Големина на текста:
1 въпрос: Развитие и природа на публичната администрация.
Характеристики на публичната администрация. Специфики в
дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни
аспекти на публичната администрация
Публичната администрация възниква едновременно с възникването на
държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в
Месопотамия, където се заражда организирания административен живот.
По късно в Египет се създава гражданска администрация (писари).
Започват да се изгражда и териториална администрация (области – номи,
областни управители номарси). В Древна Гърция за първи път се
формира разбирането, че източник на властта е народа. В Рим държавата
се организира на базата на развита правно – административна система,
основана на Римското право, формулирани и въведени са публичното и
частното право. За основоположник на съвременната публичната
администрация се приема Леонард Уайт през 1926 г. той публикува в
САЩ труда си – “Въведение в науката за публичната администрация”.
Администрацията се свързва с изградената държавна организация в
отделната страна.
Повечето автори определят публичната администрация като
съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и
структури, които подпомагат институциите при осъществяването на
публичната власт.
Противоречия в понятието ПА
1.Първото противоречие е в съчетаването на две
противоположни по смисъл думи. Администрация – служа, обслужвам,
т.е. администрацията трябва да бъде ориентирана към властта и публична –
администрацията трябва да бъде ориентирана към народа.
2. Като наука и като практика. Като наука ПА е система от научни
знания и теоритични възгледи за начините на изграждане и
функциониране на публичната власт и ПА. Тя е наука, основаваща се на
правните, политическите, управленските и икономическите науки. Като
практика е съвкупност от взаимосвързани административни процеси,
функции и структури, които носят отговорността и подпомагат
държавните институции при реализиране на публичната власт.
3.Администрация – политика. От една страна администрацията
трябва да е отделена от политическата власт, а от друга трябва да се
подчинява на политикатана политическата сила, която е на власт и е в
правото си да задава правилата на функциониране на администрацията и
да контролира нейната дейност.
1
Изисквания към администрацията:
-Трябва да работи само в рамките на закона
-Няма право да взема самостоятелни публични решения
-Няма право самостоятелно да се разпорежда с публичнитег
ресурси и да прави селекция на публичнитге услуги
Дефиниции на ПА
1. От гледна точка на властта – ПА е комплекс от
административни процеси, структури и лица, действащи в официални
длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и
други нормативни актове, както и действията на органите на властта
2. От гледна точка на гражданското общество – ПА е инструмент
за реализация на обществения интерес, в това число финансиране на
обществените дейности, административно обслужване на населението,
защита на териториалната цялост на д-вата, вътрешен ред и
сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.
Па трябва да съдеиства за баланс на интересите на гражданското
общество и на д-вата.
Характеристики:
- Монополни условия на съществуване
- Съзнание за служене на обществото
- Равенство пред закона
- Прозрачност на действията
- Отговорност
- Гласност на информацията за дейността на администрацията
Дейността на ПА е насочена към:
-Подпомагане функционирането на трите власти съобразно
държавния интерес
-Подпомагане постигането на публични цели
-Подпомагане стопанисването на публична собственост
-Подпомагане дейността структурите на гражданското общество
Източници на ПА
1)Юридически – канституцията, законите и подзаконовите актове,
регулиращи публично административните отношения;
2)Неюридически – реалната практика ( администрацията е длъжна
да улавя и отклоква на актуалните потребности на обществото и да
2
предлага варианти за тяхното решаване на органите на ПВ) и
съвремените теоретични и прилоцни постижения на науката „ПА”
Съвременни аспекти на ПА
1. В правен аспект ПА се основава на конституционното,
административното право, международното публично, финансово и
данъчно, гражданско и трудово право и др.
2. В политологически аспект – Властта и политиката са насочени
към всички граждани, Решенията на властта са задължителни, съществува
специален апарат за управление и принуда, на лице е многообразие на
публични ресурси, с чиято помощ се осъществяват политиката и властта.
Основно политологическо изследване към ПА е активно да подпомага
държавните органи при осигуряване и поддуржане на баланс на
интересите, както между д-вата и гражданското общество, така и м/у
различните публики.
3. В икономически аспект – Трудно се измерва извършената работа в
администрацията поради многобройните публични цели. Не достатъчно
съвършени са механизмите за обективно измерване на публични
потребности и управление на публични разходи. Не винаги икономически
обоснована е технологията на административната дейност.
4. В мениджърски аспект – административен мениджмънт =
административно управление + административно ръководство.
Административно у-е – въздействие в/у административната система за
постигане на държавни и публични цели. Административно ръководство
въдействие в/у административния персонал за постигане на държавни и
публични цели.
Специфики на ПА и БА
За постигане на целите на фирмите , определени от техните
собственици, освен ПА се изгражда и БА, която подпомага органите за
упревление на фирмите. По-важните различия между ПА и БА са
следните:
1. ПА в по-малка степен е насочена към бизнеса и съответно е по-
слабо ориентирана към пазара на стоки. Целите на ПА са предимно
публични/обществени, докато при БА те са частни, комерсиални и са
свързани преди всичко с печалбата.
2. ПА осъществява публични услуги, като всеки гражданин има равен
достъп до тях. БА създава стоки и услуги, като достъп до тях имат само
тези граждани, които могат да ги заплатят.
3. ПА е подложена на силно регламентиране на дейността си от
Конституцията, законите и други правни норми, докато БА работи по
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по публична администрация

Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация. Специфики в дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни аспекти на публичната администрация...
Изпратен от:
Венета Страшимирова
на 2010-09-24
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
2,596 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Кои са предпоставките за глобализация?
добавена от pami_ivanova993 27.04.2020
0
11
стопанския и публичния сектор
добавена от vikto0tiq 06.12.2018
0
26
държавен изпит по публична администрация
добавена от petinka311 05.06.2014
0
115
Етична недостатъчност в публичната администрация
добавена от bks 12.10.2018
1
11
възможности и перспективи за преодоляване на миграционните процеси - дипломна работа
добавена от maginka290 18.04.2018
1
16
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
84

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Планиране и регулиране на регионалното развитие


В теорията и практиката все повече се утвърждава терминът планиране и регулиране на регионалното развитие. За да се постигне една ефективно действаща...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,770
·
65
·
12,470
·
1,656
·
2
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
388
·
5
·
852
·
216

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Областна стратегия за развитие на Силистра

25 мар 2008
·
901
·
121
·
21,758
·
877
·
1
·
4

Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
127
1
2 мин
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит по публична администрация

Материал № 548721, от 24 сеп 2010
Свален: 2,596 пъти
Прегледан: 4,022 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 274
Брой думи: 34,955
Брой символи: 235,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала