Големина на текста:
6.Система за национална сигурност на Република България,
анализ на функциониране на отделните компоненти и
взаимовръзка между тях.
Въпросът за националната сигурност винаги е възлов проблем на
политологията.НС съпътства обществения живот и е негов неотменен
признак и качество.
Терминът” национална сигурност” за първи път е използван
през 1904г. от Теодор Рузвелт- президинт на САЩ. Той се състой от
понятията “национална “ и “сигурност”. В най-общ смисъл думата
“национална” от лат. означава племе,народ и включва всичко относно типа
етнос,т. е. Исторически възникналата социално- икономическа и
духовна(културна)общност от хора с определена психология и
самосъзнание.НС се отнася за всеки етнис.
За понятието “сигурност” има множество определения.
Разглеждането на НС като сложна обществена система означава
възприемане на процесите и явленията,който я съставляват в
единство,цялост,взаимосвързаност и противоречивост.Стратегията на
подобна система се определя от множество вътрешни и външни фактори и
условия.
Системата за национална сигурност има свой съставни части(подсистеми)с
връзки между тях.Основните подсистеми от системата за национална
сигурност са : 1. Политическа сигурност : 2. Икономическа сигурност : 3.
Информационна сигурност : 4. Социална сигурност : 5. Военна сигурност :
6. Сигурност на общественната система и правовия ред: Всяка от тези
подсистеми притежават способности на самостоятелни функций в общия
функционален модел на сложната система на НС.
1. Политическа сигурност на държавата—тя е основа на
подсистема на националната сигурност.Тя имая решаващо влияние над
всички подсистеми,като ги организира,регулира,координира и
контролира.Следи(ователно полит. Сигурност се свързва с управленската
функция на държавата.Тя е началнаи определяща за цялата система на НС,
понеже стой в основата на държавния живот.Същевременно нийното
измерение(оценки)представлява действителната картина на обществения
живот,включващ степентта на удовлетворяване на потребностите,
определя политическите цели на потребностите, определя политическите
цели на държавата,средствата,методите,организационните форми и
качества на управлението, осигурява политически съюзници,провежда
идеологическата работа в системата на общественото управление и
таканататък.Политическата сигурност е невъзможна без политическо
обучение,формиране на национално – политическо съзнание,еднакво
мислене и манталитет на конкретните изразители(в посока НС)на
политическата воля на съвременните субекти.
2. Икономическа сигурност на държавата. Икономическата
сигурност в държавата е такова състояние на основните икономически и
др. Общественни показатели, който осигуряват нормално общественно
производство за удовлетворяване на икономическите потребности на
обществиния живот и за постигането на цялостната НС в страната. Тя
влияе върху всички елементи и връзки в системата на НС .Осигурява
националната сигурност,вкл.и в случайте когато са налице
дестабилизиращи процеси в част от останалите подсистеми на НС.
Икономическата сигурност е основа на военната сигурност и е неотменима
за поддържане на боеспособни въоръжени сили ,който гарантират НС и
подпомагат гражданската защита на населението при природни бедствия и
аварий.Чрез икономическата сигурност се усилват действията на
политическата сигурност, допринася за намаляване на социално-битовите
престъпления.Икономическата сигурност на държавата обхваща както
чисто икономически процеси и елементи , така и различни
организационни,вкл.правови,технологични и психологически структури и
предполага липса на хаос, бюрократизирано управление,сенчеста
икономика, всеобхватно държавно регулиране и аномалий в поведението
на иконом.субекти и показатели.Икономическата сигурност се проявява в
защита на държавата от дискриминация и икономически
диктат,осъществявани под формата на санкций,забрани и ограничаване на
търговски и икономическите връзки, а също и от др.цели насочени пречки
пред прогресивното,подсъзнателно и ефективно развитие на националната
икономика.
3. Информационна
сигурност.Информационната(лат.informatio)е изложиние,разяснение и е
едно от основните понятия на информатиката.В определени отношения тя
е близка с понятията “данни” и “ сведения” ,разглежда се като съвкупност
от знания за обкръжаващия свят.Информацията е основен компонент на
осъзнатия организиран човешки живот.Информационната сигурност е
подсистема на НС на държавата(коалицията).Няма единно определение на
термина “информационна сигурност”.В Концепцияьта за НС на Република
България се посочва,че”информационншят фактор за гарантиране на НС
действа чрез спазване на конституционните права и свободи на гражданите
в областта на съхраняванито и обема на достоверна информация
посредством развитието на модерни Български комуникацийи медий”.
Ролята на информационните системи и технологии във всички сфери на
обществения живот както във вътрешно държавен,така и в международен
план непрекъснато нараства.Днес е невъзможно използването на
подходящкия инструментариум на дипломацията,публичната
дипломация,икономическите,правозащитните и военните мерки без
информационния фактор.Използването на въоръжените сили за защита на
националните интереси също е немислимо без информационно
осигуряване.За опазването на важната за НС информация се планират и
провеждат ефективни противодействия на контрараязузнаването и
специални програми за сигурност.Най-важните задачи за осигуряване на
информационна сигурност са спазването на конституционните права и
свободи на гражданите и защитата на информоционната инфраструктура:
интеорирането на държавата в свет.информационно
пространство:противодействието на заплахите за противоборство в
информационната сфера.
Информационната сигурност на държавата се разглеждаа още и като
защитеност на държавата срещу преднамерени или непреднамерени или
непреднамерини въздействия върху информационната ни система или
несанкциониран достъп до нея за целенасочено дезинформиране на
обществото или за вземащите решения и структури.
За инфоармационната сигурност на гражданите е необходимо да се
създадат информационна инфрасттруктура, правно регламентиране
надостъпа,ползването и защитата на информацията чрез съответните
закони , да се усъвършенства системата за създаване, запазване,
обработване и рационално използвате на информационните
ресурси.Информационната сигурност на обществото е важен фактор за
неговата демократизация.Тя има за цел да предостави необходимата
информация в полза на гореми групи от хора,обединени по интереси в
професионални, партийни,профсъюзни и др.структури.Важно направление
в областта на информационното осигуряване на личността,обществото и
държавата е защитата на информационните ресурси от несанкциониран
достъп.Гарантирането на сигурността на информационните и
телекомуникационните системи укрепва националната сигурност на
държавата.
4.Социална сигурност в държавата.Социалната сигурност се
изразява в гарантиране на правата на човека и обществото(обществените
групи).Тя предполага създаване и поддържане на системи на
здравеопазване,образование и защита на населението от насилие и
престъпност.Социалната сигурност на държавата е едно от централните
направления на вътрешната политика на държавата.Тя обезцпечава
възпроизводството на социалните ресурси, а чрез това-стабилност и
надежност на националната сигурност.Чрез нея се предотвратяват
разрушителните и пагубни последици от природните
стихий,глада,епидемийте,природните и техническите
катастрофи,демографския взрив (срив).Справедливо се разпределят и
преразпределят материалните средства,правят се организационни усилия
за запазване и подобряване на определен жизнен стандарт,регулира се
живота на гражданите.Социалната сигурност в държавата обезпечава на
обществото и страната достатъчно здрави, оброзовани,материално

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 мар 2020 в 00:44 студент на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2015
10 фев 2020 в 23:53 потребител
12 дек 2019 в 01:03 студент на 27 години от София - Технически университет - София, випуск 2019
25 ное 2019 в 11:45 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
22 ное 2019 в 06:28 потребител
17 ное 2019 в 13:19 в момента не учи на 28 години
21 окт 2019 в 20:59 студент на 37 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - юрудически, специалност - Право, випуск 2022
14 сеп 2019 в 12:37 потребител
03 апр 2019 в 18:34 студентка на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2012
05 мар 2019 в 13:09 учител на 38 години
 
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
335
1
08.11.2012
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
57
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Система за национална сигурност на Република България, анализ на функциониране на отделните компоненти и взаимовръзка между тях

Материал № 549549, от 27 сеп 2010
Свален: 362 пъти
Прегледан: 451 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,219
Брой символи: 8,758

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система за национална сигурност на Република Бъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения