извън контрола на обществото и
държавата.
Числеността на населението рязко намалява (от близо 9 млн. души в
края на 80-те г. до 7 563 710 души към 31.12.2009г.).
Това се дължи, от една страна, на отрицателния естествен прираст
(средно от –5 до –3.5 на 1000 души), формиран средно от 70 хил. раждания
(при 115 – 120 хил. аборта) и около 110 – 120 хил. починали.
Криза в раждаемостта – тенденцията рязко се задълбочи след 1990г.
Тоталният коефициент на плодовитост от около 2.2 през 1970-1975г. е
намалял на 1.1-1.23 за 2000-2005г. През 2009 г. е 1.57.
Българското население старее, като този процес не може да бъде овладян
в близките 10-15г.
Налице е почти необратимо стесняване на възможностите за нормално
възпроизводство на населението, в т.ч. и на работната сила.
Етнизация на проблема с раждаемостта – особено чувствително негово
измерение (на 100 живо родени деца 70 са от ромската общност).
Засилена икономическа емиграция – износ на раждаемост, образованост
и квалификация, които са заплащани от цялото население.
Проявления на кризата в раждаемостта:
Намаляването на раждаемостта и влошаването на нейната структура е
сложен социален проблем;
Демографското свиване е пряк риск за държавната цялост – обезлюдени са
огромни територии, изоставени са уникални природни ресурси;
Намалява работната сила и недостига качествената работна сила, способна
да усвоява съвременните знания и технологии;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2021 в 18:15 ученичка на 24 години от Сливница - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2015
09 яну 2020 в 11:37 потребител
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Демографски процеси и демографска политика

Материал № 554227, от 10 окт 2010
Свален: 133 пъти
Прегледан: 240 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 886
Брой символи: 5,967

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Демографски процеси и демографска политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала