Големина на текста:
Курсова работа
История   и   теория   на   Обществената   сигурност
на тема:
1.Функции и дейности на отдел ''Държавна сигурност''
2. '' ''ПонятиезаОбщественред
Изготвил:
Николай Феликсов Иров,
I
-ви
курс, ЗНС, фак.№: 07092158
Проверил:....................................
/Доц.д-р по история Стефан Симеонов /
Функции и дейности на отдел
''Държавна сигурност''
ъмдирекциятанаполициятакатоцентралнозастраната
, учреждениесесъздаваструктораподчиненанаидеятаза
централизация и преминаване на полицейската деиност към
. единнокомандванеиуправлениеПодготвенатаструктора
К
, '' '' ,наполицейскатаорганизация получилаиметоДържавнасигурност
съдейства заадминистративната централизацияна полицейските
, службиосигуряващи вътрешната безопастност и сигурност в
.държавата
1907 Новосформираниятотделеприемникнасъществуващиятоткъм
'' ''. МВРНЗ отделениеОбщесвена безопастност В цялата система на
- Дирекциятана полициятанайголямозначение получаваотдела
'' '' - Държавнасигурносткатопрякнаследникнанасофийската
'' '' , Общественабезопастносттойимасходниполитическизадачино
, работис кореннопромененаструктораувеличен личенсъстави
.започвадаизпълняваразличнидейностиотпредниятпериод
Спрямохарактеранапрестъпленията сесъздават специални
.полицейскиотделисъсстрогоопределенизадачиидейностиПоявата
наполитическиантиобщественоангажиранигрупиинарастванена
; криминалнатапрестъпностдиференциратполицейскатадейност
/ , , /.наПолитическаКриминална Административна
Къмобластанадейностнаполитическатаполицияспадаборбатас
. опасноститепротивдържавнотоединствоКатофункциянаотделасе
обособяват следенето на дейноста на политическите партий и
съвместнатаборбаспроявилитесе антиконституционалниизвън
, законаполитически партийи ораганизацийпривържениците на
, , ,идеитеобявени за противодържавничуждата пропаганда
, , , вредителствотошпионството нелегалният печатполитическите
опастностивразличнитесреди
Политическатаполицияизвършваедновременновсичкиполицейски
:,, , дейностиарестиобискиполицейскидознания охранана
, .мероприятия проучваненаиздирванилица
Политическатаполиция сепоставя наизкючителновисокомястов
'' '' .механизмазаЗащитатанавътрешнатасигурност надържавата
ДейностанаПолитическатаполиция серамкира от
, наказателноматериалнинаказателнопроцесоалнииустройствени
; : , ,закониПримерЗаконътзазащитатанадържавата Законътзапечата
.Законътзавзривнитевеществаиоръжиятаипрочие
1925 След годиназвенатанаполицейскоторазузнаванеивътрешна
:сигурностфункциониратподразличнонаименование
" '' , '' '' , ОтделДържавнабезопастност отдел Държавнасигурност отдел
'' ''.ДържавнасигурностиКриминален
Ka то централнадържавнаструктора отделътиформираните
специализиранислужбивокразитепоставятначалотонацентрализая
.на полицейскатадейност Следващата стъпкакъм централизация е
.изгражданетонаЦентралнаполицейскакартотекакъмотдела След
1925 , към отдела се структорират три звена занимаващи се
na изключителноспроблемитеполицейскоторазузнаванеи
. контрараузнаванеИнституционалнотесаобособенивсъздадените
, '' '',отделения наречениВъншнополитическа служба
'' '' Вътрешнополитическаслъжба и '' ''.Бюропресаипечат
, Задачитеифункциитенаполицейскоторазузнаване концентрирани
, ,във Външнополитическаслужба са насочени към разузнаване
, ,следенесъбираненасведенияирегистрираненаобектидотолкова
'' доколкототеиматпрякоиликоствено значение задържавната
''.сигурностнаБългария
В сферата назащитата на Вътрешната сигурностнаокръжните
полицейскиинспекторивстранатасевъзлагатследнитезадачи:
?- , Даследяткомунистическотоанархическо иреволюционно
.движениевънотдържавата
?- .Дарегистриратвсичкипристигащичужденци
?- Даводятсписъцинаекстрадиранитечужденцисъсзабранада
.влизатвдържавата
?- .Даорганизиратборбатасразбойничеството

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История и теория на обществената сигурност

Курсова работа при Стефан Симеонов, относно управлението на ДС, структура, норми, взаимодействие, контакти с други сродни организации...
Изпратен от:
Nikolai Irov
на 2010-09-29
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
149 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
противодействие на тероризма ....трябва да опиша някоя организация от коя година е терористичният акт и така след това има ли още тероризми и през колко време са
добавена от vavka1111 16.10.2012
1
29
Подобни материали
 

Полицейско разузнаване


Лекции по полицейско разузнаване изучавани в Колеж по икономика и администрация гр. Пловдив специалност ППООР...
 

Полицейско разузнаване


Още през І век на новата ера са използвани различни форми на разузнавателна дейност. Римските императори са обучавали специално войници....
 

Разузнаване и контраразузнаване


1. Разузнаване Разузнаването представлява съвкупност от мероприятия, провеждани от държавното ръководство по добиване и изучаване на сведения за политическата, икономическата, социалната, технологическата...
 

Полицейско право


Това са обществените отношения, които се развиват в сферата на националната сигурност, обществения ред и противодействието на престъпността с основна цел защита на обществото, правата и свободите на гражданите...
 

Полицейско право


Полицейско право в специалност Криминалистика...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
3
13.10.2011
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
74
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

История и теория на обществената сигурност

Материал № 550149, от 29 сеп 2010
Свален: 149 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 1,755
Брой символи: 12,738

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История и теория на обществената сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения