Големина на текста:
Висше училище „Земеделски колеж”
ЦДО – гр. Велико Търново
КУРСОВА РАБОТА
по
БАНКОВО ДЕЛО
Преподавател: Гл. ас. д-р Ваня Цонкова
на тема:
Банкови кредити и технология на кредитирането
Разработил: Мариета
Факултетен №
Специалност Стопанско управление
Курс - 2, семестър – 2 летен, учебна година 2009/2010
1 от 7
Съдържание:
1.Въведение
2.Основни видове кредити
3.Търговски кредит
4.Банков кредит
5.Технология на кредитирането
6.Заключение
7.Ползвани източници
1. Въведение
По своята същност кредитът обединява взаимоотношенията между заемодател и
заемател на ресурс в стокова или парична форма при взаимно договорени условия за
връщането на заема с определен процент надбавка като цена на ползвания заем.
Исторически кредитът съпътства развитието на човешката цивилизация, защото се
използва като инструмент, подпомагащ размяната на стоки и кръгооборота на парите.
Възникнал първоначално в стокова форма, кредитът постепенно се развива в парично
изражение. Голямото развитие на лихварския кредит още в древността се дължи на
възможностите, които предлага кредитната сделка за използването на всички най- важни
функции на парите едновременно с договаряне между кредитор и заемател на отсрочване
на изплащането на представения заем в пари.
По този начин, кредитът от самото начало на съществуването си в парична форма поставя
необходимостта от обезпечаване на вземанията на кредитора под приемлива форма.
В процеса на своето развитие кредитът в парична форма оказва силно въздействие върху
стойностните отношения и върху тяхното съизмерване. Кредитът поражда потребността от
развитие на самите пари както по видове, така и като платежни инструменти. Това е
обусловено от разширяването на кредита и развитието на кредитните функции на парите и
различните видове кредит.
Предпоставка за отпускане на кредит е наличието на доверие между партньорите. При
него е обяснимо защо нови видове кредитни пари могат да изпълняват ролята на
стойностен съизмерител и средство за размяна и плащания, както в рамките на отделните
страни, така и в световната икономика.
2. Основни видове кредити
Най общата класификация на кредитите включва три групи кредити: бизнес
кредити, включително търговски и банкови кредити, потребителски кредити и жилищни
ипотечни кредити. В практиката се прилагат много разновидности на тези заеми, например
заеми за индустриално строителство, за развитие и подобряване на инфраструктурата,
аграрни заеми, заеми на финансови посредници, заеми на чужди правителства и
неправителствени организации и т.н.
Към най- важните видове кредит се причисляват търговският кредит и банковия кредит.
Те се различават по състава на участващите страни в сделката, по обекта на заемане, по
равнището и по динамиката на лихвения процент, прилаган според конкретните
обстоятелства, по вида и законодателното гарантиране на обезпечението и др..
3. Търговски кредит
Търговският кредит има стокова форма. Той се прилага между контрагенти, които имат
помежду си директни търговски взаимоотношения. Търговския кредит се предоставя
2 от 7
пряко или непряко от заинтересованите страни по сделката за покупко- продажба на стоки.
Най- важното предназначение на търговския кредит е да подпомага реализацията на
произведената стока срещу отсрочване на пращането на нейната цена. Размерите на
търговския кредит винаги са точно овързани с евентуалната доставна стойност на стоките,
които са обект на покупко- продажба. Начисляването на дължимият от заемателя лихвен
процент и на комисионните за посредниците, които предвижват изпълнението на кредита
по договора за реализация на стоки, е неизменна част от финансовите операции, които се
извършват за обслужване на търговския кредит. Според прилаганите кредитно- платежни
инструменти, напр. под формата на търговски ценни книжа и съответните процедури по
оформянето на взаимните задължения на контрагентите в практиката се прилагат много
разновидности на търговския кредит, например сконтов ( менителничен), срещу залог на
движимости, акцептен, авалов, експортен и др. Спецификата на тези разновидности е
свързана с различните начини на плащания и разнообразните платежни инструменти.
Участието на банките в тези видове кредити прави до някъде условно разграничението на
търговските кредити от някои видове банкови кредити.
4. Банков кредит
Банковият кредит е изключително важна форма на кредита в парично изражение.
Неговата специфична черта е, че по принцип предоставянето му от банките най- често не е
обвързано с конкретна сделка за покупко- продажба на стоки и услуги. Тъй като банковия
кредит не се ограничава с конкретно направление на покупко- продажби на стоки, този вид
кредитиране надхвърля рамките на търговския кредит. Банковият кредит може да
обслужва натрупването на капитала под различна форма. Заедно с това липсата на пряка
връзка с размяната на стоки или със стоковото обезпечение ( макар и под формата на
стоково разпоредителни документи) прави този кредит по- рисков от търговския кредит.
Приложението на банковия кредит е изключително важно в макроикономически аспект за
финансиране и ре финансиране чрез банковата система на отрасли, предприятия, дейности
на физически и юридически лица. На свой ред, международните частни и държавни
банкови кредити имат широко приложение при предоставянето на заеми със специално
определено предназначение, предоставянето на граници и т.н.
Съвременният банков кредит е пай- важната форма на парично кредитиране, поради което
са възприети правила и стандарти за неговото ефективно прилагане в стопанската
практика и в международните финансови отношения. Съвременният банков кредит може
да се класифицира по различни принципи. Най важните от тях са:
?Според вида на кредитора, който може да бъде отделна банка, правителство,
държавна институция, международни финансови институции и др.
?Според целта на използването на кредита – потребителски, търговски,
инвестиционен
?Според срока на кредита – краткосрочен, средносрочен и дългосрочен.
?Според формата на кредитите – могат да бъдат контокорентен наричан още
счетоводен или овърдрафт, сконтов, срещу залог на ценни книжа, ломбарден,
акцептен, рамбурсен, ипотечен, авалов, потребителски, облигационен.
Контокорентният кредит е широко прилаган в разплащателно кредитните отношения на
банката с клиентите и. Това е кредит по текущата сметка на клиента на дадена банка,
наричан още счетоводен или овърдрафт. Технологически този кредит се свързва с
възможността по текущата сметка на даден клиент в случай на недостиг на средства
банката да отпуска определени суми пари с цел този кредит да се поддържа
непрекъснатостта на плащанията на съответния клиент за негова сметка. Банката
предоставя такъв кредит краткосрочно и за определени суми пари с цел по бързо и
3 от 7

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банкови кредити и технология на кредитирането

Курсова работа по банково дело за банковите кредити и технология на кредитиране...
Изпратен от:
Мариета
на 2010-10-09
Добавен в:
Курсови работи
по Застрахователно дело
Статистика:
90 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти правен в Стопанска академия Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
119
1
07.06.2013
Тест по застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 2 курс
Тестът е комбинация от въпросите на тестовете, които се падат на изпитите за втория семестър, от втората година в обучението по застрахователно право в Свищовската Академия.
(Лесен)
42
125
1
1 мин
18.07.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Банкови кредити и технология на кредитирането

Материал № 554005, от 09 окт 2010
Свален: 90 пъти
Прегледан: 89 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,567
Брой символи: 16,119

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкови кредити и технология на кредитирането "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала