Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство, гр София
КУРСОВА РАБОТА
по
Външноикономическа дейност на фирмата
на тема:
Сравнителна характеристрика на българския лизингов пазар
с акцент върху лизинга на автомобили-Хеброс лизинг ЕАД,
Интерлииз АД, Би Ем Лизинг АД, Имоти България ЕООД
I. Що е лизинг?
Лизингът може да се разглежда като форма на стоково кредитиране, където
Лизинговата институция закупува дълготрайния материален актив и го предоставя за
ползване на лизингополучателя, който заплаща договорени в лизинговия договор
вноски /месечни, тримесечни, годишни и т.н./. Съгласно действащото българско
законодателство, договорът за лизинг е споразумение, по силата на което наемодателят
предоставя на наемателя правото на ползване на определен актив за договорен срок
срещу възнаграждение (наем). Като лизингов договор се третират и споразуменията за
наемане на актив, в който има клауза, даваща право на наемателя да придобие
собствеността върху актива при определение условия (лизингови договори с покупки).
Формите на лизингово финансиране са:
Финансов лизинг - лизингополучателят има право да придобие ползвания от него
актив в края на лизинговия период. Лизингополучателят поема всички разходи,
респективно рискове и отговорности по експлоатацията и поддържането на обекта на
лизинга. Лизингодателят е реален собственик на обекта. От клиентска гледна точка
финансовият лизинг изглежда като покупка на дълготраен материален актив с
разсрочено плащане.
Оперативен лизинг - лизингополучателят ползва дълготрайния материален актив,
като заплаща регулярна парична вноска като наем за наетия актив. По правило срокът
на действие на договора се движи от няколко часа до каксимум три
години.Лизингополучателят няма никога да придобие собствеността върху актива.
Отношенията между наемодател и наемател относно всички допълнителни дейсноти,
права, задължения и рискове по време на експлоатацията на обекта зависят от
договореностите.От клиентска гледна точка оперативният лизинг изглежда като
наемане на актив за определен срок - клиента би могъл винаги да шофира последния
модел автомобил, да работи с най-новия компютър и т.н.
Инвентарен лизинг - особена форма на финансов лизинг за финансиране на
инвентарните запаси на даден търговец.
Реверсивен (обратен) лизинг - след като вече е направена покупка на оборудване, но
контрагентът изпитва недостиг от финансов ресурс, той има възможност да го продаде
на лизинговата компания и да го получи обратно на лизинг, като същевременно се
освобождават нужните финансови средства.
В зависимост от възможностите си, българските лизингови компании практикуват
няколко или всички форми на лизинг.
II. Характеристика на водешите лизингови компании на българския автомобилен
пазар – Хеброс лизинг, Интерлийз АД, Би Ем Лизинг АД, Имоти България
1.Хеброс лизинг
Хеброс-лизинг е създадена през 1999 година в рамките на Орел-Г-Холдинг АД, като
Орел-лизинг. В края на 2002 година, дружеството е закупено от ТБ Хеброс, като
впоследствие е сменено и търговското му наименование. През годините много от
водещите финансисти в България са съдействали за развитието на дружеството.
Основател на дружеството и неин първи Председател на Съвета на Директорите е Иван
2
Драгневски – Гуверньор на БНБ, негов приемник, като Председател на Борда бе г-н
Чавдар Кънчев – дългогодишен ръководител на най-голямата банка в България –
Булбанк. Настоящият председател на Съвета на Директорите на Хеброс лизинг е г-н
Гаутам Вир, който е и председател на най-динамично развиващата се банка в страната –
ТБ Хеброс
Хеброс лизинг е корпоративна лизингова компания, насочена към подпомагане на
дребния и среден бизнес в България. Основен предмет на дейност на компанията е
закупуването на дълготрайни материални активи и отдаването им на лизинг. Като член
на банковата група Хеброс, дружеството има възможност да съчетава различни форми
на финансиране в услуга на своите клиенти и доставчици.
Тази комбинация носи много икономически и технически предимства за клиентите. -
през 1999 година бяхме първи в подкрепата на туристическия бизнес чрез лизинг на
хотелиерско и ресторантьорско оборудване;
- през 2000 година става първата лизинговата компания даваща на лизинг
самопродаващи машини;
- през 2000 година стартира първият български сайт за он-лайн лизинг www.orel-
leasing.com;
- през 2001 година подкрепя търговците на течни горива с програмата ОБГАС и става
първата българска лизингова компания, която отдава оборудване за бензо и газо-
станции на лизинг;
- през 2001 година подкрепя българските транспортьори с лизинговата програмата
ПУМА и става първият лизингодател, отдаващ употребявани тежки МПС на лизинг;
- през 2002 година са първите, в подкрепа на търговците на едно и дребно, с програмата
“Търговско оборудване”
- през 2003 година отново са първите, които със съдействието на
Прайсуотърхаускупърс, предлагат данъчни лизингови програми в услуга на фирмите,
които мислят за своето данъчно планиране.
- през 2004, Хеброс лизинг стана първата Национална лизингова компания с Бизнес
центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново.
В това начинание подкрепа получават освен от ТБ Хеброс и от рефинансиращи
банки-партньори:
ТБ Биохим АД, София
Булбанк АД, София – член на UniCredito Group и една от най-големите банки в
България
Резултатите не закъсняват. Хеброс лизинг управлява лизингови обекти в над 50
населени места в България. От своето създаване до края на 2002 година Хеброс
лизинг е страна по 454 лизингови договори, като 167 от тях са активни. Общата
стойност на същите възлиза на BGN 21.702.000 с инвестиционна стойност от BGN
13.887.000. Клиентите на дружеството са сключили 1190 застраховки по лизингови
договори с общ премиен приход над BGN 1.000.000. Към 31.12.2002 дружеството е
направило покупки от своите доставчици на стойност BGN 18.537.000 по 519
договора за доставка. Компанията поддържа вече трета година темп на растеж над
90% на годишна база. Хеброс лизинг се утвърди като добър партньор на своите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 яну 2020 в 09:08 в момента не учи на 30 години
03 ное 2018 в 18:38 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2015
19 апр 2016 в 09:44 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
30 май 2015 в 12:36 родител на 50 години
24 мар 2015 в 17:44 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2015
12 мар 2015 в 06:19 в момента не учи на 31 години от Павликени
13 яну 2015 в 21:18 ученик на 13 години от София - Национална търговско - банкова гимназия
10 мар 2014 в 20:59 в момента не учи на 29 години от Варна
27 ное 2013 в 11:10 ученичка на 29 години
25 май 2013 в 15:06 студент на 33 години от Варна - ВИНС, факулетет - Финансово-счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Пищов по финанси

28 мар 2010
·
127
·
2
·
1,562
·
63

На вашето внимание предоставям разработен пищов по дисциплината "Финанси". Структуриран е на колони, като след отпечатването е удобен за по-нататъчни използвания...
 

Отчитане на инвестициите

28 ное 2007
·
414
·
55
·
15,217
·
177

Определен обем капитал в дадена валута може да бъде използван по два начина 1. Консумативно използване - капиталът се използва за потребителски цели – закупуване на храна, облекло, транспортни средства, стоки за бит, културни мероприятия и др. ...
 

Разходите в системата на управленското счетоводство

24 юни 2009
·
144
·
16
·
2,530
·
71

Понятието “разход” и неговото място в системата на управленското счетоводство. Етимология. Същност на разходите. Разходите в теорията и практиката на управленското счетоводство. Управлението на разходите в системата на управленското счетоводство...
 

Финансов анализ на “Албена инвест–холдинг”АД

15 апр 2010
·
156
·
5
·
831
·
211

“Албена инвест–холдинг”АД е дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса. Основната дейност на дружеството включва придобиването и продажбата на акции и дялове, управлението на краткосрочни и дългосрочни инвестиции...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
6 мин
07.08.2018
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
8
1
7 мин
03.01.2020
» виж всички онлайн тестове по финанси

Сравнителна характеристрика на българския лизингов пазар

Материал № 55120, от 09 дек 2007
Свален: 289 пъти
Прегледан: 105 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 3,173
Брой символи: 28,282

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителна характеристрика на българския лизин ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения