Големина на текста:
Психологическо осигуряване В елитния спорт
КаКто е известно, всеКи спорт притежава определена специфиКа. Тя налага определена
система на подготовка. В различна степен се проявяват и съответните физически Качества.
Логично е това да по-раЖда и различни психични проблеми в хода на подготовката. От особено
ваЖно значение обаче се явява осигуряването на съгласуваност В протичането на
доминиращите процеси при функционирането на отделните подсистеми на организма и
личността.
„Издръжливостта е специфична хараКтеристиКа на човешКата дейност и отразява
способността на индивида да запази продължително своята работоспособност, независимо от
естеството на извършваната работа" (ЦВ. ЖелязКов, Д. Дашева, 2000). Тя е физичесКо
Качество, чието развитие и усъвършенстване пораЖда значителни педагогически проблеми
главно поради фаКта, че протича В процеса на изпълнение на задачи, предизвикващи умора. А,
КаКто е известно, без преодоляване на умората не моЖе да се постигне трениращ ефеКт и да
се разбива издръжливост. В този смисъл познаването и използването на психологическите
закономерности моЖе да облеКчи В значителна степен учебно-тренировъчния процес.
В понятието умора се вКлЬчват слоЖен КомплеКс от физиологични, психологически и социални
Компоненти. Умората е временно функционално състояние на организма, поКазател за
пониЖена работоспособност, частично или пълно прекратяване на съответната дейност
вследствие на интензивна или продължителна работа. „Умората е психическо състояние, Което
се развива върху бременното пониЖаване на работоспособността и обхваща промените в
КомплеКс от психичесКи явления" (Н. Попов, 1999, с. 287). Тя се изразява В намаляване на
Количеството и Качеството на извършваната работа, във влошаване на Координацията на
фунКциите. При състояние на умора се отбелязват неадекватни изменения на Количествените
и Качествените показатели, намаляване на темпа или точността на изпълненията, нарушения в
изработения стереотип, вниманието, волята, паметта и мисленето. ХараКтерни симптоми са и
понижаването на активността, намаляването на емоционалния тонус, загубата на интерес Към
дейността. „Умората отразява функционалното състояние на работещите системи и организма
Като цяло и трябва да се приема Като естествена проява на неговата нормална Жизнена
дейност" (ЦВ. ЖелязКов, 1998). Усещането за умора при напрегната работа идва Като защитна
реаКция спрямо: висоКите натоварвания и изисквания, неблагоприятните условия на средата,
Конфликтните ситуации В еКипа и др. ВаЖен поКазател е субективното усещане за умора, тъй
Като то определя отношението Към дейността, проявата на волеви усилия, готовността за
работа. Именно туК В най-голяма степен трябва да се насочат психологическите въздействия.
Психологическо осигуряване В елитния спорт
На първо място е необходимо да се изгради положително отношение Към работата,
предизвикваща умора и неприятните, поняКога дори болезнени усещания, възникващи Като
нейно следствие. На състезателя трябва да се помогне да разбере, че тези признаци на умора
не трябва да се разглеждат Като опасност, а Като сигнал, че изпълняваните упражнения водят
до необходимия тренировъчен ефеКт (А. Родионов, 1979). Развитието на издръжливост е
свързано с многократни повторения на еднаКви циКлични действия продължително време. В
този смисъл чувството за умора настъпва не толКова вследствие на физическото натоварване,
КолКото на еднообразието и монотонността. Появява се таКа нареченото „усещане за
пресищане". То е толКова по-силно изразено, КолКото по-монотонна е работата. При няКои от
спортовете (вдигане на теЖести, плуване, дългите дистанции в бяганията и др.) това се явява
съществен проблем в процеса на подготовка. В подобни ситуации е необходимо да се търси по-
голямо разнообразие и промяна. Ясно е, че за да се тренира издръжливост, е необходимо да се
преодолява умората. Ясно е, че това изисКва продължителни, системни натоварвания. Необ-
ходимо е обаче да се търси „разнообразие В монотонността". Един и същ тренировъчен ефеКт
моЖе да се постигне чрез различни въздействия. Това изисКва необходимата професионална
Компетентност, познаване на психичните закономерности, но моЖе би в най-голяма степен
Желание и съответна нагласа от страна на треньора.
Друг съществен момент е ясното осъзнаване на необходимостта от изпълнение на определен
обем и определена интензивност на натоварване. Ясното осъзнаване и приемане на целта,
точното осмисляне на средствата и методите за реализиране на това натоварване е едно от
главните условия за развитие на издръжливостта. Съзнателното приемане на плана от страна
на състезателя способства за формиране на Категорична положителна нагласа за изпълнение
на набелязаната програма, независимо от условията и обстоятелства. Изследвания на А.
Егорова поКазват, че поставянето на КаКвото и да е условие (аКо не бъде твърде теЖКо или
студено, аКо имаш сили, аКо успееш да се справиш и т. н.) сниЖава с оКоло 70% вероятността
за изпълнение на задачата, формирането на положителна нагласа, стимулирането на
личностната аКтивност чрез поддърЖане на адекватна мотивация и нагласа Към
тренировъчния процес, създаването на предпоставки за превръщането на тренировъчния
процес в реално взаимодействие меЖду треньор и състезател влияе и върху
работоспособността, а по този начин и върху ефективността на подготовката.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологическо осигуряване в елитния спорт

Както е известно, всеки спорт притежава определена специфика. Тя налага определена система на подготовка. В различна степен се проявяват и съответните физически качества. Логично е това да поражда и различни психични проблеми в хода на подготовката....
Изпратен от:
Галин Йотов
на 2010-10-09
Добавен в:
Доклади
по Спортна психология
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Допингът в колоезденето

09 апр 2014
·
3
·
6
·
1,279

Колоезденето е спорт, в който се организират състезания между спортисти, яздещи велосипеди. Състезанията могат да бъдат на различни настилки и терени и с различни велосипеди. Най-популярни са състезанията с така наречените "шосейни велосипеди"...
 

Психологическо осигуряване в елитния спорт

Материал № 553827, от 09 окт 2010
Свален: 57 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Спортна психология, Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 653
Брой символи: 4,439

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологическо осигуряване в елитния спорт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения