Големина на текста:
1 въпрос: Развитие и природа на публичната администрация.
Характеристики на публичната администрация. Специфики в
дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни
аспекти на публичната администрация
Публичната администрация възниква едновременно с възникването на
държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в
Месопотамия, където се заражда организирания административен живот.
По късно в Египет се създава гражданска администрация (писари).
Започват да се изгражда и териториална администрация (области – номи,
областни управители номарси). В Древна Гърция за първи път се
формира разбирането, че източник на властта е народа. В Рим държавата
се организира на базата на развита правно – административна система,
основана на Римското право, формулирани и въведени са публичното и
частното право. За основоположник на съвременната публичната
администрация се приема Леонард Уайт през 1926 г. той публикува в
САЩ труда си – “Въведение в науката за публичната администрация”.
Администрацията се свързва с изградената държавна организация в
отделната страна.
Повечето автори определят публичната администрация като
съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и
структури, които подпомагат институциите при осъществяването на
публичната власт.
Противоречия в понятието ПА
1.Първото противоречие е в съчетаването на две
противоположни по смисъл думи. Администрация – служа, обслужвам,
т.е. администрацията трябва да бъде ориентирана към властта и публична –
администрацията трябва да бъде ориентирана към народа.
2. Като наука и като практика. Като наука ПА е система от научни
знания и теоритични възгледи за начините на изграждане и
функциониране на публичната власт и ПА. Тя е наука, основаваща се на
правните, политическите, управленските и икономическите науки. Като
практика е съвкупност от взаимосвързани административни процеси,
функции и структури, които носят отговорността и подпомагат
държавните институции при реализиране на публичната власт.
3.Администрация – политика. От една страна администрацията
трябва да е отделена от политическата власт, а от друга трябва да се
подчинява на политикатана политическата сила, която е на власт и е в
правото си да задава правилата на функциониране на администрацията и
да контролира нейната дейност.
1
Изисквания към администрацията:
-Трябва да работи само в рамките на закона
-Няма право да взема самостоятелни публични решения
-Няма право самостоятелно да се разпорежда с публичнитег
ресурси и да прави селекция на публичнитге услуги
Дефиниции на ПА
1. От гледна точка на властта – ПА е комплекс от
административни процеси, структури и лица, действащи в официални
длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и
други нормативни актове, както и действията на органите на властта
2. От гледна точка на гражданското общество – ПА е инструмент
за реализация на обществения интерес, в това число финансиране на
обществените дейности, административно обслужване на населението,
защита на териториалната цялост на д-вата, вътрешен ред и
сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.
Па трябва да съдеиства за баланс на интересите на гражданското
общество и на д-вата.
Характеристики:
- Монополни условия на съществуване
- Съзнание за служене на обществото
- Равенство пред закона
- Прозрачност на действията
- Отговорност
- Гласност на информацията за дейността на администрацията
Дейността на ПА е насочена към:
-Подпомагане функционирането на трите власти съобразно
държавния интерес
-Подпомагане постигането на публични цели
-Подпомагане стопанисването на публична собственост
-Подпомагане дейността структурите на гражданското общество
Източници на ПА
1)Юридически – канституцията, законите и подзаконовите актове,
регулиращи публично административните отношения;
2)Неюридически – реалната практика ( администрацията е длъжна
да улавя и отклоква на актуалните потребности на обществото и да
2
предлага варианти за тяхното решаване на органите на ПВ) и
съвремените теоретични и прилоцни постижения на науката „ПА”
Съвременни аспекти на ПА
1. В правен аспект ПА се основава на конституционното,
административното право, международното публично, финансово и
данъчно, гражданско и трудово право и др.
2. В политологически аспект – Властта и политиката са насочени
към всички граждани, Решенията на властта са задължителни, съществува
специален апарат за управление и принуда, на лице е многообразие на
публични ресурси, с чиято помощ се осъществяват политиката и властта.
Основно политологическо изследване към ПА е активно да подпомага
държавните органи при осигуряване и поддуржане на баланс на
интересите, както между д-вата и гражданското общество, така и м/у
различните публики.
3. В икономически аспект – Трудно се измерва извършената работа в
администрацията поради многобройните публични цели. Не достатъчно
съвършени са механизмите за обективно измерване на публични
потребности и управление на публични разходи. Не винаги икономически
обоснована е технологията на административната дейност.
4. В мениджърски аспект – административен мениджмънт =
административно управление + административно ръководство.
Административно у-е – въздействие в/у административната система за
постигане на държавни и публични цели. Административно ръководство
въдействие в/у административния персонал за постигане на държавни и
публични цели.
Специфики на ПА и БА
За постигане на целите на фирмите , определени от техните
собственици, освен ПА се изгражда и БА, която подпомага органите за
упревление на фирмите. По-важните различия между ПА и БА са
следните:
1. ПА в по-малка степен е насочена към бизнеса и съответно е по-
слабо ориентирана към пазара на стоки. Целите на ПА са предимно
публични/обществени, докато при БА те са частни, комерсиални и са
свързани преди всичко с печалбата.
2. ПА осъществява публични услуги, като всеки гражданин има равен
достъп до тях. БА създава стоки и услуги, като достъп до тях имат само
тези граждани, които могат да ги заплатят.
3. ПА е подложена на силно регламентиране на дейността си от
Конституцията, законите и други правни норми, докато БА работи по
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2022 в 09:02 студент на 38 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Кои са предпоставките за глобализация?
добавена от pami_ivanova993 27.04.2020
0
11
стопанския и публичния сектор
добавена от vikto0tiq 06.12.2018
0
26
държавен изпит по публична администрация
добавена от petinka311 05.06.2014
0
115
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
11
възможности и перспективи за преодоляване на миграционните процеси - дипломна работа
добавена от maginka290 18.04.2018
1
16
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
84

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Планиране и регулиране на регионалното развитие


В теорията и практиката все повече се утвърждава терминът планиране и регулиране на регионалното развитие. За да се постигне една ефективно действаща...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,770
·
65
·
12,470
·
1,656
·
2
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
388
·
5
·
852
·
216

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Областна стратегия за развитие на Силистра

25 мар 2008
·
901
·
121
·
21,758
·
877
·
1
·
4

Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
85
1
1 мин
29.05.2013
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит по публична администрация

Материал № 548721, от 24 сеп 2010
Свален: 2,596 пъти
Прегледан: 4,022 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 274
Брой думи: 34,955
Брой символи: 235,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала