Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
Интернет е най-бързото средство за пренос на съобщения,за проучване и преформулиране на
послания.Това е най-новата медия,която има въздействие върху многомилионна аудитория в
национален и световен мащаб.Интернет е система за осъществяване на тесни връзки между
продавач и купувач,между фирми и потребители.Той е организация от система с хипертекстове
,между които потребителите избират предпочитанията и търсенията си,в зависимост от
интереса.Тази комуникация може да бъде разгледана като многопосочна,като се извършва
между неограничен брой субекти,реакцийте на които са различни и то в реално време.
Интернет със своята фасада:World,Wide,Web,внася нова струя от възможностите за предлагане
на услуги на електронните пазари.Това е нова инфраструктура,съставена от нови технологий и
нови приложения,с нов набор от правила и технически изисквания,някой от които са все още
предизвикателство за решаване.Интернет като новост или като инструмент е предопределен да
промени радикално бизнес моделите,значително да помогне за решаване на проблема свързан с
намаляването на посредническите функций,да ни застави да преосмислим къде е стойностната
верига-да добавим или променим стойноста.
Електронната търговия с услуги е широко мащабно явление,предопределено да промени по най
различен начин навиците в бизнеса.Подпомогнато от интернет,това явление се развива бързо
като нов метод за водене на бизнеса,с взаимодействие с доставчици,клиенти и
партниори.Прилагайки всички елементи на този нов модел,получаваме нови измерения на
скороста,ефикасноста ,спонтанноста,взаимодействие и намаляване на разходите .Това може да
се осъществи само ако се акцентира бърху следните области:
-маркетинг,продажби и канали на дистрибуция
-стратегически продажби и административни процеси
-създаване на стоки и услуги
- създаване на цифрово съдържание и действия с него,с цел получаване на добавена стойност.
-производство и снабдяване
-отношения с търговски партниори
-управление на веригата доставчици
Интернет се ползва като рекламен канал,а самата услуга е невиртуална.
Тенденцията в сферата на услугите е те във все по голяма степен да стават виртуални,като това
се обуславя от оскъдноста на времето на потребителите:удобство при получаване на услугата и
нарастване на броя на възможностите за избор.
Тенденцийте за развитието на международния комуникационен процес е тясно свързан с
глобалната инфо мрежа.Рекламодателите проявяват,все по голям интерес към този нов
рекламен канал.Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както при класическата
реклама.Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа,в цялото и многообразие
и форми.Рекламодателите са тези,които изпращат рекламното послание,адресатите са
ограничени почти изцяло в категория интернет потребители.Изпълнителите са специялни
софтуерни агенций или универсални агенций,които наред с останалите форми на
реклама,предлагат и рекламиране в световната мрежа.За търсене на необходимата информация
потребителите използват най-често търсачки и каталози.
Най-простите форми на търговската реклама са съществували още преди нашата
ера.Рекламата възниква с появата на стоковото производство.Това включва изтъкване на
качествата и предимствата на дадена стока и има за цел да подтикне купувача към определена
покупка.
Рекламата като неразделна част от маркетинга и един от основните му елементи е мощно
оръжие в ръцете на опитния мениджър за проникване и въздействие на пазара,а от там за
реализиране на повече и по изгодни продажби.
Предмет на рекламата могат да бъдат както стоки и услуги ,така и отделни лица,обществени
движения и други.
Рекламата може да се определи и като публично представяне на информация за стоки и
услугичрез художествени ,технически и психологически начини на въздействие върху
целевите групи на рекламната аудитория с цел да се предизвика ,поддържа или разширява
потребителското търсене и да се осъществят продажбите.
Основните предимства на интернет рекламата спрямо класияеската са следните:
-Интернет е събрал в себе си всички най-важни свойства на информационни системи.Като
водещи отличителни черти се явяват информационното изобилие ,интерактивноста и
възможноста процесът да се контролира от потребителя,а не от предоставящите информация.
-Бързо предаване на рекламата с възможност за текущо актуализиране.
-Разходите за разпространение и за достъп до потребителя са много ниски.
-Възможност за насочване с много голяма точност към определена част от целева аудитория
-Интернет е единствената медия със симетрия на обратна връзка ,което означава,че клиента
може да отговори веднага чрез медията.
-Несравними по отношение на другите медий възможности за следене на рекламното
въздействие.
-Посланието може да се предаде на няколко езика.
-Използването на Интернет като среда за разпространение на рекламни послания оказва
значително влияние върху положителният имидж на фирмата.
Класическата реклама все пак има своите предимства,които се генерират като основни
недостатъци на интернет рекламата.Тях можем да отбележим като:
-Все още Интернет е неподходяща медия за рекламодатели ,които целят да стигнат до
широката аудитория.
-Многобройни „съперници” за вниманието на потребителите в лицето на други статий и
реклами разпространявани чрез мрежата.
-В Интернет се наблюдават два основни начина за навигация-предметното търсене,което е
целево ориентирано и ”сърфиране”,което не е вътрешно мотивирано.
-Характерните за интернет хипер връзки могат да създадат по персонифицирани реклами.Ако
те обаче не са използвани както трябва могат да доведат до дезориентация на потребителя.
-Малкото бариери за влизане в медията и липсата на контрол над съдържанието означават ,че
качеството и достоверноста на информацията емного по важен и отговорен въпрос за интернет
реклама ,отколкото при масовите медий.
-Цената за поместване на рекламата е много ниска ,но пък няма гаранция ,че поместеното
съдържание ще бъде видяно от всеки клиент.
Интернет като медийна среда предявява нови изисквания към рекламното общуване
.Участниците в комуникацията ,рекламодатели и адресати,са същите като в традиционните
медий,но е видоизменена структурата и спецификата на тяхното взаимодействие.
Някой от сайтовете в Интернет са създадени за да бъдат входна точка за
„сърфиране”,т.нар.”портали”,те са основните места за рекламиране,като събират над 80% от
рекламните приходи в Интернет.
За да се постигне максимален ефект от уеб кампанията ,е неоходимо да се направи правилният
избор на средства.Всайта на всяка фирма се представят произвежданите от нея продукти
.Фирмените сайтове могат да се разглеждат като специфични рекламни формати,като основна
фирмена рекламна политика в Интернет.Рекламодателите в този вид рекламна медия се делят
на две групи уеб рекламодатели и уеб присъстващи.Втората група са тези които имат Интернет
сайт .Уеб саита представлява набор от информационни блокове и инструменти за
взаимодействие с една или няколко целеви публики.
Основните задачи на всеки фирмен сайт са :
1.лице на фирмата пред онлайн потребителите
2.активна трибуна от където да черпят информация специалните целеви публики
3.средство за постигане на корпоративна идентичност и засилване на авторитета на
вътрешните публики
4.най-богатата база данни с публична информация
5.средство което изправя фирмата лице в лице с клиентите и дава възможност за пряка
комуникация и обратна връзка
6.място за мигновенно споделяне на информацията и за персонализиране на контакта с
потребителя.
7.канал за образоване на аудиторията
8.фирмата да тества предварително своите рекламни послания
9.средство за печелене на пари(ако се разработи сайта като електронен магазин,ако
предлага платени услугиили ако е достатъчно посещаван да генерира импресий за
външни рекламодатели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Интернет реклама на фирмата

Интернет е най-бързото средство за пренос на съобщения,за проучване и преформулиране на послания.Това е най-новата медия,която има въздействие върху многомилионна аудитория в национален и световен мащаб...
Изпратен от:
Калин Иванов
на 2010-10-06
Добавен в:
Курсови работи
по Маркетинг
Статистика:
146 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основни категории в маркетинга

21 сеп 2009
·
83
·
24
·
7,390
·
48

Както всяка научна дисциплина М се обосновава ч/з с-ма от взаимно свързани и обусловени категории...
 

Казус по маркетинг и реклама на малката фирма

30 ное 2008
·
373
·
15
·
2,394
·
263
·
1

За маркетинг в сферата на туризма се говори от средата на 50-те години, когато възниква и маркетинговата концепция като цяло. В началото е свързан основно с продажбите на туристически услуги (например нощувки).
 

Управление на проекти

20 май 2009
·
110
·
11
·
1,413
·
61

Проектната дейност има за основна функция насочването и координирането на действията между отделните участници на проекта за постигане на дадена цел...
 

Участие на държавата на бизнес пазарите. Нормативна база, регулираща участието на държавата

11 юни 2006
·
275
·
11
·
2,140
·
63

Пазарът е място, където се осъществява размяна на идеи, стоки и услуги срещу пари или други идеи, стоки и услуги, или размяна на потребителски стоки срещу съответстващата им разменна стойност, изразена в цени.
 

Същност на маркетинга и маркетинговия мениджмънт

09 окт 2010
·
234
·
41
·
18,069
·
382
·
1

В този смисъл маркетингът може да бъде определен като съвкупност от знания, които включват необходимата информация и начините за нейната обработка за получаването на вярна оценка на пазарната ситуация...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
132
1
04.10.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Интернет реклама на фирмата

Материал № 552897, от 06 окт 2010
Свален: 146 пъти
Прегледан: 150 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,492
Брой символи: 9,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интернет реклама на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения